Chat with us, powered by LiveChat

Mo-Bruk – kolejny mocny rok, ale w samym IV kw. 2021 roku spadek marży

Skomentuj artykuł

W 2021 roku Grupa Mo-Bruk wypracowała 267,2 mln zł przychodów, co oznacza poprawę o 49,7% rdr. Zysk netto sięgnął 115 mln zł, rosnąc o 46,1% rdr. W samym IV kw. 2021 roku przychody sięgnęły 68,5 mln zł (+22,7 rdr.), a zysk netto 28,5 mln zł (+10,4% rdr.).

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Mo-Bruk za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 38 361 33 325 50 897 55 874 60 411 71 102 67 154 68 548
Zysk na sprzedaży 19 450 13 227 29 399 32 438 36 683 42 957 40 186 36 529
Zysk operacyjny 19 411 13 198 32 658 31 916 35 824 35 581 39 351 35 192
Zysk brutto 19 465 13 154 32 595 31 903 35 664 33 649 39 326 35 161
Zysk netto 15 759 10 699 26 490 25 778 28 000 27 763 30 754 28 469
         
Marża na sprzedaży 50,7% 39,7% 57,8% 58,1% 60,7% 60,4% 59,8% 53,3%
Marża operacyjna 50,6% 39,6% 64,2% 57,1% 59,3% 50,0% 58,6% 51,3%
Marża brutto 50,7% 39,5% 64,0% 57,1% 59,0% 47,3% 58,6% 51,3%
Marża netto 41,1% 32,1% 52,0% 46,1% 46,3% 39,0% 45,8% 41,5%

Źródło: opracowanie własne na podsatwie raportów Emitenta.

 

Jak widać w powyższej tabeli oraz załączonych poniżej wykresach w IV kw. 2021 roku Emitent odnotował istotne pogorszenie marży zysku brutto ze sprzedaży, która w procentowym ujęciu spadła do 53,3% wobec 59,8% w poprzednim kwartale i 58,1% przed rokiem. Przychody w minionym kwartale wyniosły 68,5 mln zł, co oznacza poprawę o 22,7% rdr. Po stronie kosztów przeważają usługi obce, które zwiększyły się rdr. o 59,4%, do 16,6 mln zł. Z relatywnie wysoką dynamiką, powyżej przychodów, rosły także zużycie surowców i materiałów (4,4 mln zł, +28,1% rdr) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (3,7 mln zł, +50,4% rdr.). Emitent utrzymuje w ryzach koszty świadczeń pracowniczych, które od wielu kwartałów oscylują wokół 5 mln zł (w samym IV kw. wyniosły 5,4 mln zł, co oznacza wzrost o 6,3% rdr.).

 

Porozmawiajmy o Mo-Bruk na forum SII

 

Schodząc na niższe poziomy rachunku zysków i strat warto odnotować, że wyniki za 2021 rok zostały obciążone pozostałymi kosztami operacyjnymi w łącznej kwocie 11,3 mln zł (przy relatywnie niewielkich pozostałych przychodach operacyjnych rzędu 0,9 mln zł). Na koszty te składały się głównie: rezerwy na przyszłe premie dla członków zarządu w kwocie 4,68 mln zł, odpisy aktualizujące na 4,27 mln zł w zwiazku z toczacym się postępowaniem sądowo-administracyjnym oraz rezerwy na poczet podwyzszonej opłaty za korzystanie ze srodowiska na poziomie 1,59 mln zł. Natomiast na poziomie zysku netto Emitent odnotował w 2021 roku wyższą efektywną stopę podatkową, która sięgnęła 20% wobec 18,9% ok wcześniej.

 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Zysk na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
Zysk operacyjny (tys. zł) i marża (%) Zysk netto (tys. zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podsatwie raportów Emitenta.  

 

Poniżej przyglądamy się wynikom poszczególnych obszarów działalności operacyjnej.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie