Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z mocnymi wynikami i wysoką dywidendą

Skomentuj artykuł

W poniższym zestawieniu zerkamy na spółki, które odnotowały udany 2021 rok pod względem wyników finansowych i postanowiły wypłacić hojną dywidendę swoim akcjonariuszom.

 

Develia

Zarząd Develii zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 117,6 mln zł z zysku za 2021 rok, powiększonej o kapitał rezerwowy odłożony z zysku za 2019 rok w kwocie 83,8 mln zł. Łącznie na dywidendę zarząd rekomenduje 201,4 mln zł, co przekłada się na 0,45 zł na akcję. Przed informacją o rekomendacji zarządu akcje Develii były handlowane w okolicach 3,13 zł, to przekładało się na stopę dywidendy w okolicach 14,4%. Na dzień dywidendy zarekomendowano 24 maja, a wypłatę 31 maja 2022 roku.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Emitenta za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 180 119 39 960 98 383 198 652 176 490 200 254 219 588 315 602
Wynik brutto ze sprzedaży 72 753 18 812 24 629 67 424 52 493 63 375 47 496 117 904
Wynik operacyjny 127 372 -70 582 26 390 -155 602 48 034 20 017 -18 368 170 126
Wynik brutto 82 013 -66 654 17 152 -166 984 40 748 27 431 -32 442 165 960
Wynik netto 65 403 -56 586 14 220 -161 837 34 630 21 021 -26 530 124 825
         
Marża brutto na sprzedaży 40,4% 47,1% 25,0% 33,9% 29,7% 31,6% 21,6% 37,4%
Marża operacyjna 70,7% -176,6% 26,8% -78,3% 27,2% 10,0% -8,4% 53,9%
Marża brutto 45,5% -166,8% 17,4% -84,1% 23,1% 13,7% -14,8% 52,6%
Marża netto 36,3% -141,6% 14,5% -81,5% 19,6% 10,5% -12,1% 39,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Develia jest deweloperem mieszkaniowym, posiadając także segment nieruchomości inwestycyjnych. Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych (ale nie tylko) miała istotny wpływ na zaprezentowane wyniki finansowe w powyższej tabeli (głównie 2020 rok). Dlatego poniżej pokazujemy slajd z prezentacji spółki, który pokazuje również oczyszczone wyniki roczne o wpływ aktualizacji wartości nieruchomosci oraz kredytów walutowych. Przychodowo Emitent odnotował rekordowy rok z wynikiem na poziomie 911,9 mln zł. Bardzo dobre przychody odnotowała działalność deweloperska – rekordowe 823 mln zł, podczas gdy usługi najmu zanotowały podobny wynik do 2022 roku.

 

Na poziomie zysków Emitent odnotował wzrost względem pandemicznego 2020 roku, jednak do wyników sprzed pandemii jeszcze sporo pozostało. Na poziomie zysku brutto na sprzedaży nominalnie wynik został poprawiony w działalności deweloperskiej – 236,7 mln zł wobec 225,3 mln zł w 2019 roku, jednak procentowa marża spadła do 28,8%. Gorzej wyglądało to w usługach z najmu, gdyż zarówno marża, jak i nominalny zysk były nawet niższe niż w 2020 roku. Na poziomie skorygowanej EBITDA Emitent odnotował 218,1 mln zł, a na poziomie skorygowanego zysku netto 156,8 mln zł.

 

Źródło: Emitent.

 

W 2021 roku Emitent sprzedał 1 921 lokali, o 41% więcej rdr., a na 2022 rok planuje sprzedaż 2 300 – 2 450 lokali. Liczba przekazanych lokali, czyli uwzględnionych w wynikach finansowych, wyniosła w ubiegłym roku 1 903 (+65% rdr.). Celem spólki na 2022 rok jest 1 950 – 2 050 przekazań lokali, przy czym kumulacja powinna nastąpić w IV kw. 2022 roku ze względu na harmonogram prowadzonych budów.

 

W ramach segmentu nieruchomości inwestycyjnych, w ostatnich miesiącach Emitent informował o dużych transakcjach. 15 marca 2022 roku zawarł umowę przyrzeczoną sprzedaży 79,55 udziału w prawie własności Sky Tower przy ostatecznej cenie sprzedaży 82,4 mln euro. Szacowane wpływy z tej transakcji po spłacie kredytu to ponad 170 mln zł. Z kolei 4 lutego 2022 roku Emitent zawarł list intencyjny sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie na orientacyjną cenę 210 mln zł. Podpisanie umowy przyczeczonej zaplanowano na datę nie późniejszą niż 30 września br. Emitent dodał, że wartość kredytu finansującego nieruchomość to 58,2 mln zł.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie