Chat with us, powered by LiveChat

Forex przyciąga więcej osób. 7 na 10 traci pieniądze

Skomentuj artykuł
© HN Works - stock.adobe.com

W 2023 r. odsetek osób, które straciły pieniądze na rynku Forex był niższy niż rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę na to, że sama liczba osób obecnych na tym rynku wzrosła.

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował kolejny raport podsumowujący aktywność inwestorów / spekulantów na rynku Forex. Jak co roku, dokument powstał na bazie informacji pochodzących od polskich instytucji nadzorowanych przez UKNF. W martwym polu pozostają więc wszyscy brokerzy foreksowi zarejestrowani w innych krajach, których reklam nie brak w Internecie. Ponadto, polski nadzorca podkreśla, że za Forex uznaje nie tylko rynek walutowy, ale cały rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych.

Forex to głównie straty klientów

W 2022 r. odsetek polskich inwestorów, którzy stracili na rynku Forex wyniósł 79,1%. W 2023 r. było już nieco lepiej – na stracie pozostało „tylko” 73,3%, co jest wynikiem zbliżonym do notowanego także wcześniej. W efekcie średni wynik osiągnięty przez klienta wyniósł -8074 zł.

 

 

Z danych prezentowanych przez UKNF wynika, że zrealizowana strata klientów przekroczyła 1,7 mld zł, podczas gdy zysk sięgnął niespełna 350 mln zł. Równocześnie odsetek klientów, którzy zrealizowali jakikolwiek zysk wyniósł 26,7% wobec 20,9% w 2022 r. Średni zysk w tym czasie wyraźnie się obniżył – z 17 444 zł do 7457 zł.

 

Z racji silnego rozwoju niektórych brokerów nadzorowanych przez KNF (przede wszystkim XTB), dane podawane przez regulatora zostały skorygowane o ujęcie uwzględniające jedynie wyniki klientów będących polskimi rezydentami.

 

 

Wyłaniający się z nich obraz jest podobny do globalnego. Warto zwrócić uwagę na znaczący wzrostu samej liczby klientów, która była o 16% wyższa niż rok wcześniej (uwzględniając jedynie klientów z zyskiem lub stratą, bez osób wychodzących na zero).

 

– UKNF podkreśla, że instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków – czytamy w raporcie, co stanowi powtórzenie komentarza autorów zestawienia sprzed roku i dwóch lat.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, brokerzy Forex muszą zamieszczać w materiałach reklamowych informacje o tym, jaki odsetek klientów ponosi straty.

Forex przegrywa z kryptowalutami

Z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 wynika, że 12,8% inwestorów obecnych było na rynku Forex w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. To spadek względem 2022 r. (13,5%), lecz jednocześnie nadal wyraźnie mniej niż w latach poprzednich, gdy odsetek wynosił ok. 20%.

 

 

Co ciekawe, właśnie taki odsetek (ok. 20%) badanych deklaruje natomiast, że inwestuje w kryptowaluty, które wydają się istotnym konkurentem dla rynku Forex jeżeli mowa o miejscu, w którym szybko można pomnożyć (lub stracić) pieniądze.

 

💡 Forex – poradnik SII dla początkujących. Jak inwestować i co warto wiedzieć?

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie