Chat with us, powered by LiveChat

Biomed-Lublin zawarł umowę dotyczącą rejestracji Onko BCG 100 na rynku tureckim

Skomentuj artykuł
© weyo - stock.adobe.com

Biomed-Lublin zawarł z turecką firmą farmaceutyczną Valentis Laboratuvarlari Ilac San ve Tic Anonim Sirketi umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego o nazwie handlowej Onko BCG 100, podała spółka.

 

Na podstawie umowy emitent udzieli dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO na terytorium Turcji, po uzyskaniu rejestracji produktu na tym rynku, podano. Spółka współpracuje z Valentis od 2016 roku, sprzedając produkt na zasadzie import permit, tj. bez rejestracji produktu w Turcji, co w ocenie Biomedu-Lublin istotnie ogranicza możliwości sprzedażowe produktu, podkreślono.

Minimalna wartość zamówień 40 mln zł

„Na mocy umowy Valentis zarejestruje produkt na rynku tureckim, a następnie Biomed będzie dostarczać produkt do dystrybutora, zaś dystrybutor będzie go sprzedawać na terytorium. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania umowy dystrybutor składać będzie plan kroczący (rolling forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy po rejestracji produktu została określona przez strony na poziomie 40 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Umowa na 10 lat

Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy), począwszy od daty uzyskania rejestracji produktu na rynku tureckim, a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Umowa może być wypowiedziana, jeśli produkt nie uzyska rejestracji na rynku tureckim. W opinii zarządu Biomedu-Lublin podpisanie umowy pozwoli na rejestrację produktu na rynku tureckim, a następnie na skokowy wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację kanałów sprzedaży produktu Onko BCG, zgodnie z przyjętą strategią spółki, podsumowano.

 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews/SII)

 

Zobacz także:

 

Biomed Lublin – wykres kursu akcji (skala dzienna). Horyzont  średnioterminowy

Źródło: Stooq.pl.

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie