Chat with us, powered by LiveChat

SII i NASK SA rozpoczynają współpracę dotyczącą cyberbezpieczeństwa spółek publicznych

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z NASK SA podjęły inicjatywę przygotowania wytycznych dla spółek publicznych dotyczących zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji (Cybersecurity Corporate Governance).

 

Celem współpracy będzie wskazanie polityk, procesów i praktyk, które powinny zostać wdrożone przez spółki publiczne w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego nadzoru oraz ochrony nad ich systemami informatycznymi i zasobami cyfrowymi.

Prezes zarządu SII Jaroslaw Dominiak oraz prezes zarządu NASK SA Jarosław Grzywiński podkreślili, że obecnie inwestorzy zwracają coraz większą uwagę na cyberbezpieczeństwo swoich danych, a incydenty bezpieczeństwa w obszarze IT istotnie wpływają na reputację spółek publicznych. Wdrożenie jednolitych zasad zarządzania cyberbezpieczeństwem przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji, inwestorów i systemów, a także zwiększy skuteczność i wydajność biznesową.

 

O kolejnych działaniach podejmowanych w ramach współpracy SII z NASK informować będziemy w najbliższym czasie.

 

Powołana przez NASK Państwowy Instytut Badawczy spółka NASK SA jest integratorem usług telekomunikacyjnych. Świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji i hostingu, buduje sieci korporacyjne, oferuje usługi centrum danych ulokowane we własnych serwerowniach. Zapewnia również tradycyjne usługi teleinformatyczne - dostęp do Internetu i telefonię. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.nasksa.pl.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie