Chat with us, powered by LiveChat

Artur Rzepka kandydatem SII do Rady Giełdy

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosi kandydata do Rady Giełdy. Będzie nim Artur Rzepka, ekspert w obszarze relacji inwestorskich związany z SII nieprzerwanie od 1999 r.

 

5 lutego o 11:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych, w trakcie którego dokonane zostaną zmiany w składzie Rady Giełdy oraz Zarządzie Giełdy. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło swojego kandydata do Rady Giełdy. Kandydatem tym jest Artur Rzepka, ekspert i praktyk w zakresie rynku kapitałowego, relacji inwestorskich, obowiązków informacyjnych oraz komunikacji korporacyjnej.

 

O poparcie dla kandydatury Artura Rzepki do Rady Giełdy zarząd SII zwrócił się w piśmie do Ministra Aktywów Państwowych Borysa Budki. O zgłoszeniu kandydata inwestorów indywidualnych poinformowany został także minister finansów Andrzej Domański.


 

Jarosław DominiakKomentuje Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

W Radzie Giełdy potrzebna jest perspektywa inwestorów

Artur Rzepka może wnieść w prace Rady Giełdy perspektywę polskich inwestorów indywidualnych, co naszym zdaniem powinno być istotne także dla innych interesariuszy GPW. W dotychczasowej praktyce większość członków Rady Giełdy reprezentowała administrację Skarbu Państwa, instytucje finansowe lub świat akademicki, a niestety zdarzały się także przypadki, kiedy osoba rekomendowana do zasiadania w Radzie Giełdy nie miała większego doświadczenia związanego z rynkiem kapitałowym.

 

W związku z przewidzianym przez statut GPW udziałem członka Rady Giełdy zgłoszonego przez Akcjonariuszy Mniejszościowych, zgłaszamy kandydata, który w naszej ocenie będzie mógł wesprzeć działalność Rady Giełdy swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem zawodowym z perspektywy członka i działacza SII oraz inwestora giełdowego i uczestnika polskiego rynku kapitałowego. Artur Rzepka mógłby w szczególności wnieść swoje doświadczenie w prace nad takimi aspektami działalności Rady Giełdy jak obszar strategii GPW czy regulacji rynku kapitałowego.


Artur Rzepka kandydatem SII do Rady Giełdy

Artur Rzepka ukończył studia magisterskie (finanse i rachunkowość) oraz doktoranckie i otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiował też prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1999 r. był jednym z współzałożycieli SII, zasiadał w radzie programowej Stowarzyszenia, w latach 2011-2013 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem generalnym SII, zaś od 2018 r. jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SII.

 

Od 2013 r. Artur Rzepka prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, wspierając funkcjonowanie spółek publicznych na rynku kapitałowym w szczególności w relacjach z akcjonariuszami, analitykami, mediami branżowymi i instytucjami. W tym czasie współpracował z kilkunastoma spółkami notowanymi na GPW i NewConnect, w tym również ASI i TFI. Posiada także doświadczenie związane z zasiadaniem w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych. Był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, udzielał się także jako autor felietonów i komentarzy publikowanych przez branżowe media.

 

W kontekście kandydatury Artura Rzepki do Rady Giełdy, szczególnie polecamy jego felieton „Niezależni członkowie rad nadzorczych, istotne wymaganie czy kwiatek do kożucha?” z lipca 2012 r.

 Komentuje Artur Rzepka

Perspektywa rynkowego praktyka w Radzie Giełdy

Pracując w Radzie Giełdy miałbym szansę wesprzeć GPW swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym niejako po dwu stronach „barykady”. Znam od podszewki bolączki i potrzeby inwestorów, z racji wielu lat współtworzenia SII, udziału w podejmowanych interwencjach i opiniowaniu regulacji różnych szczebli. Sam jestem też inwestorem. Mam również doświadczenie wspierania emitentów notowanych na GPW i NewConnect w codziennym stosowaniu i interpretacji rynkowych przepisów. Połączenie tych kompetencji może wnieść do prac Rady Giełdy perspektywę praktyka rynkowego, która zwykle nie jest tam reprezentowana.

 

Chciałbym się szczególnie zaangażować we wsparcie prac strategicznych oraz w obszarze regulacji rynku kapitałowego. Wydaje się, że obecnie jest dobry moment, aby, po latach faktycznej nieobecności, przywrócić realny udział przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych GPW w pracach Rady Giełdy, zgodnie z założeniami przewidzianymi w statucie Giełdy.


Czym jest Rada Giełdy?

Rada Giełdy pełni funkcję rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Organ ten liczy od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków danej kadencji ustalana jest przez WZ, jednak w przypadku głosowania oddzielnymi grupami (na podstawie art. 385 KSH) skład Rady wynosi 7 osób. Kadencja członków Rady jest wspólna i trwa 3 lata.

 

Zgodnie ze statutem GPW, do zadań Rady Giełdy należy m.in.:

 

 • stały nadzór nad działalnością GPW
 • ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy
 • ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz (na wniosek Prezesa) pozostałych członków Zarządu Giełdy
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy
 • określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 • wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy
 • nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych

Obecnie w Radzie Giełdy zasiada sześć osób:

 

 • Dominik Kaczmarski – prezes Rady Giełdy
 • Izabela Flakiewicz – wiceprezes Rady Giełdy
 • Michał Bałabanow – sekretarz Rady Giełdy
 • Janusz Krawczyk – członek Rady Giełdy
 • Eva Sudol – członek Rady Giełdy
 • Adam Szyszka – członek Rady Giełdy

 

Ostatnim kandydatem zgłoszonym przez SII, który trafił do Rady Giełdy był prof. Krzysztof Jajuga. Stało się to pod koniec 2019 r., po trwającym kilkanaście miesięcy impasie, w ramach którego Skarb Państwa nie popierał kolejnych wskazywanych kandydatów mających zająć miejsce Krzysztofa Kaczmarczyka (zgłoszonego przez OFE PKO), który w sierpniu 2018 r. zrezygnował ze stanowiska.

Prof. Jajuga powołany został do Rady Giełdy w trakcie jej kadencji, a że wszyscy członkowie mają wspólną kadencję, to w 2020 r. Walne Zgromadzenie ponownie wybierało członków Rady nowej kadencji. Wówczas jednak kandydat zgłoszony przez SII – ponownie był to prof. Jajuga – nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Kolejną kadencję Rada Giełdy rozpoczęła w 2023 r., również bez reprezentanta środowiska inwestorskiego w składzie.

 

🟢Zobacz też: SII apeluje do polityków o zaprzestanie podważania zaufania do polskiego rynku kapitałowego

 Komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Szczególna okazja w szczególnej spółce

Nie ma wątpliwości, że trzeba poprawiać standardy zarządzania spółkami Skarbu Państwa, a władzę w tych spółkach oddać w ręce niezależnych specjalistów, wybieranych w drodze konkursów, itp. Wybory do Rady Giełdy będą jednym z testów na to, czy inwestorzy mogą liczyć na zmiany w tym obszarze.

GPW jest szczególną spółką, bo oprócz tego, że sama jest spółką notowaną, to jest także organizatorem obrotu. Wobec tego wszystko, co dzieje się w tej spółce jest pod szczególną lupą inwestorów, a standardy ładu korporacyjnego powinny z daleka świecić przykładem.

Statut GPW przewiduje miejsce dla akcjonariuszy mniejszościowych w składzie Rady Nadzorczej. W ostatniej kadencji tej Rady nie było takiego reprezentanta. Jeżeli mamy zatem zmieniać rynek kapitałowy, wprowadzać nowe standardy, nową jakość, przywracać zaufanie do rynku, to kiedy jak nie teraz? W jakiej innej spółce, jak nie na Giełdzie Papierów Wartościowych? Wprowadzenie do Rady Giełdy przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych byłoby pięknym sygnałem dla rynku, że czasy się zmieniają i że faktycznie to zaufanie do rynku kapitałowego ma szansę zostać przywrócone.


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie