Chat with us, powered by LiveChat

XTB wprowadza oprocentowanie wolnych środków na rachunkach

Skomentuj artykuł
© Lemonsoup14 - stock.adobe.com

XTB wprowadza do oferty kolejną nowość. Wolne środki klientów, które jeszcze nie zostały zainwestowane, będą od teraz oprocentowane.

 

Rok 2023 r. upływa w XTB pod znakiem innowacji. Wiosną broker wprowadził możliwość inwestowania w ułamkowe akcje i ETF-y. W drugiej połowie roku inwestorzy czekają na pasywne rozwiązanie w postaci Planów Inwestycyjnych (na niektórych rynkach zagranicznych już działają, w Polsce niebawem mają się pojawić). Do tego zestawu XTB dołożyło kolejną nowinkę w postaci oprocentowania wolnych środków na rachunkach, które obowiązuje od 6 listopada.

 

– Wprowadzenie oprocentowania wolnych środków to uzupełnienie naszej bogatej oferty inwestycyjnej. Widzimy, że nasi klienci szukają dodatkowych sposobów na pomnażanie swoich środków w momencie oczekiwania na okazje na rynkach finansowych. Zgodnie z naszym podejściem “jedna aplikacja - wiele możliwości”, teraz nasi klienci będą mogli wykorzystać rosnące stopy procentowe, a jednocześnie zachować możliwość swobodnego dysponowania swoimi środkami i ich pełną płynność. Ponadto, jednym z kluczowych celów naszej strategii rozwoju jest zwiększenie bazy klientów i stanie się platformą inwestycyjną dla szerokiego grona odbiorców. Ta nowość w naszej ofercie to kolejny krok w tym kierunku – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

 

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach będą obliczane codziennie i dopisywane do rachunków klientów co miesiąc (5 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego). XTB nie przewiduje żadnych limitów – na takich samych zasadach oprocentowane mają być środki dowolnej wysokości.

 

Standardowa oferta XTB przewiduje, że na start oprocentowanie środków (w skali roku) w poszczególnych walutach będzie następujące:

 

  • PLN: 2%
  • USD: 2.5%
  • EUR: 2%

 

Dla nowych klientów XTB przewiduje promocję, w ramach której wyższe oprocentowanie obowiązywało będzie przez pierwszych 90 dni od otwarcia rachunku.

 

  • PLN: 4,00%
  • USD: 5,00%
  • EUR: 3,8%

 

Ważna uwaga – oprocentowanie wolnych środków w XTB może się zmieniać, a decyzja w tej kwestii należy do samego brokera. Zapewne będzie to miało związek ze zmianami stóp procentowych głównych banków centralnych.

Co ciekawe, rozliczenie podatkowe dotyczące oprocentowania wolnych środków będzie automatyzowane. XTB potrąci należne podatki i przekaże je bezpośrednio odpowiedniemu organowi podatkowemu. W miesięcznym zestawieniu będzie można sprawdzić kwotę, która została potrącona w związku ze zobowiązaniami podatkowymi.

 

Na osobne omówienie zasługuje kwestia bezpieczeństwa środków, o którą zapytaliśmy XTB.

 

– XTB nie świadczy usług bankowych i w związku z tą ofertą współpracujemy z bankami. Środki pieniężne klientów są przechowywane na segregowanych kontach w bankach, które na podstawie dyrektywy UE uczestniczą w systemie gwarancji depozytów. W ramach systemu gwarancji, środki zgromadzone w bankach są objęte ochroną maksymalnie do kwoty 100 000 EUR przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach – informuje XTB.

 

🟢 Na temat oferty XTB trwa dyskusja na Forum SII

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie