Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ ciekawych wykresów spółek z GPW – Arctic Paper z szansą wyjścia z korekty

Skomentuj artykuł
© Zefart - stock.adobe.com

Nowy rok zaczynamy od analizy spółek w trendach wzrostowych. Analityk techniczny Janusz Grabowski podjął się analizy 5 spółek z polskiego parkietu, w zestawieniu znalazły się spółki: Arctic Paper, BOŚ Bank, Wittchen, Spyrosoft oraz Ambra.

 

Spyrosoft

Mocniejszy popyt pojawił się w ostatnim czasie na notowaniach spółki Spyrosoft. Widać to wyraźnie od okolic listopada na wolumenie, ale także na wysokich świecach wzrostowych. Kurs właśnie próbuje ataku na opór 548 zł, po mocnej sesji 23.01.2023, gdy notowania wzrosły o 4,28%. Gdyby doszło do przebicia tego oporu, to kolejnego należałoby się spodziewać na maksimum cenowym, czyli w strefie 624 zł. Wsparciami natomiast są poziomy 486 zł, zaś niżej 438 zł. Kurs znajduje się ponad średnią MA200, a sam układ technicznie daje obraz na korzyść strony kupującej.

 

Spyrosoft – analiza wykresu, interwał dzienny

Spyrosoft – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Wittchen

Notowania Wittchen poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na niekorzyść tego trendu pojawiło się ostatnio kilka symptomów, które psują obraz hossy. Po pierwsze we wrześniu doszło do mocnej wyprzedaży, z dużym wolumenem, gdzie pojawiła się luka spadkowa. W ostatnim czasie kupujący spróbowali korekcyjnego odbicia celem domknięcia tej luki, co jednak się nie udało. Na wykresie wciąż panuje podaż, która widoczna jest także teraz na wolumenie, który jest mocniejszy podczas spadków. Reakcje podażowe są bowiem mocne. Wsparciem są okolice 26,50 zł, a niżej kolejnego wsparcia należałoby się spodziewać na poziomie ostatniego lokalnego dołka czyli 23 zł. Kurs porusza się pod średnią MA200, która stanowi opór. Bardzo możliwe, że niedźwiedzie spróbują przebicia dołem wsparcia 26,50 zł, po czym można byłoby spodziewać się testu kolejnej, wymienionej wyżej strefy. W przypadku ruchu wzrostowego najpierw musiałoby dojść do domknięcia luki wzrostowej, aby później przejść do ataku na poziom 34,10 zł. Wydaje się to na tą chwilę trudne do realizacji z perspektywy technicznej.

 

Wittchen – analiza wykresu, interwał dzienny

Wittchen – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Ambra

Ciekawa sytuacja znajduje się na notowaniach spółki Ambra. Mimo iż w ostatnim czasie na wykresie pojawił się podwójny szczyt w okolicach 30,50 zł, to kurs wybronił się w okolicach ostatniego lokalnego dołka, czyli 27,20 zł i przeszedł do wzrostów. Dalszy ruch w trajektorii wzrostowej może być trudny, bowiem wolumen na wzroście słabnie, tworząc dywergencję ceny do wolumenu. Gdyby jednak udało się to kupującym, to oporem dla wzrostów jest wspomniane maksimum, czyli 30,50 zł. Jego przebicie dałoby szansę do kontynuacji ruchu wzrostowego. W innym przypadku należałoby spodziewać się wsparć w okolicach 27,20 zł, a także 26 zł.

 

Ambra – analiza wykresu, interwał dzienny

Ambra – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Arctic Paper

Wyprowadzenia wzrostów próbują także kupujący na notowaniach Arctic Paper. Aktualne wyjście z korekty ma szansę odbyć się wraz z przecięciem sygnalnym na oscylatorze MACD. Aktualnym oporem dla wzrostów jest poziom 22 zł, a w przypadku przebicia kolejnego można byłoby się spodziewać w okolicach 23,15 zł. Wsparciem są natomiast okolice 20,70 zł, a niżej 18,94 zł. Przebicie oporu w okolicach 23,15 zł dałoby szansę kontynuacji trendu wzrostowego, który wciąż jest bazowym, wieloletnim układem. Wygląda więc na to, że zbliżające się sesje mogą być kluczowe dla dalszych losów kursu.

 

Arctic Paper – analiza wykresu, interwał dzienny

Arctic Paper – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Bank Ochrony Środowiska

Ciekawie prezentują się notowania banku BOŚ. W ostatnim czasie na kursie obserwowaliśmy bardzo wysoki wolumen co przyniosło mocną zwyżkę cenową pod koniec 2023 roku. Po dotarciu w okolice oporu 11,70 zł pojawiła się natomiast mocniejsza korekta która sprowadziła notowania w okolice wsparcia 9,88 zł. Zasięg korekty jest stosunkowo mocny, jak na tak mocną falę wzrostową, jednak możliwe, że wsparcie się utrzyma. Gdyby tak się stało popyt mógłby ruszyć z kontrą i docelowo ponownie skierować się ku górze. Jeśli natomiast wspomniany, ważny poziom wsparcia się nie utrzymał, kurs miałby prawo testować okolice 8,93 zł, a niżej 8,56 zł. Na tą chwilę podaż hamuje, a świece stają się niezdecydowane, co może przynieść kontrę popytu.

 

Bank Ochrony Środowiska – analiza wykresu, interwał dzienny

Bank Ochrony Środowiska – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

  

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie