Chat with us, powered by LiveChat

XTB oferuje wymianę walut na rachunkach inwestycyjnych. Konto z kartą dopiero nadejdzie

Skomentuj artykuł
© monsitj - stock.adobe.com

XTB wprowadza możliwość łatwej wymiany walut na rachunkach inwestycyjnych. To kolejna nowość produktowa, jednak broker zaznacza, aby nie traktować jej jako konkurencji dla kantorów.

 

XTB od dawna oferuje polskim klientom prowadzenie konta w jednej z trzech walut – złotym, dolarze albo euro. Teraz do oferty wprowadzono wymianę waluty między poszczególnymi kontami.

 

– Od 12 marca, każdy użytkownik platformy inwestycyjnej XTB będzie mógł wymienić walutę pomiędzy swoimi kontami. Nowa funkcjonalność jest dostępna w Pokoju Inwestora w zakładce “Przelew wewnętrzny”. Aby dokonać przewalutowania, należy posiadać co najmniej dwa konta inwestycyjne w różnych walutach. Limit dla jednego przewalutowania wynosi 14 000 EUR. Inwestorzy, którzy mają kilka kont w tej samej walucie, będą mogli również swobodnie przesyłać środki pomiędzy nimi – informuje XTB.

 

Koszt wymiany walut odpowiada kosztowi przewalutowania środków dokonywanego w trakcie składania zleceń. Przypomnijmy – podstawowa stawka opłaty za przewalutowanie w XTB wynosi 0,5% wartości środków. Wyższa stawka na poziomie 0,8% naliczana jest w weekendy (od piątku od godziny 22 do niedzieli do godziny 23.00 czasu polskiego) i święta wolne od handlu.

 

 

Co bardzo istotne, broker wyraźnie ostrzega klientów, że „wymiana walut za pośrednictwem XTB może być związana jedynie z późniejszym lokowaniem środków na platformie inwestycyjnej”. Jak dodano, w przypadku naruszenia zasad, które szerzej są opisane w regulaminie świadczeń usług maklerskich, XTB może zablokować użytkownikowi możliwość skorzystania z tej usługi.

 

Owe zasady opisane w regulaminie to:

 

8.50. Usługa Wymiany Walutowej polega na dokonywaniu przez XTB sprzedaży lub kupna walut w Twoim imieniu i na Twój rachunek i realizowana jest wyłącznie poprzez dokonywanie transferu pomiędzy posiadanymi przez Ciebie Rachunkami oraz jedynie w Walutach Rachunku.


8.51. XTB świadczy na Twoją rzecz usługę Wymiany Walutowej wyłącznie gdy jest to związane ze świadczeniem dla Ciebie innej usługi maklerskiej. Usługa Wymiany Walutowej świadczona przez XTB nie stanowi działalności kantorowej.


8.52. Wymiana Walutowa powinna mieć na celu jedynie realizację konkretnych zleceń, takich jak zakup Instrumentów
Finansowych w walucie innej niż wpłacane przez Ciebie środki.


8.53. Wymiana Walutowa dokonywana jest po bieżącym Kursie Wymiany Walutowej. Szczegółowe informacje na temat Kursu Wymiany Walutowej zamieściliśmy w Tabeli Opłat i Prowizji.


8.54. Wymiana Walutowa odbywa się na podstawie złożonej przez Ciebie Dyspozycji. Możesz anulować lub zmodyfikować dyspozycję wymiany walutowej, o ile nie została jeszcze wykonana.


8.55. Twoja Dyspozycja Wymiany Walutowej nie zostanie wykonana w przypadku wystąpienia znaczącej zmiany Kursu Wymiany Walutowej, tj. w sytuacji, gdy wartość Kursu Wymiany Walutowej z momentu złożenia Dyspozycji odbiega od wartości Kursu Wymiany Walutowej z chwili jej planowej realizacji o więcej niż 0.2%. W takim przypadku zostaniesz poproszony o ponowne złożenie i potwierdzenie Dyspozycji.


8.56. Dołożymy wszelkich starań aby Dyspozycję Wymiany Walutowej były realizowane oraz rozliczane niezwłocznie po ich złożeniu.


8.57. Koszty i opłaty związane z usługą Wymiany Walutowej określone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji.


8.58. W przypadku Dyspozycji Wymiany Walutowej złożonych w dni niebędące Dniami Obrotu możemy naliczyć dodatkową prowizję wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji.


8.59. Każdorazowo Wymianie Walutowej mogą podlegać środki w wysokości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

– To kolejny krok w kierunku demokratyzacji inwestowania. Naszym celem jest minimalizowanie barier inwestycyjnych dla każdego, kto chciałby inwestować swoje środki na giełdach zagranicznych. Dzięki wprowadzeniu naszej wewnętrznej wymiany walut, inwestorzy będą mogli przejść cały proces wyłącznie w XTB, bez potrzeby szukania alternatywnych opcji na rynku – mówi Omar Arnaout prezes zarządu XTB.

 

W tym kontekście warto też dodać, że od listopada 2023 r. wolne środki na rachunkach w XTB są oprocentowane. Obecne oprocentowanie to:

 

  • PLN – 4% w skali roku przez pierwszych 90 dni od zawarcia umowy, potem 2%
  • EUR – 4,2% w skali roku przez pierwszych 90 dni od zawarcia umowy, potem 2%
  • USD – 5% w skali roku przez pierwszych 90 dni od zawarcia umowy, potem 2,5%

 

Wymiana walut w XTB pozwoli także uniknąć dodatkowych opłat za przelewy, które pobierają pośrednicy. Przykład takiej sytuacji w ubiegłym roku opisał Bankier.pl – 27 dolarów od przelewu z rachunku XTB w wysokości 240 dolarów zostało pobrane przez bank.

 

Nowa oferta XTB będzie również porównywana do Revoluta – w bezpłatnym planie Standard bez prowizji przewalutować można do równowartości 1000 euro miesięcznie. Rzecz jasna użyteczność obu usług jest różna – XTB dokonuje przewalutowania tylko na cele inwestycyjne, Revolut pozwala także na płatności itp.

 

Na większe walutowe innowacje od XTB przyjdzie jeszcze poczekać. W przedstawionym pod koniec stycznia planie wdrażania nowych produktów, polski broker zapowiedział konto wielowalutowe XTB z wirtualną kartą multiwalutową, które ma pojawić się pod koniec 2024 r. Jego zapowiadane główne cechy to:

 

  • Natychmiastowe płatności pomiędzy wszystkimi kontami w XTB
  • Natychmiastowe rozliczenia rynkowe, w tym lokalne płatności natychmiastowe
  • Możliwość rozliczania w ponad 100 walutach
  • Pełna kontrola wydatków i powiadomienia w czasie rzeczywistym o wszystkich ruchach
  • Łatwy i szybki sposób na doładowanie konta

 

🟢Zobacz też: Testujemy nową usługę XTB „Plany inwestycyjne”

 

Swobodna wymiana walut pomiędzy rachunkami jednego klienta to kolejna nowość wprowadzona przez XTB w 2024 r. W styczniu fintech uruchomił możliwość automatycznego inwestowania w ramach Planów Inwestycyjnych. W kolejce czekają zapowiedziane już usługi m.in. social trading, inwestowanie w obligacje oraz wyczekiwane przez inwestorów rachunki IKE i IKZE.

 


🔴 Członkowie SII mogą w XTB handlować bez prowizji z wyższym limitem. Więcej na ten temat w sekcji Zniżki.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie