Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek po wynikach za 2Q23. Zobacz co w Brand 24, Spyrosoft i więcej

Skomentuj artykuł
@Malambo C/peopleimages.com - stock.adobe.com

W połowie wrześniowego sezonu wynikowego przyglądamy się wybranym spółkom, które już opublikowały wyniki lub szacunki. Nie zabrakło zarówno pozytywnych zaskoczeń, jak i negatywnych.

 

Brand 24

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Brand 24 za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 3 815 4 010 4 429 4 950 5 359 5 805 6 057 6 387 6 713
Wynik brutto na sprzedaży 2 162 2 267 2 603 3 007 3 308 3 574 3 641 3 834  
Wynik na sprzedaży 297 355 442 670 850 993 1 001 1 236  
Wynik operacyjny 284 346 -4 656 752 1 005 374 1 234 1 466
Wynik brutto 189 289 -46 576 607 520 508 1 103  
Wynik netto 122 209 -101 469 448 381 249 994  
EBITDA 860 890 992 1 251 1 459 1 632 1 670 1 934 2 066
 
Marża brutto na sprzedaży 56,7% 56,5% 58,8% 60,8% 61,7% 61,6% 60,1% 60,0%  
Marża na sprzedaży 7,8% 8,9% 10,0% 13,5% 15,9% 17,1% 16,5% 19,4%  
Marża operacyjna 7,4% 8,6% -0,1% 13,3% 14,0% 17,3% 6,2% 19,3% 21,8%
Marża brutto 5,0% 7,2% -1,0% 11,6% 11,3% 9,0% 8,4% 17,3%  
Marża netto 3,2% 5,2% -2,3% 9,5% 8,4% 6,6% 4,1% 15,6%  
Marża EBITDA 22,6% 22,2% 22,4% 25,3% 27,2% 28,1% 27,6% 30,3% 30,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Brand 24 opublikował szacunkowe wyniki za Ii kw. 2023 roku, które można ocenić jako pozytywne zaskoczenie. Przychody wyniosły 6,7 mln zł i były o 25,3% wyzsze rdr. i o 5,1% wyższe kw/kw. Tymczasem podany przez spółkę wcześniej wstępny odczyt MRR na koniec II kw. 2023 roku wskazał na wartość 2,1 mln zł, co oznaczało odpowiednio wzrost o 22% rdr. i o 0,4% kw/kw. Patrząc na stronę zysków widać poprawę zarówno rdr., jak i kw/kw, a także poprawę procentowej marży. Spółka dodała w komentarzu, że nie zidentyfikowała istotnych zdarzeń jednorazowych wpływających na wyniki. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 1,5 mln zł, rosnąc o 95% rdr. i o 18,8% kw/kw, a marża wzrosła do 21,8%.

 

W komenatrzu w social media prezes spółki, Michał Sadowski, powiedział, że jeszcze nigdy implementacja nowych funkcjonalności aplikacji nie przebiegała w tak szybkim tempie.

 

 

 

Spyrosoft

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Spyrosoft za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 39 107 44 870 54 357 60 032 79 846 91 463 100.112 104.413 100.587
Wynik brutto na sprzedaży 13 599 13 363 22 479 21 827 26 792 32 826 28 176 35 903  
Wynik na sprzedaży 4 155 6 406 9 759 8 170 10 213 13 772 13 506 10 121  
Wynik operacyjny 4 310 6 413 9 482 8 040 10 012 13 807 13 242 10 195  
Wynik brutto 3 945 6 357 9 985 8 472 9 480 14 452 11 340 9 199  
Wynik netto 3 079 5 327 7 862 6 571 8 052 12 361 10 358 7 748  
Wynik netto PD 2 350 4 296 6 343 5 017 5 725 9 018 6 974 5 790  
EBITDA 6 735 7 977 11 354 10 026 12 154 15 785 15 771 12 715 7 785
 
Marża brutto na sprzedaży 34,8% 29,8% 41,4% 36,4% 33,6% 35,9% 28,1% 34,4%  
Marża na sprzedaży 10,6% 14,3% 18,0% 13,6% 12,8% 15,1% 13,5% 9,7%  
Marża operacyjna 11,0% 14,3% 17,4% 13,4% 12,5% 15,1% 13,2% 9,8%  
Marża brutto 10,1% 14,2% 18,4% 14,1% 11,9% 15,8% 11,3% 8,8%  
Marża netto 7,9% 11,9% 14,5% 10,9% 10,1% 13,5% 10,3% 7,4%  
Marza EBITDA 17,2% 17,8% 20,9% 16,7% 15,2% 17,3% 15,8% 12,2% 7,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Spyrosoft podał szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze, z których wynika, że tempo wzrostu przychodów, zyski oraz marże mocno spadły. Szacunkowe przychody wyniosły 100,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 26% rdr. Zysk EBITDA wyniósł 7,8 mln zł, co oznaczało spadek o 35,9% rdr., a jednocześnie mocne pogorszenie marży do 7,7% wobec 12,2% kwartał wcześniej i 15,2% rok wcześniej. Negatywnie na wyniki wpłynęły m.in. wysoka baza z tytułu przeprowadzonej akwizycji w II kw. 2022 roku, osłabienie złotego, czy inwestycje w zespół. 

 

W minionym półroczu Spółka kontynuowała inwestycje związane z jej rozwojem (w szczególności, jeśli chodzi o kompetencje i liczebność zespołu oraz rozwój międzynarodowej sieci biur). Ponoszenie tego typu nakładów w połączeniu ze słabszym popytem na usługi IT, który wynika z globalnego spowolnienia gospodarczego, przełożyło się na niższą od zakładanej rentowność na poziomie EBITDA (zgodnie ze Strategią - przedział na poziomie 11%-14%). Natomiast celem Zarządu jest dbanie o wizerunek pracodawcy oraz budowanie odpowiednich zasobów na potrzeby realizacji przyszłych projektów i dalszego zwiększania skali działalności Grupy – napisano w raporcie bieżącym.

 

Na taką strategię na 2023 rok zwrócił uwagę prezes zarządu, Konrad Weiske, w liście do akcjonariuszy w raporcie rocznym za 2022 rok.

 

W związku z tym dopuszczamy możliwość spadku wartości EBIT w ujęciu procentowym, który może wystąpić w związku z realizowaną przez Grupę strategią zwiększającą dopuszczalną ‘ławkę’ – okres kryzysu gospodarczego zaczynaliśmy z niewielką ilością specjalistów czekających na nowy projekt, zatem obecnie bierzemy pod uwagę możliwość jej zwiększenia, dbając tym samym o nasz wizerunek pracodawcy, próbując zwiększyć udziały w rynku i przygotowując się na zmianę koniunktury – przedstawił prezes.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie