Chat with us, powered by LiveChat

Nowe emisje certyfikatów Turbo emitowanych przez ING

Skomentuj artykuł

10 maja br., na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o instrumenty bazowe InPost S.A. oraz Mercator S.A. Ich emitentem jest ING N.V.

 

Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.

 

Certyfikaty Turbo po raz pierwszy zostały wyemitowane przez ING N.V. na rynku holenderskim w 2008 r. Produkt został również udostępniony inwestorom we Francji, Niemczech oraz Polsce. Certyfikaty Turbo to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.

 

Inwestorzy mogą obecnie handlować na wzrosty lub spadki 15 polskich spółek oraz 7 par walutowych. Łącznie klienci mają już dostęp do 45 instrumentów bazowych. Certyfikaty Turbo pozwalają na zakup instrumentów w wariancie LONG lub SHORT, a w efekcie na zarabianie na wzrostach albo uczestniczenie w spadkach wartości instrumentu bazowego.

 

Dowiedz się więcej o certyfikatach Turbo

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie