Chat with us, powered by LiveChat

UOKiK nałożył blisko 36 mln zł kary na spółki z grupy Pfleiderer

Skomentuj artykuł
© md3d – fotolia.com

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o nałożeniu łącznie 135 mln zł kary na producentów płyt do produkcji mebli za udział w zakazanym porozumieniu polegającym na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych. Wśród ukaranych podmiotów znalazły się dwie spółki z grupy kapitałowej Pfleiderer.

 

Jak poinformował UOKiK, w porozumieniu trwającym od początku 2008 roku do września 2011 roku uczestniczyły spółki: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan).

 

Ustaliliśmy, że przedsiębiorcy przez prawie cztery lata ustnie uzgadniali ceny oraz wymieniali poufne informacje, np. o dacie wprowadzenia podwyżek oraz wielkości sprzedaży. Efektem tego typu działań mogą być wyższe ceny płacone przez kontrahentów. Branża meblowa generuje blisko 2 proc. polskiego PKB, dlatego porozumienie mogło mieć negatywny wpływ na krajową gospodarkę – skomentował Prezes UOKiK, Marek Niechciał.

 

Przedsiębiorcy dokonywali ustaleń podczas spotkań lub rozmów telefonicznych. Kontakty miały charakter dwu- lub wielostronny. Prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy do spraw handlowych spotykali się m.in. w siedzibach spółek, na targach branżowych czy na lotnisku. (...) Zdarzało się również, że gdy któraś ze stron zmowy stosowała inne ceny, była wówczas upominana przez pozostałych uczestników porozumienia. Na skutek zmowy przedsiębiorcy wyeliminowali niepewność co do zachowań swoich konkurentów. Zmniejszyli tym samym rywalizację między sobą i zwiększyli swoją pozycję negocjacyjną w stosunku do odbiorców – dodatkowo wyjaśniono w komunikacie UOKiK.

 

Na spółki Kronospan Szczecinek i Kronospan Mielec nałożono kary w wysokości odpowiednio 60,69 mln zł i 39,3 mln zł. Firma Swiss Krono uniknęła sankcji pieniężnej, bowiem skorzystała z programu łagodzenia kar (leniency) i dostarczyła informacje, które pomogły udowodnić istnienie zmowy. Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Pfleiderer została natomiast ukarana kwotą w wysokości łącznie 36 mln zł, z czego 15,96 mln zł przypadło na spółkę Pfleiderer Group, a 19,8 mln zł na spółkę Pfleiderer Wieruszów. Wcześniej firma Pfleiderer komunikowała, że potencjalna kara pieniężna może wynieść do 10% przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych osiągniętych przez daną spółkę w roku poprzedzającym rok wydania decyzji.

 

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

 

W czwartek, po publikacji informacji o wysokości nałożonej przez UOKiK kary na producentów płyt do produkcji mebli, giełdowe notowania akcji Pfleiderer wyraźnie spadają. Około godziny 13 kurs tych walorów kształtował się na poziomie 33,71 zł, tj. o ponad 5% niższym w stosunku do środowej ceny zamknięcia notowań (35,5 zł).

 

Pfleiderer Group – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie