Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwają zapisy na akcje Danwood Holding S.A.

Trwają zapisy na akcje Danwood Holding S.A.

 • Jeden z największych w Europie producentów prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”.
 • Lider na rynku niemieckim, obecność na rynkach brytyjskim, austriackim, szwajcarskim i polskim.
 • Ponad 8,5 tys. domów przekazanych klientom w ciągu ponad 20-letniej działalności.
 • Rosnący portfel zamówień i bardzo dobre wyniki finansowe.

 

www.danwood-holding.pl

 

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych od 13 do 23 kwietnia 2018 r.

Oferta publiczna

 • Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w wybranych Punktach Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski mBanku, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski PKO Banku Polski i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
 • Akcjonariusz Sprzedający (Polish Enterprise Fund VII, pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu) planuje sprzedaż 50 % akcji (20.000.000 akcji) z możliwością zwiększenia o 10% (4.000.000 akcji).
 • Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln PLN, w przypadku sprzedaży 60% akcji.
 • Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 20.000.000 akcji, a w przypadku zaoferowania dodatkowych akcji - do 24.000.000.
 • Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach Oferty.
 • Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).

Spółka i strategia

Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”,
sprzedawanych pod własną marką Danwood.

 

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów Grupy.

 

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.


Celem strategicznym Danwood Holding S.A. jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.

 

Przewidywana dynamika wzrostu segmentu domów wykończonych w standardzie „pod klucz” jest najwyższa na rynku spośród wszystkich kategorii domów jedno- i dwurodzinnych, wobec czego Grupa zamierza koncentrować swoją działalność w tym obszarze, skupiając się na projektach z tzw. średniej półki cenowej.


Główne cele strategiczne Grupy to:

 1. Umacnianie pozycji rynkowej w Niemczech, jako lidera segmentu domów „pod klucz”, skąd ma pochodzić główna część wzrostu biznesu. Udział przychodów Grupy z rynku niemieckiego, który w 2017 roku wyniósł 87,4%, może w kolejnych latach ulec obniżeniu ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży na innych rynkach, jednak Niemcy pozostaną dla Grupy strategicznym rynkiem działalności.
 2. Zdobycie istotnej pozycji w tym segmencie na innych rynkach, na których jest już obecna, tj. w Wielkiej Brytanii i w krajach alpejskich.
 3. Potencjalna ekspansja na nowe rynki geograficzne w przyszłości, na przykład na rynki skandynawskie, przede wszystkim Szwecji i Norwegii.
 4. Ciągła poprawa marży EBITDA, poprzez uzyskiwanie efektu skali i ścisłą kontrolę kosztów.

Liczba przekazanych domów i portfel zamówień

Liczba domów przekazywanych klientom przez Grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1.215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

 

Liczba przekazanych przez Grupę domów w latach 2015-2017:

 (w sztukach) 2017 rok 2016 rok 2015 rok
Liczba domów 1 215 995 838

 

Liczba nowo podpisanych umów na sprzedaż domów:

(w sztukach)  2017 rok 2016 rok 2015 rok
Liczba nowych umów 1 992 1 594 1 452

 

Na koniec 2017 r. portfel zamówień Spółki obejmował ok. 2.3 tys. domów.

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2015-2017:

w mln PLN

2017 rok

Zmiana %

2017/2016

2016 rok

Zmiana %

2016/2015

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

848,3

+26%

672,0

+27%

528,6

EBITDA*

69,5

+25%

55,8

+34%

41,6

EBITDA

61,2

+24%

49,4

+31%

37,6

Zysk netto*

51,6

+51%

34,1

+26%

27,2

Zysk netto

43,4

+54%

28,2

+25%

22,6

*wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym, opisanych w prospekcie emisyjnym.

 

Więcej informacji o działałności Spółki na: www.danwood-holding.pl


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).