Chat with us, powered by LiveChat

Ambra – presja kosztowa i widmo słabnącego popytu

Skomentuj artykuł
Źródło: www.ambra.com.pl

Presja inflacyjna nie omija Ambry, a podwyżki cen nie w pełni kompensują wzrost kosztów. Marże pozostają pod presją, jednak dzięki dobrej pozycji finansowej Grupa ma zadatki na to, aby ze spowolnienia gospodarczego wyjść jako silniejszy podmiot.

 

Grupa Ambra jest producentem, importerem i dystrybutorem win. Wśród marek spółki znajdują się m.in. CIN&CIN, DORATO, FRESCO, PLISKA, PICCOLO, CYDR LUBELSKI czy najnowsza w portfolio WINIARNIA ZAMOJSKA. 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ambra za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 4Q20/21 1Q21/22 2Q21/22 3Q21/22 4Q21/22
Przychody ze sprzedaży 118 456 140 697 246 861 132 527 153 084 160 422 305 486 130 196 179 544
Wynik brutto na sprzedaży 38 677 46 465 90 703 46 326 56 885 58 857 106 806 44 659 60 106
Wynik na sprzedaży 3 215 10 754 47 056 5 837 13 415 19 348 56 381 1 038 10 586
Wynik operacyjny 3 700 11 066 47 159 6 627 13 034 19 809 54 499 1 055 10 664
Wynik brutto 4 098 10 641 46 166 5 982 13 033 18 635 54 097 444 9 321
Wynik netto 3 110 8 508 37 109 4 681 10 132 14 676 44 045 189 7 408
Wynik netto JD 2 834 5 420 29 620 2 208 8 376 10 998 34 730 -512 6 608
          
Marża brutto na sprzedaży 32,7% 33,0% 36,7% 35,0% 37,2% 36,7% 35,0% 34,3% 33,5%
Marża na sprzedaży 2,7% 7,6% 19,1% 4,4% 8,8% 12,1% 18,5% 0,8% 5,9%
Marża operacyjna 3,1% 7,9% 19,1% 5,0% 8,5% 12,3% 17,8% 0,8% 5,9%
Marża brutto 3,5% 7,6% 18,7% 4,5% 8,5% 11,6% 17,7% 0,3% 5,2%
Marża netto 2,6% 6,0% 15,0% 3,5% 6,6% 9,1% 14,4% 0,1% 4,1%

Rok obrotowym rozpoczyna się w lipcu i kończy w czerwcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W samym IV kw. roku obrotowego 2021/2022 przychody Grupy Ambra wyniosły 179,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 17,3% rdr. Przy porównywaniu kwartalnym warto pamiętać o ruchomych Świętach Wielkanocnych – w 2022 roku wypadły one w połowie kwietnia, podczas gdy przed rokiem było to na początku kwietnia i część sprzedaży mogła zostać zrealizowana w III kw. roku obrotowego. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży od kilku kwartałów widać spadkowy trend na poziomie procentowej marży – w IV kw. roku obrotowego 2021/2022 wyniosła ona 33,5% wobec 34,3% kwartał wcześniej i 37,2% rok wcześniej. Jednak nominalnie zysk okazał się o 5,7% wyższy rdr., sięgając 60,1 mln zł.

 

Na poziomie zysku ze sprzedaży grupa odnotowała 10,7 mln zł, co osnaczało spadek o 21,1% rdr. Procentowa marża wyniosła 5,9% wobec 8,8% rok wcześniej. Zysk netto spadł natomiast o 26,9% rdr., do 7,4 mln zł. Z kolei zysk netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego sięgnął 6,6 mln zł, co oznaczało spadek o 21,1% rdr.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie