Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z GPW na 12-miesięcznych minimach. Oto przyczyny ich spadków

Skomentuj artykuł
naypong - fotolia.com

Ailleron, Pfleiderer Group i ZUE. Te spółki znajdują się obecnie na rocznych minimach. Przyczyną spadku notowań tych firm mogą być słabe wyniki finansowe, jednakże w jednym z przypadków za przecenę może być odpowiedzialna informacja o wyższym zobowiązaniu spółki wobec niemieckiego urzędu skarbowego.

 

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, największy spadek wśród głównych indeksów notowanych na GPW zaliczył sWIG80. W tym czasie jego wartość zmalała o prawie 17 procent. Spośród firm, których akcje znajdują się obecnie na rocznych minimach, jedna jest notowana w indeksie małych spółek (Pfleiderer Group). W poniższej analizie pod uwagę wzięto kursy akcji spółek z poniedziałkowej sesji tj. 18 marca 2019 roku.

Ailleron

Na zakończenie poniedziałkowej sesji jedna akcja spółki była wyceniana na 9,70 zł, natomiast w trakcie dnia handlu jej cena wynosiła nawet 9,40 zł. Tym samym notowania Ailleronu są nie tylko najniższe od 12-miesięcy, ale od ponad 2 lat. Ostatni raz firma ta była podobnie wyceniana na początku marca 2017 roku.

 

Ailleron działa w branży informatycznej, a do 2015 roku był znany pod nazwą z Wind Mobile. Spółka zajmuje się dostarczaniem rozwiązań technologicznych dla banków, podmiotów z branży FinTech, operatorów komórkowych oraz sieci hoteli w Polsce i za granicą, a także oferuje outsourcing usług informatycznych. W 2011 roku spółka zadebiutowała na NewConnect, a w 2015 roku przeniosła się na rynek główny GPW.

 

Spółka obecnie kontynuuje trend spadkowy, który został zapoczątkowany na początku lipcu 2017 roku. Jej akcje osiągnęły wówczas historyczne maksimum wynoszące 20,78 zł. Podmiot zaliczył zwyżkę notowań również na przełomie 2018 i 2019 roku. Wówczas cena akcji dotarła do poziomu 12,75 zł, czyli o prawie 40 procent niższego w stosunku do wspomnianego wcześniej maksimum. Trudno znaleźć jednoznaczny powód występującego wówczas wzrostu notowań. Pod koniec listopada Ailleron opublikował wyniki za trzeci kwartał 2018 roku i jak się okazało, spółka odnotowała w tym okresie 22 tys. zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 590 tys. zł zysku w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Nieco słabsze w ujęciu rocznym były również wyniki za 9 miesięcy 2018 roku. Pozytywnym aspektem jest jednak fakt, że zarówno w trzecim kwartale, jak i w okresie od stycznia do września 2018 roku, wyższe rok do roku były przychody ze sprzedaży.

 

Ailleron - wykres kursu akcji
Ailleron - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Również wyniki za cały 2018 rok nie zachwyciły inwestorów. Zysk netto Ailleronu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,017 mln zł, czyli o 45 procent mniej w porównaniu z 2017 rokiem. Z kolei wynik tylko za czwarty kwartał był niższy rok do roku o 66 procent. Rosły natomiast przychody, które w 2018 roku wyniosły 117,730 mln zł (+16 procent r/r). Wśród oficjalnych komunikatów spółki, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, nie znajdziemy więcej istotnych informacji. Na konferencji wynikowej przedstawiciele Ailleronu powiedzieli jednak, że spółka wiąże duże nadzieje z rozwojem zagranicznym, w szczególności na rynku amerykańskim oraz na rynkach azjatyckich. Dodał również, że przewiduje w 2019 roku wzrost zyskowności w poszczególnych segmentach, w których obecna jest spółka. Zapewnienia te jak na razie nie przekonały inwestorów do zakupu akcji Ailleronu, który w ciągu ostatnich 2 tygodni stracił na wartości ponad 6 procent.

 

Spółka znajduje się w Fundamentalnym Portfelu SII. Jej wyniki szerzej oceniliśmy w osobnej analizie.

Pfleiderer Group

Notowany w indeksie sWIG80 Pfleiderer Group na koniec poniedziałkowej sesji był wyceniany na 22,60 zł za akcję, natomiast jego dziennie minimum sięgnęło poziomu 22,20 zł. To najniższa cena akcji tej spółki od marca 2016 roku. Firma jest wiodącym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych, a jej zakłady produkcyjne mieszczą się w Polsce i w Niemczech.

 

Ostatni gwałtowny spadek akcji spółki rozpoczął się w styczniu tego roku, a w ciągu ostatnich 2 tygodni notowania Pfleiderer Group spadły o około 15 procent. Szczególnie mocno firma traciła na wartości 13 i 15 marca, po tym jak ogłosiła informację o podniesieniu zobowiązania z tytułu niemieckiego podatku od przeniesienia własności nieruchomości.

 

Pfleiderer Group - wykres kursu akcji
Pfleiderer Group - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jak czytamy w raporcie spółki, w 2016 roku w wyniku restrukturyzacji wewnątrzgrupowej i nabycia przez spółkę 100 procent udziałów w Pfleiderer GmbH, spółka nabyła pośrednio określone nieruchomości zlokalizowane na terytorium Niemiec. Dalej czytamy, że w związku z tym spółka wykazała zobowiązanie należne do niemieckiego Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości w wysokości około 22,245 mln zł. Jednakże jak wynika z informacji otrzymanych od niemieckich organów podatkowych oraz zewnętrznej analizy spółki, zobowiązanie to powinno być wyższe, a jego wysokość sięgać poziomu 45,595 mln zł. Spółka podała, że zwiększone zobowiązanie nie będzie miało wpływu na wyniki za 2018 roku. Przewiduje również, że będzie zobowiązana do jego uiszczenia w trakcie 2019 roku.

ZUE

Spółka systematycznie traci na wartości od maja 2017 roku. Jej specjalizacją jest budowa i modernizacje linii tramwajowych i kolejowych. Firma wykonuje prace zarówno związane z projektowaniem, jak i wykonawstwem. Za pojedynczą akcję ZUE na zakończenie poniedziałkowej sesji trzeba było zapłacić 3,97 zł. W trakcie dnia handlu jej notowania spadły nawet do poziomu 3,85 zł za sztukę, co jest najniższym poziomem w historii spółki od momentu jej debiutu na GPW w dniu 1 października 2010 roku.

 

Za spadek notowań odpowiadają przede wszystkim słabe wyniki ZUE. Według wstępnych kalkulacji opublikowanych przez spółkę, grupa w 2018 roku poniosła 62,585 mln zł straty netto, wobec 310 tys. zł zysku netto rok wcześniej. Z kolei przychody według wstępnych wyników sięgnęły 832,725 mln zł. Oficjalny raport grupy ZUE za 2018 rok zostanie opublikowany 28 marca. Jak czytamy w tym samym w komunikacie, spółka zdecydowała się na obniżenie prognozowanych marż na części realizowanych dla PKP PLK S.A. kolejowych kontraktów budowlanych, a na kilku kontraktach o obniżeniu prognozowanych marż poniżej zera. Dotyczy to kontraktów pozyskanych głównie w latach 2016 i 2017. Przyczynkiem dla powyższego jest przede wszystkim wystąpienie niezależnych od spółki przeszkód kontraktowych, uniemożliwiających realizację tychże kontraktów zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wśród przeszkód kontraktowych są m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, czy także dotykający całą branżę, wzrost kosztów realizacji kontraktów budowlanych, w tym kosztów robocizny, materiałów budowlanych, prac podwykonawczych oraz usług logistycznych.

 

ZUE - wykres kursu akcji
ZUE - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W połowie marca spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczących przebudowy torowiska tramwajowego w Szczecinie. Wartość brutto oferty to 44,9 mln zł. Z kolei w trzecim kwartale ZUE wypracowała 670 tys. zł zysku netto, wobec 2,853 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Rosły natomiast przychody, które w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły prawie 237 mln zł, w porównaniu do 125,616 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie