Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu GPW. Rekordowe przychody i wiele inicjatyw rozwojowych

Skomentuj artykuł

Wyniki za 2021 rok, a także obroty, debiuty, wpływ sytuacji na Ukrainie, inwestycje, innowacje oraz strategia i dywidenda, były tematami poruszonymi podczas czatu inwestorskiego GPW. Na pytania graczy odpowiadała Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W temacie wyników GPW za 2021 rok pytano o czynniki, które wpłynęły na osiągnięte przez spółkę rekordowe przychody, a także wysoki zysk netto.

 

- Wzrost przychodów za 2021 rok zawdzięczamy głównie wyższym obrotom na rynku towarowym oraz idącym w ślad za obrotami wyższymi przychodami z obsługi obrotu energią elektryczną, obrotu gazem oraz przychodami z rozliczenia transakcji. Na wzrost przychodów pozytywny wpływ miał również wzrost przychodów ze sprzedaży informacji oraz kalkulacji stawek referencyjnych. Na poziom zysku netto pozytywny wpływ miał wzrost udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności - KDPW - objaśniła Izabela Olszewska.

 

Oprócz dobrych wyników, zwrócono również uwagę na rosnące koszty osobowe, które w 2021 roku poszły w górę o 14,6 procent.

 

- Wzrost kosztów osobowych wynika głównie ze stopniowego zwiększania zatrudnienia podyktowanego większym nakładem pracy w projektach strategicznych. Jednak do wzrostu przyczyniły się także inne składowe tj. wzrost wynagrodzeń czy wzrost rezerw na wypłatę nagród rocznych i premii, w związku z realizowanym w spółce programem benchmarkowania wynagrodzeń do poziomu rynkowego - komentowała przedstawicielka spółki.

 

Poruszono również temat zadłużenia, na temat którego przedstawicielka zarządu mówiła: W styczniu nastąpił wykup obligacji GPW o wartości nominalnej 120 mln zł. Jeśli chodzi o obligacje o wartości 125 mln zł zapadające w październiku 2022 roku, obecnie nie planujemy ich rolowania.

Obroty i debiuty

Jeden z inwestorów pytał o wysokie obroty akcjami oraz możliwość utrzymania ożywienia w dalszej części roku.

 

- Pierwszy kwartał 2022 roku był drugim najlepszym kwartałem w historii pod względem wartości obrotów akcjami na Głównym Rynku – łączne obroty w ramach arkusza zleceń wyniosły 98,4 mld zł, a średnia sesyjna wyniosła 1,59 mld zł. Podwyższona zmienność zawsze sprzyja większym obrotom. Robimy wszystko aby podtrzymać zainteresowanie inwestorów giełdą, wprowadzamy nowe instrumenty, pozyskujemy nowych emitentów, organizujemy konferencje inwestorskie - podano podczas czatu.

 

W tej kwestii dodano również, że w 2021 roku transakcje zawarte przez inwestorów indywidualnych stanowiły 21 procent obrotów.

 

Początek roku był dla GPW słabszy pod względem debiutów giełdowych, a o ocenę tej sytuacji poproszono podczas czatu. 

 

- W 2022 roku na rynkach GPW zadebiutowało 7 spółek – 2 na Głównym Rynku (obie to przejście z rynku NewConnect) i 5 na NewConnect. Na dzień dzisiejszy mamy 15 wniosków o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Z kolei w Komisji Nadzoru Finansowego na zatwierdzenie czeka kilkanaście prospektów nowych spółek. Cały czas prowadzimy również rozmowy z ciekawymi spółkami – potencjalnymi debiutantami, które z całą pewnością zainteresują inwestorów. Pomimo tego, że z uwagi na bieżącą sytuację część spółek zawiesiło postępowania czekając na ustabilizowanie się sytuacji geopolitycznej. Wierzymy, że w roku 2022 roku zadebiutuje kilkanaście nowych ciekawych spółek - mówiła Izabela Olszewska.

Sytuacja na Ukrainie

Pytano również o wpływ sytuacji na Ukrainie na obrót akcjami na GPW.

 

- Sesja giełdowa w dniu wybuchu wojny była jedną z najgorszych w historii, główne indeksy spadły o ponad 10 procent, przy bardzo wysokich obrotach. Po pierwszym szoku nastroje uspokoiły się. Nie widzimy, aby globalni inwestorzy traktowali nas jako rynek wysokiego ryzyka. Z informacji, które uzyskujemy wynika, że rozumieją, że sytuacja geostrategiczna Polski jest inna niż Ukrainy - powiedziano.

Spółki gamingowe

Jak zauważyli inwestorzy, polski parkiet jest jednym ze światowych liderów w kwestii spółek gamingowych. W tym kontekście pytano o plany mające na celu przyciągnięcie kolejnych tego typu podmiotów.

 

- Na GPW notowanych jest już około 80 spółek z branży gamingowej, tylko w 2021 roku na polskim rynku kapitałowym pojawiły się 22 spółki reprezentujące branże gamedev. Cały czas staramy się działać na wielu płaszczyznach i docierać do spółek, również spółek z branży gamingowej na różnym etapie rozwoju. Organizujemy spotkania 1:1 i konferencje, gdzie inwestorzy mają szansę poznać spółki, które dopiero planują wejście na rynek publiczny. W kontekście branży gamingowej szczególnie atrakcyjne są cyklicznie organizowane konferencje - Gaming na Giełdzie, jak również Innovation Day - podano podczas czatu.

 

Z kolei na pytanie dotyczące oceny wprowadzonego niedawno indeksu WIG-Gry, Izabela Olszewska opowiedziała: Jeszcze za wcześnie na ocenę. Na pewno nowy indeks jest ważnym źródłem dodatkowej informacji nt. koniunktury wśród wszystkich spółek branży gamingowej na rynku regulowanym i uzupełnia ten brak jaki występował w przypadku WIG.GAMES, gdzie można było śledzić zachowanie 5 największych spółek.

Inwestycje i innowacje

W komunikacie po wynikowym GPW wspomina o wielu inicjatywach w tym m.in. GPW Growth, Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, Central Post-trade Solutions. Inwestorzy pytali, który z projektów spółka uznałaby za najważniejszy.

 

- Nasza strategia biznesowa jest ukierunkowana na rozwój na wielu płaszczyznach zarówno w ramach działalności podstawowej jak i dywersyfikacji źródeł przychodów. Niewątpliwie największym projektem jest dla nas budowa systemu transakcyjnego i rozwój ramienia technologicznego. Projekty PCOL oraz TeO bazują na naszych kompetencjach w zakresie organizowania obrotu, w tym przypadku będzie to platforma logistyczna czy obsługa transakcji na rynku mediowym. Projekt Private market jest ukierunkowany na obrót stokeniozowanymi aktywami, co jest naszą odpowiedzią na globalne trendy. Mamy także wiele działań dedykowanych rozwojowi rynku finansowego. Dlatego nasze projekty strategiczne mają wymiar kompleksowy i tak należy na nie patrzeć - mówił członek zarządu GPW.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, w kwestii nowego systemu transakcyjnego podano, że jego realizacja idzie zgodnie z harmonogramem, a zastąpienie dotychczasowego systemu UTP systemem WATS planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

 

W przypadku spółki Central Post-trade Solutions zawiązanej w grudniu 2021 roku podano: Central Post-trade Solutions (CPS) pozwoli uzyskać synergie i kompleksową ofertę rozliczeniową w obszarze towarowym dla całego regionu CEE. Myślimy o uruchomieniu w oparciu o usługi rozliczeniowe CPS rynku terminowego (kontrakty futures) energii elektrycznej, gazu a także rynku terminowego rolnego.

 

Podczas czatu poruszony został również temat rynku akcji zagranicznych na GPW.

 

- Prowadzimy finalne uzgodnienia z UKNF. Zakładamy, że z uruchomieniem Global Connect będzie mogło nastąpić w terminie do dwóch miesięcy po uzyskaniu „zielonego światła” ze strony nadzorcy. Akcje będą wprowadzane przez tzw. Wprowadzającego Animatora Rynku. Giełdowe opłaty transakcyjne będą takie same jak obecnie na rynku akcji. Notowania odbywać się będą w polskim złotym, w godzinach sesji giełdowej w Warszawie - tłumaczyła Olszewska. 

 

Dodała również, że GPW w tym roku spodziewa się pojawienia się nowych ETF-ów.

Dywidenda i przewidywane wyniki

Inwestorzy pytali również o przewidywania zarządu dotyczące wyniku za 2022 rok.

 

- Na dziś mogę wypowiedzieć się odnośnie do pierwszego kwartału bieżącego roku. Obrotowo był to bardzo dobry okres na rynku finansowym i towarowym, co przekłada się na dobre przychody. W tym roku do przychodów Grupy Kapitałowej będą również kontrybuowały inicjatywy strategiczne - podano podczas czatu inwestorskiego.

 

Z kolei w kwestii dywidendy dodano: Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową wypłata w 2022 rok zakłada minimum 2,60 zł na akcję. Rekomendacji Zarządu pojawi się w najbliższym czasie.

 

Na temat strategii ESG przedstawicielka podsumowała wspominając o 3 filarach: środowiskowym, społecznym oraz governance.

 

- Nasze działania będą miały wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, wzrost naszej wartości jako pożądanego pracodawcy oraz na utrzymanie i rozwijanie wysokiej jakości praktyk ładu korporacyjnego. Ponadto, nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania czynnikami ESG wpłyną przede wszystkim na pozytywne postrzeganie nas jako emitenta, szczególnie dla inwestorów, dla których kwestie ESG są ważnym determinantem decyzji inwestycyjnych - komentowała Olszewska.

 

Wspomniano również, że GPW planuje obecność konferencji Wall Street 2022, która w tym roku zapowiedziana jest jako konferencja w formule stacjonarnej.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie