Chat with us, powered by LiveChat

Polska 2050 chce odpartyjnienia spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest projekt ustawy

Skomentuj artykuł
© zagorskid - stock.adobe.com

Posłowie KP Polska 2050 Trzecia Droga przedstawili projekt ustawy o naprawie ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Władze spółek mają być mniej liczne i bardziej transparentne, a kandydatów opiniować ma nowy Komitet Dobrego Zarządzania.

 

9 lutego marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że do końca lutego jego ugrupowanie przedstawi projekt ustawy dotyczący funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa. 1 marca posłowie ugrupowania Polska 2050 przedstawili w Sejmie założenia projektu ustawy.

 

 

Treść projektu ustawy została także opublikowana na stronie Polska2050.pl. Autorzy ustawy wskazali pięć głównych założeń propozycji. Oto one:

 

1. Ograniczenie liczebności rad nadzorczych do maksymalnie siedmiu członków, w tym trzech członków niezależnych powoływanych przez Komitet Dobrego Zarządzania. Zakaz zasiadania w radach nadzorczych przez członków partii politycznych, osoby pełniące funkcje publiczne w ciągu ostatnich pięciu lat, osoby, które pracowały lub świadczyły usługi na rzecz partii, a także dokonywały istotnych wpłat na partie i komitety wyborcze.

 

2. Zakaz łączenia zatrudnienia na wysokich stanowiskach w administracji rządowej czy samorządowej z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa czy samorządów

 

3. Powołanie na pięcioletnią kadencję Komitetu Dobrego Zarządzania, do którego kandydatów będą mogły zgłaszać wyłącznie reprezentatywne organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz rektorzy wyższych uczelni. Pozytywna opinia komitetu będzie wymagana dla wszystkich nominacji przedstawicieli Skarbu Państwa do rad spółek

 

4. Wprowadzenie pełnej jawności wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Będą one podlegały publikacji co miesiąc w powszechnie dostępnym rejestrze.

 

5. Zakazanie partiom i komitetom wyborczym przyjmowania wpłat od osób, które pełnią funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

– Zapraszamy do dyskusji na temat tego projektu – powiedział wiceprzewodniczący partii Polska 2050 poseł Michał Kobosko.

 

🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przedstawi w najbliższym czasie opinię na temat projektu ustawy posłów 2050.

 

Ostatnie stanowisko SII w sprawie spółek z udziałem Skarbu Państwa znajdziesz w artykule: Zmiany w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. SII apeluje o jak najwyższe standardy.

 

Zobacz też: Konfederacja proponuje zmiany w podatku Belki. To nie są dobre zmiany [Opinia SII]

 

Planujemy kontynuację tematu

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie