Chat with us, powered by LiveChat

Koniec DM Banku BPS. KNF przeniosła aktywa inwestorów do DM BOŚ

13.03.2024 17:23
Skomentuj artykuł
Źródło: bankbps.prowly.com; © MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Saga związana z wypowiedzeniem umów klientom DM Banku BPS trwała nie tylko długo, ale o wiele za długo. Po wielu miesiącach sprawę przecięła wreszcie decyzja Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Kiedy pod koniec września DM Banku BPS informował o wypowiedzeniu umów klientom, wyznaczonym przez dom maklerski horyzontem rozwiązania umów był 31 października 2023 r. Nikt nie przypuszczał wówczas, że zrodzi się z tego saga trwająca wiele miesięcy.

 

DM Banku BPS się zatkał. Inwestorzy narzekają na proces przenoszenia aktywów – pisaliśmy pod koniec października. Inwestorzy wciąż w potrzasku za sprawą DM Banku BPS . „Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość” – pisaliśmy w listopadzie. DM Banku BPS wciąż nie przeniósł aktywów klientów. UKNF nie wyklucza „eskalacji działań” – pisaliśmy w grudniu.

 

Po Nowym Roku DM Banku BPS wciąż nie zakończył procesu „zwijania żagli” w segmencie klientów indywidualnych. Wobec braku możliwości uzyskania pełnej informacji od samego biura maklerskiego, zwróciliśmy się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Obie instytucje zapewniały, że temat monitorują, jednak cała sprawa pozostawała otwarta. Aż do 8 marca, o czym dowiedzieliśmy się dopiero teraz.

 

– 8 marca 2024 r. KNF wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji z Domu Maklerskiego Banku BPS SA w likwidacji do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA – wynika z komunikatu rynkowego nadzoru, który światło dzienne ujrzał 13 marca.

Jak dodała KNF, „w ocenie Komisji przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji z DM BPS do DM BOŚ należycie zabezpieczy interesy dotychczasowych klientów DM BPS”. 

 

– Przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe, środki pieniężne, aktywa oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej – stwierdza komunikat.

 

W tym kontekście warto dodać, że DM BOŚ aktywnie walczył o klientów likwidowanego DM Banku BPS już od samego początku. Do informacji o wypowiedzeniu umowy dołączona była specjalna oferta od DM BOŚ, z której skorzystała istotna liczba klientów – widać to było choćby w danych KDPW o rachunkach maklerskich.

 

🟢 Zobacz też: Rachunków maklerskich znów wyraźnie przybyło. Powrót XTB, DM BOŚ goni PKO BP

 

🟢Aktualizacja: Komentarz Jacka Barszczewskiego, Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej KNF

 

Monitorujemy na bieżąco proces kończenia działalności przez DM Banku BPS i gromadzimy dane w zakresie liczby rachunków maklerskich i wielkości aktywów, co do których klienci wydali stosowne dyspozycje. Zwracam uwagę, że przedmiotem przeniesienia do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska są te instrumenty finansowe, środki pieniężne, aktywa oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej. Dotyczy to około 35 proc. dotychczasowych klientów DM Banku BPS, w tym posiadających rachunki IKE i IKZE. UKNF jest w stałym kontakcie z oboma domami maklerskimi i będzie monitorował czy proces przeniesienia aktywów jest przeprowadzony sprawnie i bez komplikacji.

Aktywa nie zostały sprzedane

Wnioski z procesu likwidacji DM Banku BPS mogą być przydatne dla przyszłych tego typu przypadków. Brak możliwości swobodnego obracania aktywami w okresie przejściowym oraz brak należytej informacji ze strony domu maklerskiego czy wreszcie wynikający z całej sytuacji stres inwestorów to tylko niektóre z istotnych kwestii.

 

O ile jednak w ubiegłym roku wielotygodniowe opóźnienia w przenoszeniu aktywów wynikały z problemów po stronie biura maklerskiego, tak w dalszych miesiącach kwestia ta związana była także z brakiem aktywności ze strony klientów, którzy nie złożyli odpowiednich dyspozycji.

 

W historii tej kluczowe jest powstrzymanie się przez DM Banku BPS od przymusowej sprzedaży aktywów w przypadku braku złożenia dyspozycji i przekazania uzyskanych w ten sposób środków na rachunek bankowy podany przez inwestora. „Straszak” taki zawarty był już w informacji o wypowiedzeniu umowy. Granicznym terminem miał być październik, a przymusowa sprzedaż papierów wartościowych mogła się odbyć w listopadzie. Uzyskane środki zostałyby przekazane na rachunek bankowy wskazany przez inwestora lub (w przypadku jego braku) skierowane przekazem pocztowym na adres zamieszkania. Na krok ten nie zdecydowano się wówczas ze względu na problemy po stronie biura maklerskiego, nie podjęto go także w kolejnych miesiącach.

 

– W żadnym wypadku nie sprzedajemy aktywów przymusowo - sprzedaż aktywów dokonywana jest w wyjątkowych przypadkach, na wyraźne żądanie klienta – poinformował nas w lutym Łukasz Zalewski, likwidator DM Banku BPS.

 

Według ostatniego zestawienia KDPW, jeszcze na koniec lutego DM Banku BPS prowadził 2437 rachunków. Nie było to jednak tożsame z liczbą klientów, którzy nie przenieśli swoich aktywów.

 

– Rachunki wykazane w KDPW, to głównie rachunki aktywów niepublicznych należące do banków zrzeszenia BPS - rachunki banków spółdzielczych będą przenoszone do Banku Polskiej Spółdzielczości, który będzie dla banków spółdzielczych świadczył usługi powiernicze, a pozostałe rachunki będą przenoszone do innej firmy inwestycyjnej, która zostanie wskazana przez KNF w stosownej decyzji – dodał Łukasz Zalewski, likwidator DM Banku BPS.

 

 

 

🟢 Na temat sytuacji klientów DM Banku BPS trwa dyskusja na Forum SII.

 

Zostań członkiem SII. Bronimy praw inwestorów

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie