Chat with us, powered by LiveChat

Dom Analiz SII ponownie przyjrzał się Grupie Kapitałowej TIM

Skomentuj artykuł
© photka – stock.adobe.com

Dom Analiz SII opublikował aktualizację rekomendacji inwestycyjnej dla akcji TIM S.A. Cena docelowa w perspektywie 12-miesięcznej dla tych walorów została podwyższona z 11,50 zł do 12,82 zł, co przy kursie zamknięcia notowań z 6 maja 2020 roku oznacza potencjał wzrostu na poziomie 19,8%.


Grupa TIM ma za sobą bardzo udany 2019 rok, w którym odnotowała rekordowe wyniki finansowe. W tym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,2% do 890 mln zł, a oczyszczone o wpływ implementacji standardu MSSF 16 wyniki operacyjny i netto odpowiednio o 47,6% do 29,3 mln zł i 47,3% do 22,2 mln zł.


Pomimo wybuchu pandemii koronawirusa i wprowadzonych w następstwie ograniczeniami w bieżącym roku Emitent póki co również radzi sobie bardzo dobrze. Jak wynika z szacunkowych odczytów, od stycznia do kwietnia przychody Spółki TIM wyniosły 283,2 mln zł w porównaniu do 251,8 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku, co stanowi poprawę o 12,5%. Analitycy Domu Analiz SII zakładają, że w branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych negatywne skutki pandemii odczuwalne będą co najmniej do pierwszych miesięcy 2021 roku, jednak ze względu na silną pozycję na rynku i rozbudowany kanał e-commerce TIM zostanie nimi dotknięty w mniejszym stopniu niż cała branża.


W naszej ocenie na korzyść Spółki przemawiają m.in. szeroka oferta asortymentowa, nowe modele sprzedaży (w tym dropshipping, w ramach którego liczymy na zwiększone zainteresowanie współpracą podmiotów zewnętrznych), a także posiadanie własnego, nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Istotny wzrost znaczenia sprzedaży online powinien przy tym wspomóc szybki rozwój spółki zależnej 3LP, w tym poprzez wzrost udziału klientów zewnętrznych oraz liczby obsłużonych paczek, co także pozytywnie powinno wpłynąć na wyniki Grupy TIM. Biorąc pod uwagę dodatkowo bufor w postaci silnych wynikowo pierwszych czterech miesięcy roku, prognozujemy, że cały 2020 rok Emitent zakończy ze skonsolidowanymi przychodami wyższymi o 5,8% w stosunku do 2019 roku – podsumowano w raporcie.


Zakładając silne odbicie rynku w 2021 roku, na czym skorzysta również Spółka, analitycy oczekują, że Grupa TIM zwiększy w tym okresie przychody o 11,7% do 1,05 mld zł. Na kolejne lata prognozy zakładają kontynuację wzrostu z utrzymaniem relatywnie wysokich, jednocyfrowych dynamik. W raporcie zwrócono także uwagę na silną pozycję finansową Grupy i niski udział zadłużenia oprocentowanego w finansowaniu.


Naszym zdaniem pozwoli to na utrzymanie wypłat dywidend w kolejnych latach. Ze względu na dużą niepewność zakładamy jednak, że dywidenda za 2020 rok będzie jedynie symboliczna (w naszej prognozie 0,2 zł), co zostanie jednak częściowo zrekompensowane w kolejnym roku (prognoza 1 zł dywidendy za 2021 rok i 0,8 zł w dalszych latach prognozy) – napisano w raporcie.


Spółka TIM S.A. to największy hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Jej historia działalności liczy już ponad 30 lat, a od lutego 1998 roku akcje TIM są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą także Rotopino.pl S.A. – wiodący gracz na polskim rynku internetowej sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi dla profesjonalistów oraz majsterkowiczów, a także autoryzowany dystrybutor wielu najlepszych światowych marek narzędziowych, oraz 3LP S.A. – spółka zarządzająca Centrum Logistycznym w Siechnicach koło Wrocławia, które jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej.


Rekomendacja dla akcji TIM S.A. została wydana 7 maja o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 7 maja, godz. 8:00. Autorami raportu są Adrian Mackiewicz i Paweł Juszczak. Dom Analiz SII zawarł ze Spółką TIM umowę o przygotowanie niezależnej rekomendacji inwestycyjnej.

 

Niniejsza notka jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie