Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu GPW. „Zawirowania wojenne przełożyły się również na rynek finansowy”

Skomentuj artykuł

Omówienie wyników finansowych GK GPW za 2022 rok. Pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski GPW, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Przed uczestnikami czatu spółkę reprezentowała Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. rozwoju biznesu i sprzedaży.

 

Pytania inwestorów na temat wyników GPW dotyczyły w pierwszej kolejności czynników, jakie w największym stopniu przyczyniły się do spadku zysku netto spółki w 2022 roku w ujęciu rocznym.

 

- Spadek zysku netto to efekt spadku przychodów z rynku towarowego, wynikającego z kryzysu energetycznego i związanych z nim zmian regulacyjnych. Zawirowania wojenne przełożyły się również na rynek finansowy, gdzie zanotowaliśmy lekki spadek przychodów rok do roku. Ponadto spadek wyniku był związany ze wzrostem kosztów działalności operacyjnej, znaleźliśmy się pod presją płacową i presją kontrahentów związaną z wysoką inflacją - wyjaśniła Izabela Olszewska.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodano w kwestii kosztów: Dodatkowo wzrosły koszty doradztwa związane z realizowanymi projektami rozwojowymi oraz nową strategią GK GPW.

 

Pytano również o potencjalny wpływ wzrostu stóp procentowych na koszt obsługi zadłużenia GPW w 2022 roku.

 

- Wzrost stóp procentowych w 2022 roku wpłynął na wzrost przychodów finansowych wynikających z lokat. Nie wpłynął na wzrost kosztów finansowych ze względu na wykup wyemitowanych przez GPW obligacji – odpowiednio w styczniu i październiku 2022 roku. Wykup ten wpłynął na spadek kosztów finansowych - mówiła przedstawicielka zarządu GPW.

 

- Czy wzrost zainteresowania polskich inwestorów lokowaniem pieniędzy na rynkach zagranicznych jest dla GPW zagrożeniem? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Dostęp do rynków zagranicznych jest obecnie w pełni elektroniczny i znacznie prostszy niż w przeszłości. Zagraniczni inwestorzy napływają na GPW, a lokalni zaczęli inwestować za granicą. Jednocześnie nasza oferta ma na celu zatrzymanie jak największej części lokalnego kapitału inwestycyjnego w Polsce. Przykładem jest GlobalConnect, który właśnie rozwijamy - wyjaśniła Olszewska.

Global Connect i GPW Logistics

Na temat Global Connect, pytano o plany wprowadzenia większej ilości spółek na ten rynek.

 

- Tak są takie plany. Zamiarem GPW jest to, aby pojawiały się kolejne spółki zagraniczne. Naturalnym jest, że na początku są to spółki europejskie, a w dalszej kolejności amerykańskie. Tempo wprowadzenie spółek zależy od naszego partnera biznesowego (Santander), który pełni rolę Wprowadzającego Animatora Rynku. Global Connect znajduje się obecnie wciąż jeszcze w początkowej fazie rozwoju i zakładamy, że wraz z dopływem spółek będą rosły obroty w tym segmencie - zaakcentowała Izabela Olszewska.

 

W 2023 roku GK GPW uruchomiła także GPW Logistics. W tym kontekście pytano, jak po  tym krótkim czasie funkcjonowania podmiotu, zarząd ocenia jego działalność.

 

- GPW Logistics rozwija się dobrze. Spółka osiąga już przychody ze sprzedaży i generuje niewielki zysk netto - wyjaśniono.

Rynek IPO

Inwestorzy poruszyli także temat rynku IPO. Pytano o sytuację w 2022 roku oraz przewidywania na 2023 rok.

 

- Na przełomie 2021/2022 roku wydawało się, że ubiegły rok będzie obfitował w debiuty giełdowe. Niestety rok 2022 upłynął pod znakiem wojny na Ukrainie oraz wzrostu stóp procentowych, co przyczyniło się do ochłodzenia koniunktury na rynku IPO. Rynek IPO zamarł w całej Europie, czyli nie był to tylko przypadek Polski. Pomimo wyjątkowo niesprzyjającego otoczenia, w zeszłym roku na rynku NewConnect pojawiło się 16 nowych podmiotów, a 8 spółek przeszło na Główny Rynek.Trzeba zaznaczyć, że 2022 roku był bardzo silny na rynku SPO – łączna wartość ofert wtórnych przekroczyła 9 mld złotych. Trudno o lepszy dowód na to, że status spółki publicznej pozwala na bardzo elastyczne pozyskanie finansowania - podano podczas czatu.

 

Z kolei na temat działań, jakie GPW zamierza podjąć, celem przyciągnięcia nowych spółek na rynek odpowiedziano: Prowadzimy działania akwizycyjne skierowanie zarówno do spółek polskich jak i zagranicznych. Posiadamy dedykowany zespół, który jest odpowiedzialny za budowanie relacji z potencjalnymi emitentami. Przedstawiamy pozytywne aspekty bycia spółką publiczną. Dla spółek, które już są notowane organizujemy szereg konferencji inwestorskich np. Biznes w genach, Gaming na Giełdzie czy GPW Innovation Day. Pamiętajmy jednak, że dopóki wciąż trwa wojna za naszą wschodnią granicą to będzie nam towarzyszyć niepewność. Stąd, wciąż trudno ocenić kiedy otworzy się okienko IPO, jak długo potrwa i na ile będzie korzystne.

Strategia

Inwestorzy pytali również o termin pojawienia się nowej strategii rozwoju GPW/

 

- Jesteśmy na ostatniej prostej. Nowa strategia rozwoju GK GPW na lata 2023-2027 zostanie przedstawiona w najbliższych tygodniach. W nowej strategii skupimy się na dywersyfikacji przychodowej poprzez rozwój i komercjalizację produktów oraz usług technologicznych i związanych z danymi. Planujemy również mocniej zaakcentować kwestie emitenckie - uważamy, że możemy świadczyć więcej usług naszym emitentom. W horyzoncie nowej strategii podtrzymamy dotychczasowe oportunistyczne podejście do potencjalnych przejęć M&A. W nowej strategii będziemy monetyzować nasze doświadczenie związane z prowadzeniem platform transakcyjnych na różnych rynkach np. GPW Logistics, GPW Dai, Private Market - dowiedzieliśmy się podczas czatu inwestorskiego.

Inwestycje i przejęcia

Na pytanie, ile w tym roku GPW zamierza wydać na inwestycje odpowiedziano: W 2022 roku nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 60,2 mln zł. Należy spodziewać się że nakłady inwestycyjne w 2023 roku będą wyższe niż w 2022 roku. Ich poziom będzie wynikał z nowej strategii GK GPW.

 

Z kolei o obecnie realizowanych projektów powiedziano: Głównym projektem technologicznym jest obecnie nowy system transakcyjny WATS. Oprócz tego mamy kilka produktów, które są przeznaczone do komercjalizacji: GPW Stork, Indexator, GRC, TCA Tool. W ramach GK GPW funkcjonuje spółka zależna GPW Tech, która odpowiada za rozwój i sprzedaż naszych rozwiązań technologicznych.

 

Na temat inwestycji padło również pytanie o zasadność zakupu 65,03 procent akcji Armenia Securities Exchange.

 

- AMX to relatywnie mały, ale zdrowy biznes. Nasze podejście jest czysto biznesowe, widzimy tam duży potencjał rozwoju rynku i korzyści finansowe oraz prestiżowe (lider regionu pod naszą egidą). Przygotowaliśmy szczegółowy biznesplan dotyczący konkretnych inicjatyw rozwojowych - mówiła Olszewska.

 

W kwestii kolejnych przejęć wyjaśniono natomiast: Rozważamy transakcje M&A w obszarach, w których mamy kompetencje, więc naturalnym wyborem są dla nas inne giełdy lub spółki technologiczne. O potencjalnych projektach będziemy informować rynek w osobnych komunikatach bieżących.

Dywidenda

Inwestorzy pytali także o wysokość dywidendy za 2022 rok. 

 

- Rekomendacja zarządu pojawi się w najbliższym czasie. Finalna decyzja dotycząca dywidendy będzie w rękach akcjonariuszy GPW - podała Izabela Olszewska.

 

Z kolei na temat nowej polityki dywidendowej powiedziano: Szczegółowe założenia polityki dywidendowej na nadchodzące lata będą uzależnione od kształtu nowej strategii 2023-2027. Szczegóły dotyczące polityki dywidendowej zostaną ogłoszone wraz ze strategią 2023-2027 już w najbliższych tygodniach.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie