Chat with us, powered by LiveChat

Analitycy Domu Analiz SII wycenili akcje Sescom

Skomentuj artykuł
© urbans78 – fotolia.com

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla akcji Sescom S.A. Cena docelowa w perspektywie 12-miesięcznej dla tych walorów ustalona została na poziomie 55,97 zł, co przy cenie zamknięcia notowań z 24 sierpnia 2018 roku oznacza potencjał wzrostu na poziomie 135,2%.

 

Grupa Sescom specjalizuje się w świadczeniu usług Facility Management, tj. serwisu technicznego budynków oraz urządzeń, rozwijając również inne usługi, komplementarne do podstawowej działalności. W jej ofercie znajdują się między innymi usługi serwisu klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji (HVAC), utrzymania elementów infrastruktury IT, a także usługi montażowe i budowlane.

 

W ostatnich miesiącach kurs notowań akcji Sescom spadł z poziomu około 45 zł do ponad 20 zł, a w konsekwencji rynkowa kapitalizacja Spółki obniżyła się z poziomu około 95 mln zł do ponad 42 mln zł. Naszym zdaniem rzeczona przecena nie miała fundamentalnego uzasadnienia. Rok obrotowy 2017/2018 jest dla Grupy Sescom rekordowy pod względem notowanych wyników finansowych. Po trzech kwartałach jej skonsolidowane przychody wyniosły 94,5 mln zł wobec 66,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej (+41,4% rdr), wynik EBITDA zwiększył się z poziomu 5,1 mln zł do 10 mln zł (+96,9% rdr), a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z poziomu 2,7 mln zł do 6,7 mln zł (+150,9% rdr) – podsumowano w raporcie.

 

Analitycy Domu Analiz SII zwrócili uwagę, że na wyniki finansowe ostatniego raportowanego kwartału istotnie wpłynęła realizacja jednorazowego, wysokomarżowego zlecenia w segmencie IT Infrastructure. Między innymi ze względu na efekt wysokiej bazy poprawa zysków w następnym roku obrotowym może okazać się zatem wyzwaniem, jednak w długim terminie perspektywy dalszego rozwoju dla Sescom wciąż pozostają atrakcyjne.

 

Naszym zdaniem motorem napędowym wyników Spółki w najbliższych latach będzie m.in. zakończenie integracji nowo powołanych jednostek i przejętej ZCP Cube.ITG, rozwój nowych segmentów działalności (Digital i Intelligence) oraz dalsza ekspansja zagraniczna. Ponadto Sescom nie wyklucza kolejnych przejęć, czego dowodem są plany akwizycji firmy Dozór Techniczny – napisano w raporcie.

 

Zgodnie z szacunkami Domu Analiz SII Grupa Sescom osiągnie w bieżącym roku obrotowym  125,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+30,4% rdr), 13,6 mln zł wyniku EBITDA (+55,4% rdr) i 9,2 mln zł zysku netto (+75,7% rdr). Przy kursie notowań akcji Sescom z 24 sierpnia 2018 roku implikuje to wartość wskaźnika C/Z na poziomie 5,4.

 

Rekomendacja została wydana 27 sierpnia o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 27 sierpnia, godz. 8:00. Autorami raportu są Paweł Juszczak i Adrian Mackiewicz. Dom Analiz SII zawarł ze spółką Sescom umowę o przygotowanie niezależnej rekomendacji inwestycyjnej.

 

Niniejsza notka jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie