Chat with us, powered by LiveChat

SII poleca: Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych – crowdfunding pożyczkowy, 2 października

Skomentuj artykuł

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium „Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych – crowdfunding pożyczkowy, 2 października 2023 roku.


Seminarium online jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz kampanii World Investor Week (WIW), we współpracy z Komendą Główną Policji.


Webinarium jest skierowane do początkujących inwestorów indywidualnych.


Spotkanie odbędzie się 2 października 2023 roku (12:00-14:05). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 11:45.

Program webinarium

Godzina Temat
11:45-12:00 Logowanie uczestników
12:00-12:45 1. Crowdfunding vs crowdfunding na cele gospodarcze
  • Krótkie wyjaśnienie różnic pomiędzy pojęciem crowdfundingu a crowdfundingu na cele gospodarcze
  • Rodzaje crowdfundingu, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
  • Jakie akty prawne regulują crowdfunding
  • Obowiązek uzyskania zezwolenia, okres przejściowy, lista podmiotów, które uzyskały zezwolenie
  • Obowiązki platformy wobec swoich klientów
12:45-13:00 Przerwa
13:00-13:45 2. Jak mitygować ryzyko – co należy wiedzieć
  • Arkusz Kluczowych Informacji Inwestycyjnych (AKII)
  • Ochrona inwestorów
  • Ryzyko inwestycyjne
3. Transgraniczne świadczenie usług finansowania społecznościowego na cele gospodarcze
4. Modele biznesowe nie objęte nadzorem KNF
13:45-13:50 Przerwa
13:50-14:05 Pytania i odpowiedzi

 

 

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się wyłącznie online – za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:

 

Rejestracja

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 29 września 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 29 września 2023 roku, potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

 

Aby spotkanie było jak najbardziej efektywne i w jak największym stopniu spełniało oczekiwania uczestników zachęcamy do kierowania anonimowych pytań dotyczących tematyki seminarium poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny do 28 września 2023 roku:

 

Zadaj pytanie

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie