Chat with us, powered by LiveChat

Jest promocja na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Ceny zamiany w dół

Skomentuj artykuł
© Fotokon - stock.adobe.com

Po raz pierwszy od wielu miesięcy Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmiany w warunkach emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Lepsza oferta nie jest jednak przeznaczona dla osób, które nabywają obligacje po raz pierwszy.

 

Ostatnia podwyżka oprocentowania obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa miała miejsce w październiku 2022 r. Od tamtej pory Ministerstwo Finansów konsekwentnie odmawiało dodatkowych zachęt dla Polaków chcących oszczędzać za pomocą gwarantowanych przez państwo obligacji. Sytuacja zmieni się dopiero w czerwcu 2023 r., jednak atrakcyjniejsza oferta nie będzie dostępna dla wszystkich.

 

Ogłoszona przez Ministerstwo Finansów promocja dotyczy nie kupna, lecz zamiany obligacji oszczędnościowych. Osoby, które już posiadają obligacje na swoich rachunkach i za pieniądze z ich wykupu planują nabyć kolejne rządowe papiery, nie muszą czekać na faktyczny wykup obligacji i moment, w którym pieniądze pojawią się na ich rachunkach. Zamiast tego można dokonać zamiany obligacji starej serii na obligacje nowej serii.

 

Do tej pory standardem było, że w ramach zamiany nowe obligacje roczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie wyceniane były na 99,90 zł a nie na 100 zł (ta ostatnia cena obowiązuje w przypadku prostego kupowania obligacji, bez dokonywania zamiany).

 

Zgodnie z ogłoszoną dziś przez Ministerstwo Finansów promocją, od 26 maja zamiana obligacji będzie odbywać się na następujących warunkach:

 

 • 100,00 zł – dla obligacji 3-miesięcznych
 • 99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych
 • 99,70 zł – dla obligacji 2-letnich
 • 99,60 zł – dla obligacji 3-letnich
 • 99,50 zł – dla obligacji 4-letnich
 • 99,40 zł – dla obligacji 10-letnich\

 

Zamianie na lepszych warunkach podlegać będą obligacje następujących serii: 1-roczne ROR0623, 2-letnie DOS0623, 3-letnie TOZ0623, 4-letnie COI0623, 10-letnie EDO0623 i 6-letnie ROS0623. Zamienić je będzie można na nowe serie obligacji 1-roczne ROR0624, 2-letnie DOR0625, 3-letnie TOS0626, 4-letnie COI0627 lub 10-letnie EDO0633. Co istotne, operację zamiany obligacji można przeprowadzić między różnymi rodzajami obligacji – np. zamienić zapadające obligacje roczne na 10-letnie.

 

Zaprezentowane przez MF warunki trudno uznać za bardzo korzystne (ceny zamiany mogłyby być jeszcze niższe), jednak warto odnotować ukłon w stronę posiadaczy obligacji oraz osoby, które planują długoterminowe oszczędzanie. Jak widać, im dłuższy termin zapadalności obligacji, tym większe dyskonto czyli różnica między ceną zamiany a standardową ceną kupna.

 

Innymi słowy, Ministerstwo Finansów postanowiło poprawić warunki dla już oszczędzających za pośrednictwem obligacji skarbowych, aby zachęcić ich do „pozostawienia pieniędzy w systemie”.

 

Jak dokonać zamiany obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa?

 

Dyspozycję zamiany obligacji skarbowych można złożyć najwcześniej czwartego dnia roboczego poprzedzającego początek miesiąca, w którym następuje wykup danej emisji obligacji. Dyspozycję zamian należy złożyć najpóźniej do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu.

 

Zamian obligacji nie jest związana z dodatkowymi prowizjami i opłatami. Odbywa się w sposób bezgotówkowy, poprzez operacje na rachunku rejestrowym posiadacza obligacji (miejsce obligacji starej emisji zajmują obligacje nowej emisji, nabyte po odpowiedniej cenie).

 

💡 Wszelkie niezbędne informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

 

W tym kontekście warto dodać, że rok temu – po głośnym apelu premiera Mateusza Morawieckiego – znacząco podwyższono oprocentowanie wszystkich rodzajów obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa oraz wprowadzono nowe. W efekcie w statystykach zakupowych widać było prawdziwy wystrzał – tylko w czerwcu 2022 r. Polacy wydali na obligacje oszczędnościowe SP rekordową kwotę ponad 14 miliardów złotych.

 

 

Po najlepszym w historii czerwcu przyszedł nieco tylko słabszy lipiec (10,3 mld zł). W dalszej części roku skala sprzedaży obligacji oszczędnościowych wyraźnie spadła, jednak cały 2022 r. i tak okazał się rekordowy.

 

W 2023 r. skala sprzedaży obligacji oszczędnościowych SP wynosi średnio 2,4 mld zł miesięcznie. Według najnowszych dostępnych danych (do kwietnia), tegoroczna sprzedaż wynosi łącznie 9,65 mld zł. To o 33% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Jak wynika z danych resortu finansów, zdecydowanie największą popularnością cieszą się obligacje czteroletnie indeksowane inflacją (COI), które wyraźnie wyprzedzają obligacje dziesięcioletnie indeksowane inflacją (EDO) oraz roczne obligacje oparte o stopę referencyjną NBP (ROR).

 

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa (mln zł)
Miesiąc  OTS   ROR   DOR   TOZ    COI    EDO   ROS   ROD   Suma 
VI 2022 1012 5684 1322 187 4826 964 46 31 14 072
VII 2022 412 3423 834 135 4707 750 45 28 10 333
VIII 2022 259 1707 416 222 2904 492 36 28 6064
IX 2022 192 620 196 68 1228 312 19 17 2653
X 2022 112 443 139 65 1859 485 27 24 3153
XI 2022 88 265 71 36 1225 339 18 18 2060
XII 2022 78 215 69 71 1093 426 17 20 1988
I 2023 108 297 58 107 1340 509 17 19 2456
II 2023 82 293 55 130 1203 403 18 18 2201
III 2023 75 359 72 188 1500 396 22 22 2626
IV 2023 59 339 63 162 1343 365 18 21 2370
Źródło: MF

 

Na koniec publikujemy tabelę oprocentowania, która obowiązywać będzie dla obligacji kupionych w czerwcu 2023 r. Chociaż dla nowych nabywców będą one takie same jak w maju, to nie znaczy to, że miesiąc zakupu obligacji jest bez znaczenia.

 

Od tego, którą serię obligacji kupisz, zależeć będzie oczywiście nie tylko to, kiedy otrzymasz odsetki i kapitał. W przypadku obligacji indeksowanych inflacją, moment zakupu ma wpływ na to, który wskaźnik inflacji zostanie wykorzystany do podwyższenia oprocentowania. Generalna zasada brzmi: interesuje Cię wskaźnik inflacji za 10 miesięcy. W przypadku obligacji kupionych w maju 2023 r. będzie to więc marzec 2024 r., w przypadku kupionych w czerwcu  będzie to kwiecień 2024 r.

 

📊 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w czerwcu 2023 r:

 

 • (OTS): 3% w stosunku rocznym

 

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,75% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP

 

 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,85%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,1%

 

 • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,85% w skali roku

 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1%

 • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 7,25% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25%

 • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 7,2% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5%

 • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7,5% w skali roku, w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 1,75%

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie