Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Chcesz, aby Hutmen pozostał na parkiecie? Sprawdź jak tego dokonać!

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hutmen S.A. zwołane na 31 października 2014 r.  będzie obradować m.in. w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW w Warszawie. W związku z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji trwa obecnie wezwanie ogłoszone po cenie 4,90 zł. Przyjmowanie zapisów w ramach wezwania rozpoczęto w dniu 15 października. Zapisy mają trwać do dnia 13 listopada.

 

Plany wycofania spółki z obrotu budzą wyraźny sprzeciw akcjonariuszy mniejszościowych. Zastrzeżenia akcjonariuszy budzi przede wszystkim cena proponowana w wezwaniu ogłoszonym na akcje Hutmen S.A., m.in. w kontekście obecnego poziomu wartości księgowej przypadającej na każdą akcję, która istotnie przekracza cenę proponowaną w wezwaniu.  

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, że w praktyce to akcjonariusze sami mogą zdecydować o dalszej obecności spółki na parkiecie, SII postanowiło wziąć udział w najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki. Warto w tym miejscu przede wszystkim zauważyć, że do podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji niezbędna jest większość 4/5 głosów na WZA przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki. Mając na względzie skład akcjonariatu, spełnienie drugiego z warunków wydaje się formalnością. W przypadku jednak, gdyby na WZA zarejestrowali się akcjonariusze mniejszościowi dysponujący kilkunastoma procentami głosów na WZA spełnienie warunku pierwszego, a więc uzyskanie przez akcjonariusza większościowego 4/5 głosów nie byłoby już takie oczywiste. Trzeba bowiem pamiętać, że nie chodzi tutaj o 20% wsyztskich akcji/głosów spółki, a o 20% głosów na tym konkretnym zgromadzeniu.

 

Zatem decyzja o wycofaniu Spółki z obrotu może w praktyce zależeć od działań i decyzji akcjonariuszy mniejszościowych, a przede wszystkim od tego, czy zdecydują się na aktywność i walkę o swoje prawa podczas obrad WZA.

 

Wobec płynących do SII sygnałów sprzeciwu względem planu wycofania spółki z obrotu, zachęcamy przede wszystkim akcjonariuszy spółki do osobistego udziału w obradach. Ci z Państwa którzy z jakichkolwiek względów nie mogą jednak wziąć udziału w obradach, a chcieliby oddać swój głos nad uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofana ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, zachęcamy do udzielania SII pełnomocnictwa do reprezentowania podczas obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. 

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 15 października 2014 roku. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. nie później niż 16 października 2014 roku) zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

 

Korespondencję dotyczącą pełnomocnictw na NWZ Hutmen prosimy kierować na adres e-mail: akcjawz@sii.org.pl

 

Szczegółowe informacje na temat udzielania pełnomocnictw wraz z jego wzorem.

 

Informacje dotyczące sposobu rejestracji na WZA.