Chat with us, powered by LiveChat

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa dadzą zarobić więcej. Ministerstwo Finansów zaskoczyło

Skomentuj artykuł
Fotokon /AdobeStock

Ministerstwo Finansów zaskoczyło oszczędzających i podniosło marże doliczane do oprocentowania obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Stało się to mimo obniżki stóp procentowych, co w przeszłości pociągało pogorszenie warunków.

 

Październikowa oferta obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa wyraźnie odbiega warunkami od oferty wrześniowej. Oznacza to, że oprocentowanie i marże obligacji detalicznych oferowanych przez Ministerstwo Finansów zmieniły się po raz pierwszy od roku – poprzedni wzrost oprocentowania wprowadzony został rok temu, w październiku 2022 r.

 

– Podnosimy preferencyjną marżę obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji – informuje resort finansów w komunikacie.

 

 

📊 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w październiku 2023 r:

 

  • 3-miesięczne stałoprocentowe (OTS): 3% w stosunku rocznym (bez zmian)

 

  • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,5% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP (wcześniej 6,75%)

 

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,75%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,5% (wcześniej 6,85%, później NBP + marża 0,1%)

 

  • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,85% w skali roku (bez zmian)

  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25% (wcześniej 7%, potem inflacja + marża 1%)

  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 7,25% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5% (wcześniej 7,25%, potem inflacja + marża 1,25%)

  • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 7,2% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,75% (wcześniej 7,2%, potem inflacja + marża 1,5%)

  • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7,5% w skali roku, w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 2% (wcześniej 7,5%, potem inflacja + marża 1,75%)

 

 

💡 Wszelkie niezbędne informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

 

Warto też dodać, że w ogłoszonej dziś ofercie ofercie nie znajdziemy natomiast wycofanej we wrześniu letniej promocji, w ramach której w czerwcu, lipcu i sierpniu można było na atrakcyjniejszych warunkach dokonać zamiany obligacji.

Ministerstwo zaskoczyło

Decyzję Ministerstwa Finansów można traktować jako pewną niespodziankę, ponieważ w przeszłości obniżki stóp procentowych zazwyczaj pociągały za sobą pogorszenie warunków dla oszczędzających, choć działo się to z pewnym opóźnieniem. Poślizg miał też miejsce w przypadku podnoszenia oprocentowania. Tak było choćby w przypadku początku ostatniego cyklu podwyżek (pierwsza podwyżka stóp RPP w październiku 2021 r., pierwsza zmiana oprocentowania w styczniu 2022 r.).

 

Mimo dzisiejszej niespodzianki, w dłuższym horyzoncie trudno oczekiwać, aby wraz z dalszym obniżaniem stóp procentowych przez RPP, oferta obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa pozostała nietknięta. Warunki nowej emisji resort finansów przedstawia pod koniec każdego miesiąca, więc każdorazowo będzie jeszcze czas na to, aby kupić obligacje emisji poprzedniej.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie