Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 4 do 31 grudnia 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

4 grudnia 2017 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umów pomiędzy spółkę zależną Dome International Sp. z o.o. a Zakładem Remontowo – Budowlanym Aneta Knap w ramach zadań realizowanych dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przedmiotem podpisanych umów jest budowa magazynu soli, wraz ze stanowiskiem do produkcji roztworów solanki i zbiornikiem do ich magazynowania w Lipsku oraz Ciechanowie. Łączna wartość kontraktów wynosi 1,54 mln zł brutto, a termin realizacji przewidziano do 30 sierpnia 2018 r.

 

5 grudnia 2017 r.

Nextbike Polska S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu umowy z Gminą Miasto Koszalin na świadczenie usług pasażerskiego transportu rowerowego, obejmujących dostarczenie i obsługę 10 stacji i 100 rowerów w okresie od 27 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Za realizację ww. umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1,23 mln zł brutto, płatne w miesięcznych ratach.

 

6 grudnia 2017 r.

CWA S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy z gminą Białą. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej i obszaru zarządzania nieruchomościami oraz obsługi klienta w administracji samorządowej. Szkolenia współfinansowane są ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Niniejsza umowa ma zostać zrealizowana w I kwartale 2018 r., a jej wartość wynosi 0,13 mln zł.

 

7 grudnia 2017 r.

MODE S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie autorskich algorytmów analizy i obróbki obrazu w ramach systemu MODEViD 4.0, umożliwiającego automatyczną wizualizację produktów w branży e-commerce" w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem niniejszego projektu jest dalszy rozwój oraz wprowadzenie nowych rozwiązań do systemu MODEViD. Wartość całkowita projektu wynosi 1,46 mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1,13 mln zł. Termin realizacji projektu przewidziano na lata 2017-2018.

 

8 grudnia 2017 r.

Euro-Tax.pl S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informacje dotyczące prowadzonej działalności usługowej, według których w listopadzie 2017 r. zawarto 1 527 umów na zwrot podatku dla klientów z Polski i 174 dla klientów z Rumunii. W listopadzie 2016 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 117 i 148. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 276 dla klientów z Polski oraz 43 dla klientów z Rumunii, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 168 i 34.

 

11 grudnia 2017 r.

Broad Gate S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację, iż jego spółka zależna Advag OOO podpisała umowę sprzedaży ze spółką Agro-M LLC, na mocy której zobowiązała się do zakupu ponad 120 ton nasion słonecznika. Dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, jednak maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć 0,03 mln USD. Dostawa zostanie zrealizowana do 13 grudnia 2017 r.

 

13 grudnia 2017 r.

XTPL S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy dofinansowania projektu z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. Celem ww. projektu będzie komercjalizacja drukarek laboratoryjnych, obejmująca m.in. stworzenie prototypów komercyjnych drukarek laboratoryjnych oraz kompatybilnych z nimi formuł nanotuszy. Całkowita wartość projektu wynosi 4,51 mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 2,46 mln zł. Okres realizacji projektu przypada na lata 2017 - 2018.

 

14 grudnia 2017 r.

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy z Urzędem Miejskim w Brodnicy na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego OSIR w Brodnicy w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej". Wartość podpisanego kontraktu wynosi 4,49 mln zł brutto, a termin jego realizacji przewidziano na 31 lipca 2018 r.

 

15 grudnia 2017 r.

Kancelaria Medius S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy ramowej ze spółką Kreditech Spain S.L. Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie nabywania przez Spółkę portfeli wierzytelności o wartości do 75,00 mln euro. Umowa będzie realizowana w okresie najbliższych 3 lat.

 

18 grudnia 2017 r.

Bloober Team S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację dotyczącą przyjętej strategii biznesowej na lata 2018-2020. Zakłada ona m. in.: tworzenie gier wyłącznie z gatunku horror psychologiczny, wydając docelowo 2 gry rocznie, rozwój działalność spółki zależnej Bloober Team NA w Kalifornii oraz przejście Emitenta na parkiet główny GPW S.A. w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące opisanej strategii dostępne są w raporcie ESPI nr 48/2017 Emitenta.

 

19 grudnia 2017 r.

Sevenet S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu umowy z klientem z branży finansowej. Przedmiotem ww. umowy jest przygotowanie projektu technicznego wdrożenia produktów, wdrożenie, instalacja i konfiguracja systemu oraz świadczenie usług serwisowych przez okres 5 lat. Wartość umowy wynosi ponad 9,00 mln zł netto. Wdrożenie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zrealizowane do końca marca 2018 r.

 

20 grudnia 2017 r.

EC2 S.A.

Zarząd Spółki poinformował o wyborze oferty konsorcjum z udziałem Emitenta, złożonej w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Ww. postępowanie dotyczyło zamówienia publicznego pn. "Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, jego utrzymania i rozwój". Wartość wynagrodzenia wynosi 46,96 mln zł brutto, natomiast łączna wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 34,73 mln zł brutto.

 

21 grudnia 2017 r.

Bioerg S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o zawarciu umowy z Ministrem Rozwoju i Finansów. Kontrakt dotyczy dofinansowania projektu pt. "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova spółki Beta Bio Technology. Biorafinacja zbóż w celu pozyskania produktów o wysokiej wartości dodanej". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25,15 mln zł z czego kwota dofinansowania wynosi 9,08 mln zł.

 

22 grudnia 2017 r.

GEO-TERM Polska S.A.

Zarząd Emitenta zaraportował o podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem z branży energetycznej zajmującym się sprzedażą ciepła z siedzibą w Katowicach. Ww. umowa dotyczy realizacji drugiego etapu zadania pn. "Budowa układu odzysku ciepła ze sprężarek powietrza" i obejmuje wykonanie zaprojektowanej instalacji w terminie do dnia 31 maja 2018 r. Wartość zawartej umowy wynosi 2,65 mln zł netto.

 

27 grudnia 2017 r.

Broad Gate S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy pomiędzy spółką zależną Advag OOO a Pishevie Ingridienty LLC. Przedmiotem umowy jest sprzedaż ponad 500 ton oleju słonecznikowego. Dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, przy czym maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 0,35 mln USD. Termin realizacji umowy upływa 31 grudnia 2017 r.

 

28 grudnia 2017 r.

POLMAN S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu aneksu do umowy zawartej z przedsiębiorstwem z sektora papierniczego mającego swoją siedzibę na terenie Polski. Niniejszy aneks rozszerza okres realizacji prac w zakresie serwisu przemysłowego. Wartość podpisanej umowy wynosi około 0,40 mln zł netto, a termin jej realizacji upływa 31 grudnia 2018 r.

 

29 grudnia 2017 r.

GRUPA RECYKL S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z NCBR o dofinansowanie projektu pt. „Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon”. Całkowita wartość projektu wynosi 1,49 mln zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania to 0,81 mln zł, w tym 0,35 mln zł na badania przemysłowe oraz 0,46 mln zł na prace rozwojowe. Wkład własny Emitenta został określony na kwotę 0,69 mln zł. Termin realizacji projektu przypada 31 października 2018 r.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie