Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Neptis

© Anterovium - Fotolia.com

Neptis S.A. prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu kierowcom rozwiązań telemetrycznych.  Spółka funkcjonuje od 2008 roku, a na rynku NewConnect zadebiutowała w lipcu 2014 roku.

 

Poznańska Spółka tworzy rozwiązania z obszaru monitoringu pojazdów, nawigacji samochodowej oraz systemów raportowania. Dostarcza zarówno terminale wykorzystujące technologię GPS/GPRS, jak i dedykowane aplikacje dostępne na urządzenia mobilne.

 

Spółka oferuje następujące usługi/produkty:

 

  • Aplikacja Yanosik – nawigacja oraz informator o zdarzeniach drogowych i punktach adresowych,
  • Terminal Yanosik - dedykowany komunikator drogowy,
  • Flotis - platforma pomagająca w kontrolowaniu i zarządzaniu firmową flotą pojazdów,
  • Korkowo.pl – baza informacji o natężeniu ruchu drogowego.

 

Aplikacja Yanosik łączy w sobie funkcję nawigacji i asystenta kierowcy. Funkcjonuje na większości popularnych systemów operacyjnych, a korzystanie z niej jest darmowe. Pełni funkcję komunikatora dla kierowców, pozwalającego na wymianę informacji między użytkownikami dróg i wzajemne ostrzeganie się przed wypadkami, zlokalizowanymi fotoradarami czy kontrolą drogową. Dla osób które chciałyby korzystać z systemu Yanosik, ale nie posiadają smartfona został stworzony dedykowany terminal. Urządzenie umożliwia zgłaszanie poszczególnych kategorii zdarzeń drogowych. Z kolei informacje o sytuacji panującej na drodze, generowane są użytkownikowi w formie głosowej.

 

Flotis to system stworzony na potrzeby firm transportowych, umożliwiający monitoring floty pojazdów. Pojazdy wyposażone w system mogą być zarządzane przez swoich użytkowników za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. Usługa umożliwia monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie historii tras na mapie.

 

Korkowo.pl jest systemem informującym o sytuacji panującej na polskich drogach. Opiera się wyłącznie na danych przesyłanych przez kierowców z urządzeń Yanosik i Flotis. Przedstawia obecną sytuację na drodze i orientacyjne czasy przejazdu danej trasy.

 

Model biznesowy Emitenta obejmuje sprzedaż terminali oraz abonamentów Yanosik i Flotis. Główne źródło przychodów Emitenta stanowią zawierane umowy abonentowe, które w 2013 roku odpowiadały za 67 % generowanych obrotów. Kolejnym źródłem przychodów są terminale, które w 2013 roku odpowiadała za 16,6% łącznej sprzedaży. Emitent uzyskuje również przychody ze sprzedaży transmisji danych, która umożliwia korzystanie z terminalu Yanosik.

 

Strategia rozwoju Emitenta zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Spółki zakłada kontynuowanie sprzedaży łączonej oferty, w skład której wchodzą rozwiązania w zakresie nawigacji, monitoringu i zarządzania flotą pojazdów. Podejście Emitenta do tworzenia oferty rynkowej zakłada utrwalanie jego pozycji konkurencyjnej. Przy wykorzystaniu Yanosika i Flotis Spółka zamierza osiągnąć pozycję liczącego się w Polsce dostawcy systemu monitoringu i zarządzania pojazdami dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Wyniki Finansowe

Przychody netto ze sprzedaży Neptis

1.       Przychody netto ze sprzedaży Neptis S.A. za lata 2011-2013oraz narastająco za I półrocze 2013 i I półrocze 2014 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółkioraz raportu okresowego za II kw. 2014 roku.

 

Wyniki finansowe Neptis

2.        Wyniki finansowe Neptis S.A za lata 2011-2013oraz narastająco za I półrocze 2013 i I półrocze 2014 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółki oraz raportu okresowego za II kw. 2014 roku.

 

 

Na przestrzeni lat 2011 - 2013 przychody ze sprzedaży usług i produktów Emitenta osiągały dwucyfrową dynamikę wzrostu. W 2013 roku dominujący udział w strukturze przychodów stanowiła sprzedaż usług, w tym głównie abonamentów. Ich przewaga umocniła się o 5 p.p. w stosunku do 2012 roku osiągając udział na poziomie 75,7%. W porównaniu do 2012 roku sprzedaż terminali w 2013 roku zmniejszyła swój udział o 13 p.p. do poziomu 16,6%. Wartość zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 566 tys. zł, co oznacza wzrost o 38 % r/r. Wartość zysku netto w 2013 roku wyniosła 565 tys. zł, notując wzrost rzędu 57 % r/r. Wartość wskaźnika ROE w 2013 roku wyniosła 46%, notując spadek o 8 p.p. r/r. Wskaźnik ROA ukształtował się na poziomie 30,2%, co oznacza wzrost o 5 p.p. r/r. Wskaźnik ROS ukształtował się w 2013 roku na poziomie 10,5% notując wzrost o 2 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

 

W I półroczu 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2,76 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W opinii Zarządu zawartej w raporcie okresowym za II kw. 2014 roku był to wynik wzmożonej sprzedaży umów zawieranych w formule jednorazowej płatności „z góry”. Ponadto było to efektem zwiększonej liczby pobrań aplikacji Yanosik o 50% w okresie od początku stycznia do końca czerwca 2014 roku. Wartość zysku netto w I półroczu 2014 roku wyniosła 64 tys. zł w porównaniu do 661 tys. zł za I półrocze 2013 roku, odnotowując spadek o 90% r/r. Na spadek zysku netto, zgodnie z opinią Zarządu zawartą w raportach okresowych za I kwartał oraz II kwartał 2014 roku, miało wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich była zmiana zaliczania bieżących wpływów gotówkowych z przedłużanych abonamentów do przychodów w kolejnych miesiącach obrachunkowych. Istotnym czynnikiem było również poniesienie zwiększonych kosztów wynikających z wprowadzenia nowych usług i produktów oraz rozbudowy sieci partnerskiej na terenie Polski, jak i rozpoczęcia sprzedaży Yanosika na Litwie. 

Analiza SWOT

Mocną stroną Emitenta jest szerokie grono potencjalnych odbiorców produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Neptis S.A. dbając o dywersyfikację odbiorców, sprzedaje swoje produkty i usługi zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Taka sytuacja powoduje, że Emitent w znacznym stopniu ogranicza ryzyko uzależnienia się od odbiorców. Dodatkowo Spółka posiada liczną grupę aktywnych użytkowników. Średniomiesięczna liczba userów, którzy wykonali minimum jedno logowanie w miesiącu wynosiła około 300 tys. osób w grudniu 2013 r. Spora rzesza użytkowników powoduje, że usługa Yanosik staje się coraz bardziej precyzyjna.

 

Słabą stroną Emitenta jest niska dywersyfikacja operatorów świadczących Spółce usługi telemetrii oraz transmisji danych. W przypadku Emitenta taką rolę pełni ORANGE POLSKA S.A, zaś w przypadku konkurencji, jaką jest na przykład NaviExpert są to wszyscy znaczący operatorzy w Polsce tacy, jak Plus, Play, Orange i T-Mobile.[1] Może to rodzić sytuacje, w których awaria techniczna Orange unieruchomi działanie usług Emitenta. Mogłoby to negatywnie wypłynąć na wyniki finansowe oraz pogorszyć wizerunek Spółki.

 

Szansą dla rozwoju prowadzonej działalności przez Neptis S.A. jest zwiększająca się popularność oraz dostępność Internetu mobilnego, co jest wynikiem zwiększającej się sprzedaży smartfonów i tabletów. To zjawisko powinno przełożyć się na wzrost liczby potencjalnych użytkowników usług Spółki. W latach 2009-2012 przybyło w Polsce ponad 2,7 mln internautów, z czego ponad połowa to użytkownicy korzystający z modemów mobilnych.[2] Dodatkowo według prognoz PwC zaprezentowanych przez "Rz", w 2018 r. liczba smartfonów na polskim rynku ma sięgnąć 44 mln, co stanowiłoby 74% wszystkich komórek.[3] Przekłada się to możliwość zwiększenia liczby potencjalnych odbiorców usług Emitenta, co powinno pozytywnie wpłynąć na jego przyszłe wyniki finansowe.

 

Do zagrożeń dla działalności Emitenta należy zaliczyć silną konkurencję polską oraz zagraniczną, jaka występuje na rynku nawigacji mobilnych. Jako największego konkurenta zagranicznego należy wskazać aplikację Waze, której właścicielem od 2013 roku jest Google. Aplikacja ta posiada 50 milionową społeczność na całym świecie, w dalszym ciągu poszerzając liczbę użytkowników. Do największych konkurentów funkcjonujących na polskim rynku należy zaliczyć  NaviExpert czy Coyote System, którzy prowadzą aktywne działania zmierzające do zdobycia, jak największego udziału w rynku. Wzrost konkurencyjności tych podmiotów mógłby przełożyć się na zmniejszenie marż na oferowanych produktach i usługach oraz na pogorszenie wyników finansowych Neptis S.A. 

 


 Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Opracowanie:

 

Dawid Ozimek

Prometeia Capital

 

 


[1] Źródło – Raport: „Rynek nawigacji mobilnych w 2012 roku”, portal chip.pl

[2] Źródło – Raport:  „Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012”

[3] Na podstawie artykułu z pb.pl „Tablety i smartfony podbijają polski rynek”