Chat with us, powered by LiveChat

REIT-y opakowane w fundusz już na GPW. Debiut Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Skomentuj artykuł

Zanim w Polsce powstanie ustawa o REIT-ach, na GPW zadebiutował fundusz inwestujący w REIT-y zagraniczne. Mount Globalnego Rynku Nieruchomości otwiera możliwości inwestowania w nieruchomości w USA i Europie Zachodniej.

 

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w akcje zagranicznych REIT-ów (ang. Real Estate Investment Trust. Na celowniku funduszu są amerykańskie i europejskie ETF-y, jednak w przyszłości mogą do niego trafić także polskie REIT-y.

 

Uroczysty debiut Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ (nazwa krótka MGRNFIZ) odbył się w sali notowań GPW w poniedziałek 22 kwietnia o 11:00.

 

 

– Jest to nasz pierwszy fundusz zamknięty, który upubliczniliśmy i nie jest ostatni. Chcemy upubliczniać kolejne fundusze zamknięte. Widzimy tu wielką korzyść dla inwestorów indywidualnych – przede wszystkim dostępność certyfikatów, przejrzystość oraz płynność, jakie dają notowane certyfikaty. Jako Mount TFI działamy już 7 lat, mamy pod zarządzaniem 10 funduszy o łącznej wartości miliarda złotych. Jesteśmy również liderem pozabankowego finansowania typu private-debt, do 20 mln zł. Widzimy wielkie korzyści w upublicznianiu funduszy – powiedział Mikołaj Motz, prezes Mount TFI.

 

– Naszym długoterminowym celem w Mount TFI jest to, żeby polscy inwestorzy mogli być współwłaścicielami najlepszych nieruchomości na świecie – dodał.

 

Na uwagę zasługuje kilkuletnia historia oraz konstrukcja funduszu, który w przeszłości emitował już wiele serii certyfikatów i w przyszłości zapowiada kolejne.

 

–  Fundusz od 2017 r. wyemitował kilkadziesiąt serii certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zasymilowane i zarejestrowane pod wspólnym kodem ISIN. Zatwierdzenie przez KNF prospektu Funduszu w dniu 23 lutego 2024 r., a tym samym przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny oraz oferowanie certyfikatów kolejnych emisji w drodze oferty publicznej, w ocenie Funduszu, znacznie zwiększy możliwości Funduszu w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. Dodatkowo wprowadzenie certyfikatów do obrotu umożliwi uczestnikom obrót certyfikatami i wyjście z inwestycji w Fundusz w sposób inny niż poprzez żądanie wykupu certyfikatów lub zbycie w transakcji poza rynkiem regulowanym – czytamy na stronie GPW.

 

 

 

–  Fundusz od 2017 r. wyemitował kilkadziesiąt serii certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zasymilowane i zarejestrowane pod wspólnym kodem ISIN. Zatwierdzenie przez KNF prospektu Funduszu w dniu 23 lutego 2024 r., a tym samym przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny oraz oferowanie certyfikatów kolejnych emisji w drodze oferty publicznej, w ocenie Funduszu, znacznie zwiększy możliwości Funduszu w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. Dodatkowo wprowadzenie certyfikatów do obrotu umożliwi uczestnikom obrót certyfikatami i wyjście z inwestycji w Fundusz w sposób inny niż poprzez żądanie wykupu certyfikatów lub zbycie w transakcji poza rynkiem regulowanym – czytamy na stronie GPW.

 

Od początku 2024 r. fundusz zanotował stopę zwrotu na poziomie -3,31%. W 2023 r. wynik wyniósł 0,57%, zaś w 2022 r. było to -20,19%. Stopy zwrotu za poprzednie lata, według notowań Analiz Online, to: +3,74% (2021), +7,22% (2020), +5,05% (2019) i -1,42% (2018). W całym horyzoncie funkcjonowania fundusz osiągnął -11,63%. Wartość aktywów na koniec marca wynosiła 35,86 mln zł. Opłata stała za zarządzanie wynosi 3%, a opłata za sukces to 20% zysku po osiągnięciu stopy zwrotu na poziomie 5%.

 

W kontekście debiutu na GPW funduszu inwestującego w zagraniczne REIT-y warto przypomnieć, że w tę kategorię aktywów inwestować można także samodzielnie. Więcej na ten temat w obszernej analizie 🟢Inwestowanie w nieruchomości poprzez giełdę. Jak inwestować w REIT-y przy pomocy ETF-ów? [Analiza]

 

Jak czytamy na stronie GPW, „w ramach publicznej oferty przeprowadzanej w oparciu o zatwierdzony prospekt przewidywana jest emisja kolejnych 12 kolejnych serii certyfikatów, z czego seria BV została już wyemitowana i objęta wnioskiem o dopuszczenie (17 certyfikatów objętych przez 2 inwestorów, po cenie 853,63 zł)”. Certyfikaty, o których mowa noszą oznaczenie serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG. Łącznie do obrotu giełdowego wprowadzanych jest 40 589 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

 

– Głęboko wierzymy, że legislacja REIT ma przyszłość w Polsce. Dla nas będzie to oznaczać przede wszystkim poszerzenie spektrum inwestycyjnego. Jesteśmy też otwarci na dzielenie się swoją wiedzą. Osobiście mam głębokie poczucie, że REIT-y mogą stanowić w Polsce łącznik pomiędzy bezdyskusyjnie ulubioną klasą aktywów Polaków czyli nieruchomościami a rynkiem kapitałowym – powiedział Jakub Pacholec, zarządzający debiutującym funduszem.

 

Polska ustawa o REIT-ach w powijakach

Fundusz inwestujący w REIT-y debiutuje na GPW kilka tygodni po tym, jak Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało prace nad ustawą dotyczącą uregulowania tego segmentu rynku w Polsce. O REIT-ach z krajowym rodowodem i inwestujących w naszym kraju mówi się od lat, jednak każda z wcześniejszych prób okazywała się niewypałem.

 

Co wynika ze wstępnych założeń nowych przepisów o REIT-ach? Oto kilka konkretów:

 

  • Proponowana polska nazwa to SINN (od „Spółki inwestujące w najem nieruchomości”)
  • Zwolnienie z podatku od dywidendy, o ile wynosi ona 90% przychodów z najmu (po odliczeniu kosztów i podatków)
  • 10% podatku, do zapłaty przez spółkę w chwili wypłaty dywidendy
  • Inwestowanie nie tylko w nieruchomości mieszkaniowe, ale także w nieruchomości komercyjne
  • REIT-y/SINN-y notowane będą na GPW
  • SINN jako spółka z kapitałem zakładowym na poziomie minimum 100 mln zł
  • Możliwość kredytowania: wskaźnik LtV w wysokości 50% (zadłużenie na poziomie połowy wartości portfela nieruchomości)

 

🟢Szersze tło tej sprawy zarysowaliśmy w artykule: REIT po polsku, odcinek kolejny. Czy tym razem uda się połączyć rynek najmu z GPW?

 

Gdy pojawią się nowe informacje dotyczące projektu ustawy o polskich REIT-ach, ponownie zajmiemy się tym tematem.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie