Chat with us, powered by LiveChat

Portu rośnie i obniża opłaty. Zniżka dla członków SII -50%

Skomentuj artykuł

Portu, czeski robodoradca obecny w Polsce od dwóch lat, obniża opłaty pobierane od inwestorów. Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych nadal będą płacić o połowę mniej niż inni.

 

Od 1 maja 2024 r. klienci Portu będą płacić mniej za inwestowanie za pośrednictwem robodoradcy oraz samodzielnie, w ramach własnych strategii inwestycyjnych. Zmiana obejmie klientów z większym portfelem lub chcących inwestować długoterminowo.

 

Robodoradca uzasadnia wprowadzenie obniżek przekroczeniem kamienia milowego w postaci równowartości 5 miliardów złotych pod zarządzaniem. Mowa o wszystkich klientach, których znaczna większość pochodzi z Czech, gdzie Portu działa od 2017 r.

 

Od momentu uruchomienia standardowa opłata pobierana przez robodoradcę wynosiła 1% wartości aktywów w skali roku, niezależnie od inwestowanej kwoty. Wraz z modyfikacją cennika, wysokość opłat uzależniona zostanie od wartości portfela - do 100 tys. zł opłata się nie zmieni, natomiast w wyższych przedziałach wynosić będzie 0,8% (100-200 tys. zł), 0,6% (200 tys.-1 mln zł) oraz 0,4% (ponad 1 mln zł). Stawka ta dotyczy wszystkich rodzajów inwestycji: portfeli robodoradcy, własnych strategii oraz kryptowalut.

 

 

🟢 Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zawarte w tabeli poziomy opłat uzależnione od wielkości portfela obniżyć należy o połowę. Oznacza to, że koszty wyniosą wówczas od 0,5% (do 100 tys. zł) do 0,2% (ponad 1 mln zł) rocznie. Zniżka nie łączy się ze zniżką uzależnioną od horyzontu inwestycyjnego.

 

Więcej na ten temat w sekcji Zniżki.

 

Portu utrzymało program zniżkowy, który pozwala na dodatkowe obniżenie opłat, w zależności od zadeklarowanego horyzontu inwestowania. W takim wypadku opłaty wahają się od 1% (do 100 tys. zł i poniżej horyzontu 5 lat) do 0,24% (ponad 1 mln zł, powyżej 15 lat).

Co istotne, deklarowany horyzont inwestycyjny nie jest twardym zobowiązaniem – inwestycję w Portu zakończyć można wcześniej, zachowując osiągnięte korzyści wynikające z niższych opłat.

 

– Deklarowany horyzont inwestycyjny w żaden sposób nie ogranicza możliwości zakończenia inwestycji przed jego upływem. W takim wypadku poziom opłat wraca jedynie do poziomu przed zadeklarowaniem zniżki, zatem maksymalnie do 1%. Warto również podkreślić, iż Portu nie pobiera od klienta żadnych innych opłat niż opłata za zarządzanie, takich jak np. prowizja za przewalutowanie, prowizje za transakcje czy prowizje za nowe wpłaty – informuje Portu.

 

Bez zmian pozostają dwa inne rodzaje opłat w Portu. Opłata pobierana od rachunków dzieci wynosi 0,25%. Tyle samo wynoszą koszty związane z Rezerwą Inwestycyjną, na której można przechowywać na procent wolne środki – obecnie tylko w euro, niebawem także w polskim złotym. Co ważne, wartość środków znajdujących się w ramach Rezerwy Inwestycyjnej oraz w inwestycjach dzieci nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wartości zainwestowanych środków, na podstawie którego ustalana będzie wysokość opłaty za zarządzanie dla produktów Portfele, Strategie oraz Crypto.

 

Ofertę Portu szczegółowo prześwietlaliśmy w dwóch artykułach z 2023 r.:

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie