Chat with us, powered by LiveChat

GK Arctic Paper – rekordowe zyski napędzane wzrostem popytu. Analiza raportu za I kw. 2022 roku

Skomentuj artykuł
@snowing12 - stock.adobe.com

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Arctic Paper jest produkcja papieru oraz celulozy. W przypadku papieru, Emitent posiada szeroki asortyment papieru książkowego oraz wysokogatunkowego papieru graficznego. Produkcja obejmuje także wiele rodzajów bezdrzewnego papieru niepowlekanego, powlekanego oraz papieru drzewnego niepowlekanego, który wykorzystywany jest przez drukarnie, dystrybutorów papieru, wydawców książek oraz czasopism. Produkty Arctic Paper wykorzystywane są także w branży reklamowej.

 

Emitent posiada 13 biur sprzedaży, które umożliwiają mu prowadzenie działalności w Europie (Centralnej oraz Wschodniej). Grupa Arctic Paper posiada papiernie, które zlokalizowane są w Szwecji (Munkedal) oraz Polsce (Kostrzyn nad Odrą), natomiast łączne moce produkcyjne wynoszą 685.000 ton/rok. W przypadku celulozowni, zlokalizowane są na terenie Szwecji (Rottneros i Vallvik), natomiast ich moce produkcyjne wynoszą  400.000 ton/rok.

Poza podstawowym przedmiotem działalności, Emitent prowadzi działalności dodatkowe do których należą: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

 

Wyniki finansowe

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

1Q20

2Q20

3Q20

4Q20

1Q21

2Q21

3Q21

4Q21

1Q22

Przychody ze sprzedaży

813 948  

616 000  

702 836  

714 666  

782 812  

786 561  

889 656  

953 547  

1.110.758

Wynik brutto na sprzedaży

187 930  

106 605  

149 468  

97 788  

152 340  

170 754  

182 488  

202 347  

300 618  

Wynik na sprzedaży

76 142  

13 018  

48 349  

-8 590  

40 729  

51 464  

60 777  

70 592  

175 963  

Wynik operacyjny

79 664  

24 232  

59 133  

-4 787  

43 183  

54 524  

72 774  

74 089  

176 083  

Wynik brutto

73 416  

15 018  

50 374  

-16 489  

38 896  

46 201  

66 075  

71 943  

172 021  

Wynik netto

62 289  

10 773  

45 356  

-14 832  

32 269  

35 600  

53 361  

54 677  

146 364  

Wynik netto pod. dom.

54 963  

10 441  

44 457  

1 209  

29 095  

18 371  

36 843  

42 845  

120 681  

Wynik EBITDA

111 834  

48 017  

86 412  

25 105  

72 333  

84 074  

102 099  

69 250  

205 725  

 

Marża brutto na sprzedaży

23,1%

17,3%

21,3%

13,7%

19,5%

21,7%

20,5%

21,2%

27,1%

Marża na sprzedaży

9,4%

2,1%

6,9%

-1,2%

5,2%

6,5%

6,8%

7,4%

15,8%

Marża operacyjna

9,8%

3,9%

8,4%

-0,7%

5,5%

6,9%

8,2%

7,8%

15,9%

Marża brutto

9,0%

2,4%

7,2%

-2,3%

5,0%

5,9%

7,4%

7,5%

15,5%

Marża netto

7,7%

1,7%

6,5%

-2,1%

4,1%

4,5%

6,0%

5,7%

13,2%

Marża EBITDA

13,7%

7,8%

12,3%

3,5%

9,2%

10,7%

11,5%

7,3%

18,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Arctic Paper S.A.

 

W I kw. 2022 roku Emitent wypracował 1 110,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost 41,9% rdr. W porównaniu do kwartału poprzedniego przychody były wyższe o 16,5%. Za wzrost przychodów w ujęciu rocznym odpowiadał głównie segment papierniczy, z którego przychody wzrosły o 49,7% rdr. W przypadku przychodów osiągniętych ze sprzedaży segmentu celulozy wzrost wyniósł 23,7% rdr. W porównaniu IV kw. 2021 roku, wzrosty przychodów z danych segmentów wyniosły analogicznie 18,9% oraz 10,2%. W I kw. 2022 roku wolumen sprzedaży papieru w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu wzrósł ze 161 tys. ton do 166 tys. ton, co oznacza wzrost o 3,1%. W przypadku celulozy, w analogicznym okresie uległ zmniejszeniu ze 108 tys. ton za I kw. 2021 roku do 100 tys. ton za I kw. 2022, co oznacza spadek o 7,4%. Sytuacja polityczna w Ukrainie nie ma istotnego wpływu na osiągane przez Emitenta przychody. GK Arctic Paper sprzedaje papier graficzny do Rosji, Ukrainy oraz Białorusi, jednak wartość przychodów osiąganych z ww. krajów stanowiły jedynie 1,8% sumy obrotów Emitenta w 2021 roku.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży wpłynął pozytywnie na wynik brutto na sprzedaży, który wyniósł 300,62 mln zł w I kw. 2022 roku w porównaniu do wyniku w wysokości 152,34 mln zł za w I kw. 2021 roku wzrost wyniósł 97,3%. W porównaniu do I kw. 2020 roku wzrost wyniósł 60%. W I kw. 2022 roku marża na tym poziomie wyniosła 27,1% w porównaniu do 19,5% za I kw. 2021 i 23,1% za I kw. 2020 rok. Wzrost marży osiągniętej w I kw. 2022 roku w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich wynikał ze wyższych cen sprzedaży papieru oraz celulozy, który związany był z niedostosowaniem popytu i podaży. Z jednej strony obserwowano wysoki popyt na rynkach europejskich, a z drugiej niedobór po stronie podaży m.in. ze względu na problemy logistyczne.   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Arctic Paper S.A.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie