Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z WIG20 z wynikami IV kw. 2021 r. lepszymi od oczekiwań analityków

Skomentuj artykuł

Poniżej bliżej przyglądamy się wynikom za 2021 r. oraz IV kw. 2021 r. spółek z WIG20, w przypadku których rezultaty IV kw. 2021 roku przekroczyły oczekiwania analityków.  Na warsztat wzięliśmy CD Projekt, Cyfrowy Polsat oraz KGHM. 

 

Zobacz także omówienia wyników poniższych spółek:

 

CD Projekt

W 2021 roku CD Projekt osiągnął 888,2 mln zł przychodów wobec 2,14 mld zł rok wcześniej. W samym IV kw. 2021 roku przychody wyniosły 273,1 mln zł i były nieporównywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy miała miejsce premiera Cyberpunka 2077, w którym to okresie sprzedaż spółki sięgnęła 1,67 mld zł. Emitent podał, że do 14 kwietnia 2022 roku szacunkowa sprzedaż Cyberpunka przekroczyła 18 milionów sztuk. Sprzedaż gier z sagi wiedźmińskiej przekroczyła z kolei 65 mln sztuk, z czego wiedźmin 3: Dziki Gon został sprzedany w liczbie ponad 40 mln egzemplarzy. Emitent poinformował również, że 2021 rok był drugim najlepszym w historii okresem sprzedaży Wiedźmina 3, tuż po 2015 roku, kiedy miała miejsce premiera gry.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe CD Projekt za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 193,0 171,0 104,5 1670,4 197,6 273,0 144,5 273,1
Wynik brutto na sprzedaży 145,5 111,1 68,1 1322,8 135,4 173,1 91,5 238,0
Wynik na sprzedaży 99,2 59,4 28,0 986,5 43,2 79,9 13,0 130,7
Wynik operacyjny 97,6 58,5 28,5 972,5 43,2 79,4 15,6 94,7
Wynik brutto 101,0 59,9 27,8 976,3 37,1 78,8 16,4 86,8
Wynik netto 92,0 54,8 23,4 984,2 32,5 72,6 16,3 87,5
                 
Marża brutto na sprzedaży 75,4% 65,0% 65,1% 79,2% 68,5% 63,4% 63,4% 87,1%
Marża na sprzedaży 51,4% 34,8% 26,8% 59,1% 21,8% 29,3% 9,0% 47,9%
Marża operacyjna 50,6% 34,2% 27,3% 58,2% 21,9% 29,1% 10,8% 34,7%
Marża brutto 52,3% 35,0% 26,6% 58,5% 18,7% 28,9% 11,4% 31,8%
Marża netto 47,7% 32,0% 22,4% 58,9% 16,4% 26,6% 11,3% 32,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Bilans zdarzeń jednorazowych z dużym wpływem na wynik

 

Analizując wyniki CD Projektu szczególnie w IV kw. 2021 roku warto zwrócić uwagę na wpływ pozostałej działalności operacyjnej. Po stronie pozostałych przychodów operacyjnych spółka wykazała 8,6 mln zł w IV kw. i 17,4 mln zł w całym 2021 roku. Składały się na nie głównie dotacje i przychody z najmu. Z kolei pozostałe koszty operacyjne wyniosły 44,7 mln zł w IV kw. i 51,2 mln zł w całym 2021 roku. Tylko w ostatnim kwartale poprzedniego roku odpisy aktualizujące wyniosły 35,8 mln zł. Emitent informował o zmianie docelowej technologii na Unreal Engine 4 i 5, w związku z czym dokonał odpisów prac rozwojowych związanych z rozbudową silnika REDEngine o technologie multiplayer w kwocie 20,8 mln zł.  Ponadto, dokonał aktualizacji założeń dla GOG.com, jako rezultat zmiany przyszłych szacunków i niestanowiących korekty błędu odnośnie wartości amortyzacji wytworzonej uprzednio technologii związanej z klientem sklepu i jego funkcjonalnościami, zweryfikowanymi jako niewspierające procesów sprzedażowych, ujmując odpis w kwocie 13,8 mln zł. Na poziomie zysku netto warto zwrócić uwagę na rozliczenie podatku dochodowego, które dotyczyło głównie pierwszej połowy 2021 roku, natomiast w III kw. było neutralne, a w IV kw. zysk netto był wyższy niż zysk brutto. W całym 2021 roku efektywna stopa podatkowa wyniosła 4,28% (jest to także efekt tzw. ulgi IP BOX o stawce 5%).

 

Przychody (mln zł) i ich zmiana rdr. (%) Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%) Wynik netto (tys. zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.  

 

Wyniki lepsze od konsensusu PAP

 

W kontekście powyższego, szczególnie dokonanych odpisów, ciekawie prezentuje się konsensus PAP, który udało się pokonać CD Projektowi. Już na poziomie przychodów Emitent wypracował 273,1 mln zł, podczas gdy analitycy oczekiwali 247,4 mln zł, co oznacza różnicę 10,4%, tj. 25,7 mln zł. Pomimo licznych odpisów (bilans pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych był ujemny na poziomie 36,1 mln zł w IV kw. 2021 roku) zysk operacyjny był o 7,9% lepszy od konsensusu i wyniósł 94,7 mln zł. Zatem albo analitycy oczekiwali odpisów (co wydaje nam się wątpliwe, szczególnie zważywszy, że informacja o przejściu na Unreal Engine jest świeża, tj. z 21 marca 2022 roku), albo mieli tak niskie oczekiwania (co akurat wydaje się trafne, zważywszy na pojawiające się komentarze analityków w mediach i ich brak wiary w dobrą sprzedaż Cyberpunka 2077 w wersji na nowe konsole, która to premiera ostatecznie została przesunięta na I kw. 2022 roku, jednak bardziej powinno to dotyczyć przychodów niż zysków).

 

Zysk netto w IV kw okazał się 9,6% lepszy od oczekiwań analityków i zamknął się kwotą 87,5 mln zł. Samo przekroczenie prognoz nie zaskoczyło nas jednak, bo artykułowaliśmy nasze oczekiwanie w tym względzie (odnośnie realnej możliwości przekroczenia przez wyniki 4 kwartału oczekiwań analityków) podczas webinarów analitycznych, w których rozmawialiśmy m.in. o sytuacji CD Projektu i branży gamingowej.

 

DLC CP2077 w 2023 r, Wiedźmin 3 na "next geny" też później

 

W I kw. 2022 roku premierę miała wersja gry Cuberpunk 2077 na konsole nowej generacji. W trakcie telekonferencji przedstawiciele Emitenta wskazali, że planują dodatek do gry na 2023 rok. Emitent poinformował o przesunięciu premiery Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji na późniejszy termin (premiera miała mieć miejsce w II kw. 2022 roku). Przypominamy, że ma ona zawierać wyjątkowe przedmioty inspirowane serialem Netflixa.

 

21 marca 2022 r. CD PROJEKT RED ogłosił, że pracuje nad kolejną odsłoną serii gier Wiedźmin. Studio zapowiedziało nową sagę publikując w mediach społecznościowych obraz przedstawiający medalion. 

 

Szerzej analizowaliśmy wyniki CD Projektu i jego perspektywy w artykule Niezła końcówka roku CD Projektu – analizujemy wyniki i oceniamy perspektywy na kolejne kwartały"

 

Czy spadek akcji CD Projektu po wynikach powinien dziwić?

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie