Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza spółki Wawel: wyższy zysk i niższa wycena

picsfive - fotolia.com

W tym roku akcje producenta “Michałków” straciły 10 procent swojej wartości. Wyniki sprzedażowe oraz przeprowadzone niedawno inwestycje pozwalają jednak stwierdzić, że spółka Wawel ma dobre perspektywy rozwoju. Mimo tego warto mieć na uwadze kluczowe czynniki ryzyka takie jak choćby wzrost cen ziarna kakaowego.

 

Wawel jest jednym z czołowych producentów słodyczy notowanych na GPW. Spółka datuje początki swojej działalności na 1898 rok, natomiast debiut firmy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych odbył się 11 marca 1998 roku. Firma wytwarza takie wyroby jak czekolady, batony w czekoladzie, galaretki nadziewane, żelki, wafle, śliwki w czekoladzie oraz cukierki, wśród których są popularne “Michałki”. Wawel realizuje sprzedaż pośrednio, poprzez umowy z sieciami handlowymi oraz bezpośrednio, poprzez sieć własnych sklepów.

 

Konkurentem spółki na polskim rynku jest m.in. Wedel oraz amerykańska firma Mondelez International, posiadająca w swoim portfelu takie marki jak Milka czy Alpen Gold. Wśród spółek notowanych na warszawskim parkiecie, do konkurentów spółki można zaliczyć szykującą się do opuszczenia rynku regulowanego spółkę Colian (właściciel takich marek jak: Jutrzenka czy Goplana), a także spółkę ZPC Otmuchów.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2018 roku spółka wypracowała 159,277 mln zł przychodów, co daje wzrost o niespełna 8 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Blisko 90 procent wartości sprzedanych wyrobów stanowiła krajowa sprzedaż, a pozostała część to eksport. W stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2017 roku, proporcja ta zmieniła się nieznacznie z korzyścią dla sprzedaży krajowej.

 

Wybrane dane finansowe oraz wskaźniki Wawel S.A.

(w tys. zł) IQ 2018 IQ 2017 Zmiana 2017 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 159 277 147 829 +7,74% 618 456 645 896 -4,25%
Wynik brutto na sprzedaży 63 420 53 340 +18,90% 252 413 247 445 2,01%
Marża brutto na sprzedaży 39,8% 36,1% +3,7 p.p. 40,8% 38,3% +6,5 p.p.
Wynik z dział. operacyjnej 32 049 31 121 +2,98% 97 495 98 677 -1,20%
Marża operacyjna 20,1% 21,1% -0,9 p.p. 15,8% 15,3% +0,5 p.p.
Wynik netto 26 164 26 076 0,34% 113 322 85 086 33,19%
Marża netto 16,4% 17,6% -1,2 p.p. 18,3% 13,2% +5,2 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki Wawel

 

Producent słodyczy wskazuje również na sezonowość sprzedaży swoich produktów. Jak czytamy w sprawozdaniu spółki, z uwagi na fakt, że 75-80 procent sprzedaży stanowią wyroby zawierające czekoladę, ich sprzedaż maleje w miesiącach wiosennych oraz letnich oraz rośnie w pierwszym i czwartym kwartale. Warto również zwrócić uwagę na wynik brutto na sprzedaży, który wzrósł rok do roku aż o 18,9 procent. Jest to efektem wyższych o prawie 11,5 mln zł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 1,4 mln zł.

 

Mimo dynamicznego wzrostu zysku brutto na sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 roku, wynik netto Wawelu był tylko o 0,34 procent wyższy rok do roku. Wynikało to z mocnego wzrostu kosztów ogólnego zarządu, które poszły w górę z poziomu 11 mln zł do prawie 17,7 mln zł. O niespełna 2 mln zł urosły również koszty sprzedaży.

 

Struktura przychodów Wawel S.A. w podziale na sprzedaż krajową i za graniczną

(w proc.) Przychody ze sprzedaży w kraju Przychody ze sprzedaży za granicą
IQ 2018 89,88 10,12
IQ 2017 88,75 11,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki Wawel

 

W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży produktów firmy Wawel sięgnęły 618,456 mln zł, co jest wynikiem słabszym o 4,2 procent rok do roku.  Przyczyną spadku przychodów była mniejsza sprzedaż produktów, towarów i materiałów na rynku krajowym, która spadła z poziomu 583,422 mln zł do 555,408 mln zł. Mimo tego wynik brutto poprawił się rok do roku o 2 procent, co jest zasługą niższych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 8,13 procent.

 

Na uwagę zasługuje mocny wzrost wyniku netto w 2017 roku. Poszedł on w górę o 33,2 procent w stosunku do danych za wcześniejszy rok. Dużą rolę w tym wzroście odgrywał podatek dochodowy, którego w 2016 roku spółka zapłaciła 20,193 mln zł. Z kolei w 2017 roku powiększył on wynik netto o 8,761 mln zł. Wpływ na to miały nakłady inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

 

W raporcie finansowym za 2017 roku Wawel tłumaczy, iż biorąc pod uwagę działalność prowadzoną na terenie SSE przez 6 miesięcy 2017 roku, dysponuje on informacjami o ponoszonych kosztach w poszczególnych obszarach produkcji, wolumenie produkcji, przepływach półfabrykatów pomiędzy zakładem w SSE i zakładem będącym poza SSE. Dzięki tym informacjom spółka dokonała projekcji finansowej od roku 2018 do końca funkcjonowania strefy tj. 2026 roku. Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznała aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do niewykorzystanej na dzień 31 grudnia 2017 roku ulgi podatkowej w kwocie 28,262 mln zł. Jest to różnica pomiędzy wartością nominalną ulgi do wykorzystania w kwocie 29,178 mln zł, a ulgą wykorzystaną w 2017 roku w wartości 916 tys. zł.

Kluczowe czynniki ryzyka oraz plany rozwoju

Jako główne zagrożenia dotyczące przyszłych wyników spółka wymienia wzrost cen podstawowych surowców służących do produkcji. Dotyczy to przede wszystkim ziarna kakaowego. Oprócz tego ryzyko stanowi wystąpienie niekorzystnych zmian kursów walutowych, w tym euro, dolara oraz funta brytyjskiego, co może przełożyć się na wzrost cen nabywanych surowców. Trzecim czynnikiem ryzyka jest wysoki udział w sprzedaży produktów firmy Wawel do jednego partnera biznesowego, właściciela sieci sklepów Biedronka (Jeronimo Martins). Na początku 2017 roku spółka była bliska rozwiązania umowy z tą firmą. Wawel chciał bowiem podnieść ceny swoich wyrobów ze względu na wyższe ceny surowców, na co nie zagadzała się Biedronka. Umowę jednak podpisano na nieco innych warunkach, które zostały objęte tajemnicą handlową.

 

Oprócz wymienionych czynników ryzyka, spółka nie wyklucza zastosowania w najbliższym czasie odpisu aktualizującego wartość 48,5 procent udziałów w ukraińskiej spółce Lasoszczi, ze względu na niestabilną sytuację polityczną w tym kraju. W sprawozdaniu rocznym firmy czytamy, że Wawel w 2017 roku dokonał odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w ukraińskiej spółce na kwotę 342 tys. zł. Powodem była m.in. dewaluacja hrywny oraz obniżenie ratingu kredytowego Ukrainy. Wartość tych udziałów na koniec 2017 roku wyniosła 2,750 mln zł, a na koniec pierwszego kwartału 2018 roku ich wartość sięgnęła 2,768 mln zł.

 

W raporcie rocznym zwrócono również uwagę na wzrost sprzedaży w sklepach małopowierzchniowych oraz spadek sprzedaży w dyskontach. W 2018 roku spółka planuje rosnąć we wszystkich segmentach działalności. Rok wcześniej Wawel zakończył budowę nowego budynku produkcyjnego na terenie swojego zakładu w Drobczycach. Koszt całej inwestycji sięgnął 100 mln zł. Inwestycja daje spółce nie tylko możliwość zwiększenia produkcji, ale także pozwala na rozbudowę portfolio. Firma ma w planach dalszy rozwój tej fabryki.

Dywidenda i kurs akcji

Akcjonariusze Wawelu podjęli decyzję o wypłacie dywidendy o wartości 25 zł na akcję. Łącznie daje to kwotę 37,5 mln zł. Dzień dywidendy miał miejsce 2 lipca, a wypłata zysku dla akcjonariuszy nastąpiła 10 lipca.

 

Wawel - wykres kursu akcji
Wawel - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Obecnie kurs akcji spółki wynosi niespełna 900 zł. Jest to poziom 20 procent niższy, w stosunku do kursu sprzed roku. Z kolei od początku 2018 roku wycena Wawelu stopniała o 10 procent.