×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Relacja z czatu inwestorskiego GPW. Nowe instrumenty, program pokrycia analitycznego i nie tylko

hywards - fotolia.com / GPW S.A.

Czat inwestorski w którym wziął udział Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się pod hasłem Omówienie wyników Grupy Kapitałowej GPW za 2018 rok oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki. Mimo tego inwestorzy zadając pytania skupili się na kwestiach dotyczących m.in. nowych instrumentów notowanych na GPW oraz programu pokrycia analitycznego dla małych i średnich spółek. Tradycyjnie poruszony został również temat IPO.

 

Odnosząc się do tematu inwestorów indywidualnych, jeden z uczestników czatu zwrócił uwagę na spadający udział inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na rzecz inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW.

 

- Tegoroczne wyniki ankiety poświęconej udziałowi poszczególnych grup inwestorów w obrotach na GPW pokazały spadek udziału inwestorów indywidualnych, niższą aktywność krajowych inwestorów indywidualnych oraz wzrost aktywności inwestorów zagranicznych. Oczywiście ja bym chciał żeby udział inwestorów indywidualnych był wyższy i zwiększał się. Jednym z naszych działań, aby tak się działo jest program pokrycia analitycznego dla małych i średnich spółek. Liczymy na poprawę tej sytuacji wraz z koniunkturą na GPW - mówił Jacek Fotek, wiceprezes GPW podczas czatu inwestorskiego.

 

Pojawił się również zarzut dotyczący małej ilości ogólnodostępnych imprez dedykowanych inwestorom indywidualnym.

 

- Giełda wspiera wiele inicjatyw skierowanych do szerokiego grona inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Nasze konferencje i seminaria są w dużej mierze adresowane do inwestorów indywidualnych. W ubiegłym tygodniu braliśmy udział w konferencji Invest Cuffs w Krakowie. Będziemy także obecni na konferencji Wall Street w Karpaczu. Fundacja GPW prowadzi wiele działań edukacyjnych skierowanych do inwestorów indywidualnych. 2 kwietnia 2019 roku odbędzie się druga edycja konferencji „GPW Innovation Day”, na której innowacyjne spółki spotkają się z inwestorami. Planujemy także 2-gą edycję tego wydarzenia w 2-giej połowie 2019 roku. To tylko niektóre z naszych inicjatyw, które będą realizowane w tym roku - skomentował Jacek Fotek.

 

W kontekście wspomnianego już wcześniej programu pokrycia analitycznego dla spółek z mWIG40 oraz sWIG80, jeden z inwestorów zadał pytanie o los pozostałych spółek. - Przecież jest kilkaset spółek, które do żadnych indeksów nie wchodzą - czy one w takim razie są nie warte uwagi? - pytał jeden z uczestników czatu.

 

- Program jest skierowany na początku do tych spółek, które reprezentują największy potencjał wzrostu płynności i zainteresowania inwestorów. W miarę sukcesu będziemy skłonni rozszerzać program o pozostałe spółki - tłumaczył przedstawiciel GPW.

 

Z kolei na pytanie o termin pojawienia się pierwszych raportów Fotek odpowiedział: Biura będą wybierać spółki zgodnie z kolejnością i na zasadach opisanych w regulaminie programu. Do 22 kwietnia będą zbierane zgłoszenia, potem wybór spółek i 60 dni na przygotowanie Raportów Inicjujących. Będziemy informować o tym, gdzie dokładnie będą publikowane raporty, ale na pewno będą one ogólnodostępne.

 

Pytano także o kwestie wysokich kosztów przeprowadzenia tych analiz.

 

- GPW tytułem wynagrodzenia dla członka giełdy będącego uczestnikiem programu wsparcia pokrycia analitycznego będzie przekazywać 50 tys. zł. Celem programu jest wzrost liczby publikowanych analiz dla spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80, zwiększenie dostępności aktualnych analiz zarówno dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych oraz zwiększenie płynności obrotu akcjami spółek, które biorą udział w programie. Naszym celem jest wysoka jakość przygotowywanych analiz, dlatego wkład finansowy ponoszony przez GPW jest na poziomie rynkowym. Traktujemy to jako inwestycję, która powinna się spłacić większą aktywnością inwestorów - określił Jacek Fotek.

Nowe instrumenty

Inwestorzy zwrócili również uwagę na nowe instrumenty, jakie niedawno pojawiły się na GPW. Dotyczy to m.in. nowych kontraktów na akcje LPP i 11 bit studios. W tym kontekście padło pytanie o kolejne kontrakty na nowe spółki i instrumenty finansowe, które giełda mogłaby wprowadzić.

 

- GPW dostosowuje swoją ofertę do oczekiwań uczestników rynku. W ostatnim czasie wprowadziliśmy nowe indeksy, w tym wyczekiwany indeks producentów gier WIG.GAMES oraz trzy indeksy makro sektorowe. Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, spójnych pod względem kryteriów wynikających z ich działalności. Co ważne, liczba uczestników w indeksie jest ograniczona i wynika z ich wysokiej płynności. Dzięki temu poszerzamy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych. Dzięki takim rozwiązaniom inwestorzy dostaną możliwość dywersyfikacji ryzyka poszczególnej spółki w sektorze lub zastosowania strategii zakładającej spadek kursów z danego sektora bez pożyczania akcji. Inwestorzy otrzymają również większe szanse na stosowanie strategii łączonych. Ponadto zmieniliśmy jednostkę notowania kontraktów terminowych na waluty, żeby prezentacja była spójna z instrumentem bazowym. W ostatnim czasie obserwujemy także bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania kontraktami na waluty - stwierdził wiceprezes GPW.

 

Jeden z inwestorów pytał również o możliwość wprowadzenia na warszawską giełdę opcji na akcje, na co Jacek Fotek odpowiedział następująco: To będzie zależało od wzrostu płynności instrumentów bazowych dalszego wzrostu obrotami kontraktami terminowymi, w tym na poszczególne spółki. Zakładam, że powinien się pojawić popyt inwestorów na produkty opcyjnie. Jesteśmy przygotowani na rozwój rynku w tym kierunku.

 

Zobacz, jak zapowiadaliśmy czat inwestorski z GPW na twitterze

 

Pojawiło się także pytanie o handel towarami rolnymi.

 

- Towarowa Giełda Energii będzie odpowiadała za organizację obrotu, tj. udostępnienie uczestnikom rynku elektronicznej platformy do handlu towarami rolnymi, które zostaną wytypowane w ramach studium wykonalności wdrożenia „Platformy Żywnościowej”. Przygotowania do uruchomienia rynku będą trwały do lutego przyszłego roku, a następnie planujemy 6-miesięczny pilotaż rynku. Faza pilotażowa obejmie tylko rynek spot z fizyczną dostawą dla pszenicy konsumpcyjnej. Po zakończeniu pilotażu chcielibyśmy dalej prowadzić i rozwijać rynek, wprowadzając nowe towary i instrumenty - dodał Fotek.

Obrót energią elektryczną

Poruszony został również temat obrotu energią elektryczną. Pytanie dotyczyło wzrostu obrotu tym towarem w 2018 roku oraz powodów tej zmiany.

 

- Rok 2018 okazał się być najlepszym rokiem pod względem wolumenów na rynku energii elektrycznej. Łączny wolumen obrotu energią wyniósł 226 Twh, co oznacza wzrost o 102,5 procent rok do roku. Wynik ten jest składową wielu czynników. Przede wszystkim utrzymująca się dobra koniunktura na rynku wpłynęła na wzrost zużycia energii elektrycznej. Nie zapominajmy także, że w ciągu roku mieliśmy zmianę obliga z 15 do 30 procent, a w drugiej połowie roku została ogłoszona decyzja o kolejnej zmianie obliga giełdowego z 30 na 100 procent. Pomimo, iż zmiana regulacji weszła w życie z początkiem 2019 roku to wpływ na rosnące wolumeny obserwowaliśmy już w roku 2018. Jednocześnie rosnące ceny energii skłaniały użytkowników rynku do zawierania kontraktów terminowych, w celu zabezpieczenia pozycji - tłumaczył wiceprezes giełdy.

 

W odniesieniu do obliga obrotu energią elektryczną kolejne pytanie dotyczyło opłat za handel.

 

- Giełda nie obniżyła opłat z tego powodu natomiast wraz z początkiem roku uruchomiliśmy program Maker-Taker, którego celem jest poprawa płynności obrotu poprzez wspieranie inicjatorów transakcji obniżeniem opłat transakcyjnych o 50 procent. Na razie za wcześnie oceniać efekty programu – program obowiązuje do 30 czerwca i dokładną ocenę przedstawimy w połowie roku. Jest to szczególnie trudne w kontekście obecnych zmian regulacyjnych/prawnych i niepewności uczestników rynku, o czym również świadczą niższe obroty na początku bieżącego roku - dodał przedstawiciel spółki.

FTSE Russell

Kolejną poruszoną kwestią był wpływ klasyfikacji Polski do grupy rynków rozwiniętych przez FTSE Russell na GPW.

 

- Z punktu widzenia długoterminowego strategicznego reklasyfikacja polskiego rynku kapitałowego ma fundamentalnie pozytywne zdarzenie. Jesteśmy jedynym krajem w regionie, który posiada ten status. Nie spełniły się obawy o negatywnym wpływie reklasyfikacji na obroty lub skalę zainteresowania inwestorów zagranicznych, wręcz przeciwnie. W zeszłym roku z okazji reklasyfikacji odnotowaliśmy rekordowe obroty i ostatni rebalancing indeksu FTSE Russell też owocował bardzo wysokimi obrotami w marcu. Krótko mówiąc naszym zdaniem to pomaga - określił Jacek Fotek.

 

- Inwestorzy zagraniczni są zainteresowani tym co wszyscy inwestorzy, czyli rentownością swoich inwestycji oraz perspektywami i planami rozwojowymi. Zwracają uwagę na naszą dojrzałość oraz częściowy upgrade, który dokonał się w tamtym roku oraz na dywersyfikację przychodów giełdy, dającą stabilność w cyklu ekonomicznym oraz zapewnienie wysokiej rentowności. Interesują się perspektywami zwiększenia skali rynku w obszarze akcji, obligacji i instrumentów towarowych. Doskwiera im nadal niewystarczająca płynność na naszym rynku i za mała skala większości spółek notowanych - mówił o inwestorach zagranicznych Jacek Fotek.

IPO, NewConnect i PPK

Tradycyjnie podczas czatów inwestorskich poruszony został również temat niewielkiej liczby nowych emitentów debiutujących na GPW. Jeden z inwestorów pytał o toczące się rozmowy z firmami zainteresowanymi wejściem na giełdę w 2019 roku.

 

- Pozyskanie nowych emitentów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju giełdy. W ramach naszych inicjatyw strategicznych uruchamiamy m.in. inicjatywę GPW Growth, która jest skierowana do prywatnych spółek, które w przyszłości bliższej lub dalszej mogłyby wejść na rynek regulowany. Identyfikujemy wciąż wiele spółek które współpracując z różnymi stowarzyszeniami m.in. firm rodzinnych, które napotykają na barierę wzrostu lub problem sukcesji. Jedną z barier jest ciągle brak wystarczającej wiedzy o tym rynku lub bariera edukacyjna. Staramy się cały czas współpracować z funduszami ventures capital, które są również naturalnym dostarczycielem debiutów na giełdę. Niebagatelny wpływ na rynek IPO ma stan i kondycja rynku oraz perspektywy dotyczące wycen. Zgodnie z publicznie dostępną informacją aktualnie 9 spółek czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektów emisyjnych. Dodatkowo 6 spółek złożyło dokumenty i oczekuje na wprowadzenie na rynek NewConnect - powiedział Jacek Fotek podczas czatu.

 

W temacie dalszych planów dotyczących rozwoju rynku NewConnect, wiceprezes GPW odpowiedział: NewConnect jest jednym z największych rynków alternatywnych w Europie. Giełda wspiera i będzie nadal rozwijać ten rynek. Nasza segmentacja przyczynia się do wzrostu przejrzystości i poprawy jakości obowiązków informacyjnych na NC. Z drugiej strony NC dostarczył już 66 spółek na Główny Rynek. Wiele giełd nie tylko z regionu zazdrości nam takiego segmentu, dlatego będziemy pracować dalej nad tym, żeby spółki notowane na NewConnect jeszcze lepiej komunikowały się z inwestorami i rosnąc zasilały Główny Rynek.

 

Z kolei w kwestii wpływu PPK na GPW Jacek Fotek mówił: Nie publikujemy naszych prognoz dotyczących przyszłych wyników spółki. Uruchomienie programu PPK jednakże zmieni strukturę napływów kapitałowych w Polsce i jest jednym ze strategicznych filarów rozwoju tego rynku. Jestem przekonany, że program ten fundamentalnie wzmocni segment inwestorów krajowych oraz przyczyni się do pozyskania nowego kapitału również z zagranicy.

Fuzja i dywidenda

Jeden z inwestorów pytał o ewentualną fuzję z inną giełdą.

 

- Jesteśmy zainteresowani przejęciami innych giełd, jeśli pojawi się do tego dogodna okazja. Przyglądamy się rynkowi i nie powiemy nie, jeśli pojawi się jakiś atrakcyjny podmiot do przejęcia. Cały czas szukamy takiego podmiotu. Poszukiwania utrudnia to, że wyceny są bardzo wysokie. Szukamy też spółek technologicznych, powiązanych z naszą podstawową działalnością - mówił Fotek.

 

Odnośnie dywidendy padło pytanie o wypłatę wypracowanego zysku w formule kwartalnej. - GPW ma dość regularne przychody, zyski i przepływy, więc nie byłby to problem. Na pewno przyczyniłoby się to do rozwoju i promocji rynku kapitałowego w Polsce, a sama GPW byłaby jeszcze lepszą spółką dywidendową - stwierdził jeden z inwestorów biorących udział w czacie.

 

- Nasi akcjonariusze są traktowani przez nas priorytetowo, dlatego nasza polityka dywidendowa nie uległa zmianie na przestrzeni ostatnich lat. GPW w zeszłym roku w czerwcu ogłosiła aktualizację strategii, która jest realizowana do 2022 roku. Wydatki inwestycyjne na dany rok są rokrocznie zatwierdzane przez radę nadzorczą. Dlatego realizując nasz program rozwojowy podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, tak by nasi inwestorzy byli jedynie beneficjentami naszych działań. Jednak ze względu na potrzeby inwestycyjne wypłata dywidendy w cyklu rocznym jest w tym momencie najbardziej optymalnym rozwiązaniem - wytłumaczył Fotek.

 

Na pytanie czy część zysku ze sprzedaży Aquis Exchange zostanie wypłacona w formie dywidendy, wiceprezes odpowiedział: Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60 procent przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Przychody ze sprzedaży Aquis wpłynęły na wynik netto za 2018 rok i niewątpliwie będą uwzględniane przy rekomendowanej kwocie wypłaty dywidendy.

 

GPW - wykres kursu akcji
GPW - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W kontekście sprzedaży Aquis Exchange Limited jeden z inwestorów zwrócił uwagę na wpływ tej transakcji na zmianę zysku netto w 2018 roku.

 

- Porównujemy się z rekordowymi wynikami 2017 roku więc mamy efekt wysokiej bazy. Biorąc pod uwagę spadek wartości obrotów realizowany we wszystkich obszarach rynku finansowego, wyniki operacyjne GK GPW są na tym tle relatywnie dobre. Pragnąłbym zwrócić uwagę na pozytywny efekt wyników z segmentu towarowego, które odpowiadają już za ponad 44 procent przychodów oraz sprzedaży danych rynkowych, która generuje już około 13 procent przychodów. Zapewniło nam to utrzymanie marży EBITDA na poziomie ponad 58 procent - stwierdził przedstawiciel spółki.

 

Porównując wycenę rynkową GPW do jej wartości fundamentalnej prezes mówił, że trudno jest komentować tę kwestię z punktu widzenia zarządu. Jego zdaniem  zarówno rentowność giełdy, dywersyfikacja przychodów jak i nowe obszary strategiczne, w które obecnie GPW stara się wejść jak np. platforma żywnościowa, czy szeroko pojęty rynek instrumentów towarowych powinny zapewnić przychody w długim terminie. Czynniki fundamentalne jak uruchomienie PPK, rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz światowa tendencja przenoszenia się obrotu OTC na platformy elektroniczne, zapewniają korzystne otoczenie rynkowe i regulacyjne. - Nasze wyniki w ostatnich latach w szczególności 2017-18 są jednoznacznym świadectwem, że GPW reprezentuje potencjał wzrostowy - dodał.