Chat with us, powered by LiveChat

Dom Analiz SII wydał rekomendację dla akcji Master Pharm

Skomentuj artykuł

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla akcji Master Pharm S.A. Cena docelowa w perspektywie 12-miesięcznej dla tych walorów ustalona została na poziomie 7,39 zł, co przy kursie zamknięcia notowań z 13 grudnia 2019 roku oznacza potencjał wzrostu na poziomie 78,6%.

 

Grupa Kapitałowa Master Pharm skupia się na zarządzaniu realizacją produkcji kontraktowej suplementów diety i kosmetyków. Poza tym Emitent świadczy usługi doradcze (usługi te z reguły chronologicznie poprzedzają zarządzanie produkcją) w zakresie kontraktowego projektowania (opracowywania na zlecenie koncepcji produktów), formulacji (opracowywania receptur) oraz doradztwa w toku rejestracji i produkcji produktów. Ponadto Spółka oferuje usługi w zakresie konsultingu farmaceutycznego, marketingu farmaceutycznego i pośrednictwa handlowego. Poprzez spółkę zależną Avet Pharma Grupa sprzedaje także suplementy diety pod własną marką. Akcje Master Pharm są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2016 roku.

 

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy okazały się o 2,4% niższe niż przed rokiem, wynosząc 50,8 mln zł. Zysk operacyjny stopniał jednak o 17,3% rdr, osiągając wartość 7,7 mln zł.

 

Dwoma głównymi powodami słabszych wyników były przesunięcia zamówień klientów na drugie półrocze, a także trwający proces restrukturyzacji spółki zależnej Avet Pharma, która odnotowała dwucyfrową dynamikę spadku przychodów i blisko dwumilionową stratę. Zakładamy, że w IV kw. 2019 roku Grupa osiągnie lepsze wyniki niż przed rokiem (poprawa widoczna była również w samym III kw. br.), jednak nie pozwoli to na odrobienie słabszego pierwszego półrocza – podsumowano w raporcie.

 

Zgodnie z prognozami Domu Analiz SII przychody Grupy Master Pharm wyniosą w całym 2019 roku 75,6 mln zł i będą o 1,3% wyższe rdr, natomiast zysk operacyjny sięgnie 12,2 mln zł, co oznacza spadek o 10,5% rdr. Jednocześnie analitycy Domu Analiz SII uważają, że Grupa powróci do dodatnich dynamik wzrostu zysków już od 2020 roku.

 

Motorem napędowym pozostanie produkcja kontraktowa. Liczymy przy tym na bardzo udany 2020 rok, co będzie wspierane m.in. przez powrót jednego z kluczowych klientów Emitenta, który w 2019 roku wstrzymał swoje zamówienia. Oczekujemy także, że Grupie uda się skutecznie wejść na nowe rynki (plany zakładają rozwój na wschodzie Europy, w tym przede wszystkim w Rosji). Jeśli chodzi natomiast o firmę Avet Pharma, przewidujemy, że w 2019 roku ma miejsce dołek wynikowy i w kolejnych latach jej wyniki będą się poprawiać – napisano w raporcie.

 

Analitycy Domu Analiz SII oczekują, że w kolejnych latach za wzrostem wyniku podąży wzrost rentowności. W swoich prognozach zakładają, że marża operacyjna będzie systematycznie rosła, z 16,1% w 2019 roku do 17% w 2020 roku, 17,5% w 2021 i 18% w kolejnych latach prognozy.

 

Rekomendacja dla akcji Master Pharm S.A. została wydana 16 grudnia o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 16 grudnia, godz. 8:00. Autorami raportu są Adrian Mackiewicz i Paweł Juszczak.

 

Niniejsza notka jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie