Chat with us, powered by LiveChat

Grupa LSI Software z rekordowymi wynikami w 2021 roku. Analizujemy raport roczny

Skomentuj artykuł
@AndSus - stock.adobe.com

W 2021 roku Grupa LSI Software osiągnęła historycznie najwyższy poziom przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 54 mln zł (+25,5% rdr.). Emitent zamknął rok z zyskiem netto na poziomie 6,5 mln zł, co również okazało się rekordem, jednak został on w istotny sposób wzmocniony przez zdarzenia jednorazowe.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LSI Software za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 11 362 9 516 11 272 10 925 6 484 16 341 10 499 20 723
Wynik na sprzedaży -1 498 922 -52 -690 -5 286 4 428 -607 4 477
Wynik operacyjny -1 218 2 400 1 247 -766 -5 212 7 364 -562 4 331
Wynik brutto -978 2 245 1 279 -800 -5 243 7 174 -449 4 258
Wynik netto -1 124 2 407 1 279 -160 -5 355 7 346 -561 5 034
         
Marża na sprzedaży -13,2% 9,7% -0,5% -6,3% -81,5% 27,1% -5,8% 21,6%
Marża operacyjna -10,7% 25,2% 11,1% -7,0% -80,4% 45,1% -5,4% 20,9%
Marża brutto -8,6% 23,6% 11,3% -7,3% -80,9% 43,9% -4,3% 20,5%
Marża netto -9,9% 25,3% 11,3% -1,5% -82,6% 45,0% -5,3% 24,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa LSI Software jest producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego, a także sieci kin. W związku z tym na działalność Emitenta i jego klientów w istotny sposób wpłynęła pandemia koronawirusa i związane z nią konsekwencje. Ma to odzwierciedlenie w liczbach przedstawionych w powyższej tabeli. Warto zwrócić uwagę na 2020 rok – pomimo, że IV kw. jest najlepszy sezonowo, to w ubiegłym roku okazał się bardzo słaby wynikowo. Również 2021 rok zaczął się słabo dla Emitenta, co było konsekwencją trwających lockdown-ów. Jednak kolejne kwartały wyglądały już lepiej, co pozwoliło wypracować Emitentowi najwyższe w historii przychody ze sprzedaży. W samym IV kw. 2021 roku wyniosły one 20,7 mln zł. Grupa podała także szacunkową wartość przychodów osiągniętych w I kw. 2022 roku na poziomie 10,7 mln zł, co oznacza poprawę o 65% rdr. Zwracamy jednak uwagę na niską bazę z poprzedniego roku. W porównaniu do wcześniejszych lat przychody za I kw. 2022 roku są na zbliżonym poziomie, co pokazuje jeden z poniższych wykresów.

 

Na poziomie wyniku ze sprzedaży Grupa wykazała 3 mln zł w 2021 roku wobec straty przed rokiem na poziomie 1,3 mln zł. Analogicznie zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej. Pokazuje to, że na wyniki Emitenta istotny wpływ miał dodatni wpływ bilansu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wyniki były wsparte m.in. z tytułu dotacji, dofinansowania, czy umorzenia pożyczek w ramach działań pomocowych dla biznesów dotkniętych pandemią. Pozytywny wpływ został także odnotowany na poziomie podatku dochodowego, zarówno w 2020, jak i w 2021 roku. Ostatecznie Grupa LSI Software zamknęła 2021 rok z zyskiem netto na poziomie 6,5 mln zł wobec 2,4 mln zł w 2020 roku.

 

*Przychody za 1Q22 na podstawie szacunków opublikowanych przez Emitenta.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie