Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki, które mogą zaskoczyć wynikami za IV kw. 2022 roku

Skomentuj artykuł
Źródło: www.ambra.com.pl

Poniżej zwracamy uwagę na wybrane spółki, które potencjalnie mogą zaskoczyć wynikami w IV kw. 2022 roku.

Spyrosoft

Spyrosoft to grupa firm tworzących oprogramowanie na zamówienie (custom software development) dla klientów na całym świecie. Spółka oferuje pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Spyrosoft za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 26 669 34 631 35 505 39 107 44 870 54 357 60 032 79 846 119.482
Wynik brutto na sprzedaży 10 142 14 192 13 021 13 599 13 363 22 479 21 827 26 792 32 826
Wynik na sprzedaży 4 283 7 951 5 331 4 155 6 406 9 759 8 170 10 213 13 772
Wynik operacyjny 4 243 7 290 5 473 4 310 6 413 9 482 8 040 10 012 13 807
Wynik brutto 3 888 7 068 5 734 3 945 6 357 9 985 8 472 9 480 14 452
Wynik netto 3 183 5 643 4 447 3 079 5 327 7 862 6 571 8 052 12 361
Wynik netto PD 2 361 3 952 4 012 2 350 4 296 6 343 5 017 5 725 9 018
 
Marża brutto na sprzedaży 38,0% 41,0% 36,7% 34,8% 29,8% 41,4% 36,4% 33,6% 27,5%
Marża na sprzedaży 16,1% 23,0% 15,0% 10,6% 14,3% 18,0% 13,6% 12,8% 11,5%
Marża operacyjna 15,9% 21,0% 15,4% 11,0% 14,3% 17,4% 13,4% 12,5% 11,6%
Marża brutto 14,6% 20,4% 16,1% 10,1% 14,2% 18,4% 14,1% 11,9% 12,1%
Marża netto 11,9% 16,3% 12,5% 7,9% 11,9% 14,5% 10,9% 10,1% 10,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Spyrosoft jest w świetnym momentum wynikowym, które przyspieszyło od III kw. 2022 roku. Grupa powiększyła się w drodze akwizycji w kwietniu o Grupę BSG. Z tym wsparciem w II kw. 2022 roku przychody zwiększyły się o 104% rdr., a w III kw. aż o 166% rdr., do 119,5 mln zł. Dynamiczne wzrosty, choć w nieco mniejszej skali, były obserwowane również na poziomie zysków. W III kw. 2022 roku zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 146% rdr., do 32,8 mln zł, zysk na sprzedaży o 115% rdr., do 13,8 mln zł, a zysk netto o 132% rdr., do 12,4 mln zł. Spółka dodała, że pozytywnie na marżę operacyjną wpłynęła akwizycja grupy BSG (marża operacyjna rzędu 23%). Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 9 mln zł (+110% rdr.), a po czterech ostatnich kwartałach było to 26,1 mln zł (+78,7% rdr.).

 

Grupa podała, że liczba klientów zwiększyła się o 23 nowe podmioty w III kw. 2022 roku, a łączna liczba klientów wyniosła 129. Dodano, że perspektywa biznesowa na rynkach Wielkiej Brytanii i Skandynawii jest wciąż wzrostowa, zaś rosnąca liczba projektów realizowanych dla klientów ze Stanów Zjednoczonych wskazuje na istotny potencjał dla wzrostu tego rynku w strukturze przychodów Grupy. Istotny w strukturze przychodów Spyrosoft region DACH postrzegany jest jako stabilny – ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym i rosnącymi cenami energii mogą przełożyć się na zmniejszenie popytu na usługi IT, jednak projekty realizowane w tym regionie przez Grupę dotyczą przede wszystkim badań i rozwoju w obszarze wsparcia pojazdów autonomicznych, krytycznych dla przyszłości branży automotive. Jednocześnie sprawne procesy rekrutacyjne i obserwowana malejąca rotacja pracowników są dobrym predyktorem dla wzrostu zatrudnienia w kolejnych kwartałach.

 

Zważywszy na obserwowane tendencje wynikowe w poprzednich kwartałach, sezonowo najlepszy kwartał w roku, czy wsparcie w postaci akwizycji grupy BSG, Spyrosoft może odnotować bardzo dobre wyniki finansowe w IV kw. 2022 roku, które potencjalnie mogą pozytywnie zaskoczyć.

 

O spółce Spyrosoft mówiliśmy w trakcie webinaru Plus 100% – 15 spółek, na które warto zwrócić uwagę w 2023 roku.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto podmiotu dominującego (tys. zł)  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

SFD

SFD zajmuje się handlem odżywkami, suplementami diety, żywnością dietetyczną, akcesoriami sportowymi, a także sprzedaż usług reklamowych i płatnych planów treningowych oraz dietetycznych. Spółka jest właścicielem takich marek jak ALLNUTRITION, SFD NUTRITION, ALLDEYNN.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy SFD za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 50 081 48 899 64 700 59 508 59 751 61 429 70 794 90 979 81 735
Wynik na sprzedaży 3 708 3 029 7 006 4 251 2 961 465 3 763 8 405 3 913
Wynik operacyjny 3 785 3 003 6 825 4 106 2 916 358 3 266 8 227 3 848
Wynik brutto 3 836 2 850 6 778 3 986 2 888 229 3 139 7 865 3 328
Wynik netto 2 994 2 173 5 395 3 195 2 295 138 2 276 5 992 2 936
 
Marża na sprzedaży 7,4% 6,2% 10,8% 7,1% 5,0% 0,8% 5,3% 9,2% 4,8%
Marża operacyjna 7,6% 6,1% 10,5% 6,9% 4,9% 0,6% 4,6% 9,0% 4,7%
Marża brutto 7,7% 5,8% 10,5% 6,7% 4,8% 0,4% 4,4% 8,6% 4,1%
Marża netto 6,0% 4,4% 8,3% 5,4% 3,8% 0,2% 3,2% 6,6% 3,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

SFD systematycznie rośnie na przychodach, zwiększając skalę działalności. W ostatnich kwartałach spółka ponownie przyspieszyła – w II kw. 2022 roku dynamik aprzychodów wyniosła +52,9% rdr., w III kw. było to +36,8% rdr., a na bazie miesięcznych szacunków w IV kw. 2022 roku było to +33,2% rdr. (nominalnie 82, 2mln zł). Jednocześnie listopad 2022 roku był rekordowy pod kątem wygenerowanych przychodów, kiedy wyniosły one 31,2 mln zł, co jest także efektem zwiększonego popytu z tytułu promocji Black Friday (wcześniejszy rekord to czerwiec 2022 roku z wynikiem 30,9 mln zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa mierzyła się jednak z presją kosztową, co miało swoje przełożenie na dużą zmiennośc procentowych marż. Najgorsze wyniki zosstały odnotowane w IV kw. 2021 roku, kiedy spółka z trudem zamknęła kwartał z dodatnim wynikiem. Jednocześnie stwarza to bardzo niską bazę dla wyników za IV kw. 2022 roku. W 2022 roku kwartalnie procentowa marża też ulegała istotnym wahaniom, co obrazują poniższe wykresy.

 

Pod względem marż wyszliśmy z impasu presji cen surowców i przerywanych łańcuchów dostaw. Ceny niektórych składników naszych produktów ustabilizowały się na poziomach wyższych niż przed pandemią, ale nie widzimy obecnie ryzyka gwałtownych zmian w tym obszarze. Obecnie wypracowujemy zadowalające marże operacyjne – komentował Mateusz Pazdan, prezes zarządu, w raporcie o szacunkowych przychodach za październik.

 

Rekordowym był również wynik tegorocznego Black Friday, odnotowaliśmy także historycznie najwyższą wartość koszyka zakupowego w naszych kanałach e-commerce. Co ważne, tegoroczne przychody ze sprzedaży oferty Black Friday zrealizowaliśmy przy marży wyższej niż rok wcześniej, lecz jednocześnie - co naturalne, nieco niższej od marż realizowanych w ostatnich miesiącach tego roku – dodał w raporcie o szacunkowych przychodach za listopad.

 

Dobry trend wzrostowy sprzedaży trwa i w styczniu obserwujemy podobne dynamiki wzrostu przychodów do całego roku 2022. Cieszą szczególnie stabilne marże oraz wysoka rentowność prowadzonych działań reklamowych –  skomentował Przemysław Kwiatkowski, wiceprezes zarządu ds. finansów, w raporcie o szacunkowych przychodach za grudzień.

 

Zważywszy na niską bazę porównawczą oraz szereg pozytywnych komentarzy ze strony zarządu odnośnie działalności w poszczególnych miesiącach IV kw. 2022 roku oczekujemy relatywnie udanego kwartału pod względem wyników finansowych i potencjalnie pozytywnego zaskoczenia jeśli chodzi o wygenerowane marże.

 

O spółce SFD mówiliśmy w trakcie webinaru Plus 100% – 15 spółek, na które warto zwrócić uwagę w 2023 roku. W listopadzie zarząd spółki omawiał wyniki za III kw. 2022 roku.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik brutto (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Ambra

Grupa Ambra jest producentem, importerem i dystrybutorem win. Wśród marek spółki znajdują się m.in. CIN&CIN, DORATO, FRESCO, PLISKA, PICCOLO, CYDR LUBELSKI czy najnowsza w portfolio WINIARNIA ZAMOJSKA. 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ambra za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 4Q20/21 1Q21/22 2Q21/22 3Q21/22 4Q21/22 1Q22/23
Przychody ze sprzedaży 140 697 246 861 132 527 153 084 160 422 305 486 130 196 179 544 188 420
Wynik brutto na sprzedaży 46 465 90 703 46 326 56 885 58 857 106 806 44 659 60 106 64 677
Wynik na sprzedaży 10 754 47 056 5 837 13 415 19 348 56 381 1 038 10 586 19 234
Wynik operacyjny 11 066 47 159 6 627 13 034 19 809 54 499 1 055 10 664 19 151
Wynik brutto 10 641 46 166 5 982 13 033 18 635 54 097 444 9 321 17 005
Wynik netto 8 508 37 109 4 681 10 132 14 676 44 045 189 7 408 13 419
Wynik netto PD 5 420 29 620 2 208 8 376 10 998 34 730 -512 6 608 11 041
 
Marża brutto na sprzedaży 33,0% 36,7% 35,0% 37,2% 36,7% 35,0% 34,3% 33,5% 34,3%
Marża na sprzedaży 7,6% 19,1% 4,4% 8,8% 12,1% 18,5% 0,8% 5,9% 10,2%
Marża operacyjna 7,9% 19,1% 5,0% 8,5% 12,3% 17,8% 0,8% 5,9% 10,2%
Marża brutto 7,6% 18,7% 4,5% 8,5% 11,6% 17,7% 0,3% 5,2% 9,0%
Marża netto 6,0% 15,0% 3,5% 6,6% 9,1% 14,4% 0,1% 4,1% 7,1%

Rok obrotowy rozpoczyna się w lipcu i kończy w czerwcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W wynikach Ambry zwracamy uwagę na odbudowę procentowej marży w I kw. roku obrotowego 2022/2023. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 34,3% i była wyższa niż kwartał wcześniej o 0,8 p.p. (kiedy wyniosła 33,5%). Jednocześnie wciąż była niższa niż przed rokiem, kiedy było to 36,7% (rdr. -2,4 p.p.). Działalność grupy jest istotnie obciążona obserwowanym wzrostem kosztów (m.in. wzrost cen zakupu głównych materiałów i surowców, kosztów logistycznych, presja na koszty energii, paliw, czy koszty IT). Spółka podejmuje działania, aby poradzić sobie z wyższymi kosztami (m.in. większe zakupy surowców „na zapas”, czy podwyżki cen towarów). Zakładamy, że miało to pozytywny wpływ na opisywaną powyżej tendencję na poziomie procentowej pierwsze marży.

 

W październiku spółka wprowadziła kolejną podwyżkę, co powinno mieć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach za II kw. roku obrrotowego 22/23, który jednocześnie jest najlepszym sezonowo okresem dla spółki. Niestety, Ambra dalej obserwuje wzrost kosztów, przez co w listopadzie rozpoczęła negocjacje kolejnej rundy podwyżek. Mówił o tym zarząd spółki w niedawnym wywiadzie dla PAP. Jednocześnie stwierdził, że nie ma większych zagrożeń dla polityki dywidendowej spółki. 

 

Już wyniki za I kw. roku obrotowego 2022/2023 były dla nas pewnym zaskoczeniem. W II kw. spółka pokaże efekt kolejnych podwyżek, co daje przestrzeń do kolejnych zaskoczeń. Jednocześnie Ambra niezmiennie podoba się nam w długim terminie i podtrzymujemy tezę, że z obecnych trudności w gospodarce może wyjść jako silniejsza spółka.

 

Raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 spółka planuje opublikować 22 lutego. O spółce Ambra mówiliśmy w trakcie webinaru Plus 100% – 15 spółek, na które warto zwrócić uwagę w 2023 roku, a także w oddzielnej analizie z września 2022 roku: Ambra – presja kosztowa i widmo słabnącego popytu

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto podmiotu dominującego (tys. zł)  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

AC Auto Gaz

AC S.A. to firma zajmująca się alternatywnymi źródłami zasilania, w szczególności czystymi technologiami transportowymi. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja kompletnych, nowoczesnych systemów autogaz.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe AC Auto Gaz za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 51 934 38 604 50 884 57 770 53 626 44 016 62 148 62 796 74 903
Wynik brutto na sprzedaży 18 407 14 316 17 396 18 700 17 602 13 103 17 787 20 147 24 771
Wynik na sprzedaży 8 803 5 371 8 063 8 150 7 599 3 445 8 142 9 683 14 254
Wynik operacyjny 10 467 4 750 8 452 8 743 7 918 4 658 8 431 10 053 14 616
Wynik brutto 10 551 4 751 8 563 8 314 7 794 3 944 8 016 10 098 13 955
Wynik netto 8 750 4 077 6 955 7 121 6 537 3 501 7 026 8 676 11 743
 
Marża brutto na sprzedaży 35,4% 37,1% 34,2% 32,4% 32,8% 29,8% 28,6% 32,1% 33,1%
Marża na sprzedaży 17,0% 13,9% 15,8% 14,1% 14,2% 7,8% 13,1% 15,4% 19,0%
Marża operacyjna 20,2% 12,3% 16,6% 15,1% 14,8% 10,6% 13,6% 16,0% 19,5%
Marża brutto 20,3% 12,3% 16,8% 14,4% 14,5% 9,0% 12,9% 16,1% 18,6%
Marża netto 16,8% 10,6% 13,7% 12,3% 12,2% 8,0% 11,3% 13,8% 15,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

AC odnotowało rekordowe przychody w III kw. 2022 roku, które wyniosły 74,9 mln zł, rosnąc o 39,7% rdr. Spółka podała takze szacunkowe dane za IV kw. 2022 roku – przychody wyniosły 70,7 mln zł, rosnąc o 60,6% rdr. Od II kw. 2022 roku zaczął odwracać się spadkowy trend procentowej pierwszej marży. Wyniosła ona 33,1% w III kw. 2022 roku wobec 32,1% kwartał wcześniej i 28,6% dwa kwartały wcześniej. Była także nieco wyższa niż rok temu, kiedy wyniosła 32,8% (rdr. +0,3 p.p.). Nominalnie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 24,8 mln zł i był o 40,7% wyższy rdr. Na poziomie zysku na sprzedaży pozytywnie zadziałała dźwignia operacyjna – urósł on 87,6% rdr., do 14,3 mln zł, był także istotnie wyższy niż w II kw. 2022 roku (+47,2%). Spólka zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 11,7 mln zł (+79,6% rdr.). Zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 30,9 mln zł.

 

Nastąpił gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, w tym cen paliw konwencjonalnych (benzyna, diesel) i autogazu, przy czym różnica cen na 1 litrze paliwa jest rekordowo korzystna i powinna zachęcać do konwersji pojazdów na gaz. Z drugiej strony niepewność, zapowiedzi sankcji na import paliwa z Rosji, pomimo zapewnienia dostaw paliw z innych źródeł, i wysoka inflacja mogą ograniczać nawet niewielkie inwestycje i podróżowanie samochodem – tłumaczyła spółka w raporcie.

 

Spółka pokazała istotną poprawę w poprzednich kwartałach, a pozytywne tendencje powinny być obserwowane również w ostatnim kwartale 2022 roku. Wskazują na to również wstępne odczyty przychodów w minionym kwartale. Ponadto, baza porównawcza nie jest wygórowana – IV kw. 2021 roku to dołek jeśli chodzi o procentową marżę na sprzedaży, czy marżę netto. Spółka może zatem wykazać wysokie dynamiki wzrostowe na poziomie zysków i potencjalnie pozytywnie zaskoczyć.

 

Raport roczny za 2022 roku spółka planuje opublikować 23 marca. O spółce AC pisaliśmy w osobnej analizie z grudnia 2022 roku AC Auto Gaz – poprawa marż, zaskakująco dobry 3Q22 i potencjał dywidendowy.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

 

--

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie