Chat with us, powered by LiveChat

Pfleiderer: Będziemy dążyć do wzrostu w nowych niszach rynkowych

Na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych odpowiada dr Nico Reiner, członek zarządu i dyrektor finansowy (CFO) Pfleiderer Group

 

Jakie czynniki miały największy wpływ na poprawę wyników Pfleiderer Group za trzeci kwartał tego roku?

 

Nico Reiner, Pfleiderer Group: Poprawa wyników w trzecim kwartale tego roku to głównie efekt dwóch pozytywnych czynników. Po pierwsze, zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży o prawie 9% dzięki wyższym wolumenom i cenom sprzedawanych produktów. Szczególnie cieszy nas wzrost sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, który zanotowaliśmy w trzecim kwartale 2018 r., w tym laminatów wysokociśnieniowych (HPL), jak i laminowanych płyt wiórowych. Po drugie, udało nam się istotnie obniżyć koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, do czego nieustannie dążymy. W trzecim kwartale 2018 r. koszty administracyjne spadły o 10% r/r, do 10,8 mln euro, podczas gdy koszty sprzedaży w tym samym okresie zmalały o 7%, do 32 mln euro. W połączeniu z rosnącymi przychodami, udział kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży w łącznej sprzedaży zmalał do 16,2%, w porównaniu z 19,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

W efekcie utrzymaliśmy naszą marżę na satysfakcjonującym poziomie pomimo widocznego wzrostu kosztów surowców. Nasza inteligentna polityka cenowa i konsekwentne przenoszenie rosnących kosztów surowców na ceny produktów końcowych przyniosły pozytywne efekty w postaci poprawy rentowności. W rezultacie nasza EBITDA za trzeci kwartał 2018 r. Wzrosła o blisko 17% r/r do 35,2 mln euro, a skorygowana EBITDA, oczyszczona o zdarzenia jednorazowe, wzrosła o prawie 19% do 37,3 mln euro.


Jeśli chodzi o nasz zysk netto zaraportowany w trzecim kwartale br., który wyniósł 9,8 mln euro (wobec 0,4 mln euro w trzecim kwartale 2017 r.), dodatkowy pozytywny wpływ na jego wysokość miały różnice kursowe. Ich dodatni (bezgotówkowy) wpływ wyniósł ponad 4 mln euro.

 

Dr Nico Reiner, członek zarządu i dyrektor finansowy (CFO) Pfleiderer Group, materiały prasowe Pfleiderer

 

W jaki sposób spółka radzi sobie ze wzrostem cen surowców między innymi drewna i jaki ma to wpływ na łączne koszty produkcji firmy?

 

Są dwa główne obszary, na których koncentrujemy nasze wysiłki, jeśli chodzi o wzrost cen surowców. Po pierwsze, chcemy stale poprawiać naszą efektywność operacyjną. Dbałość o cykl produkcyjny i bazę kosztową zwiększa efektywność naszej firmy, czyniąc ją bardziej odporną na zmiany rynkowe, które są od nas niezależne. Dlatego stale inwestujemy w eliminowanie tzw. wąskich gardeł i poprawę efektywności naszej produkcji. Czasami małe inwestycje mogą przynieść znaczącą i szybką poprawę procesu produkcyjnego.


Drugi aspekt to nasza polityka cenowa. Mamy doskonałe osiągnięcia w zakresie przenoszenia rosnących cen surowców na ceny naszych produktów końcowych. Udało nam się to osiągnąć bez uszczerbku dla wielkości naszej sprzedaży. Wzrost cen surowców ma jednakowy wpływ na wszystkich uczestników rynku, przez co na całym rynku widoczne są wyższe ceny dla klientów. Branża meblarska i budowlana dostrzegają te trendy, dlatego przyjmują wzrost cen ze zrozumieniem. Zamierzamy nadal przenosić rosnące ceny surowców na naszych klientów w celu zachowania marży.


Jednocześnie warto zauważyć, że pojawiły się pewne oznaki poprawy, jeśli chodzi o rynek surowców – w Polsce cena drewna rośnie, ale w Niemczech spada. Mamy również nadzieję, że ostatni spadek cen ropy naftowej znajdzie odzwierciedlenie w cenach metanolu, a w dalszej kolejności również mocznika. Już teraz widzimy, że łatwiej jest negocjować ceny z dostawcami produktów chemicznych, a tempo wzrostu cen wyhamowało.

 

Showroom Pfleiderer w Wieruszowie, materiały prasowe Pfleiderer

Czy w działalności Pfleiderer Group występuje zjawisko sezonowości i w jaki sposób wpływa ono na wyniki spółki w poszczególnych kwartałach?

 

Nasza działalność podlega zmianom sezonowym, w szczególności związanym z sezonowym charakterem cyklu robót budowlanych. Sprzedaż naszej grupy jest zazwyczaj najniższa w drugim kwartale roku i osiąga najwyższą wartość w drugiej połowie roku. Zmiany sezonowe nie stanowią przy tym istotnego ryzyka dla grupy, ponieważ niższej sprzedaży w danym okresie towarzyszą zwykle niższe zakupy surowców.

 

“Diamentowa strategia” spółki zakłada między innymi wejście w nowe segmenty i rozwój nowych produktów? w jaki sposób firma zamierza zrealizować te postanowienia?

 

Pfleiderer zaprezentował „diamentową strategię” we wrześniu 2017 r. i zarząd natychmiast przystąpił do realizacji działań, które miały na celu zwiększenie sprzedaży. Mam na myśli m.in. inteligentną segmentację, inteligentną politykę cenową oraz rozwój nowych produktów. Osiągnęliśmy istotny postęp w tym zakresie, ale uznaliśmy, że nie jest on wystarczająco szybki. Dlatego tego lata zdecydowaliśmy się zaangażować dodatkowe środki, aby przyspieszyć realizację naszych strategicznych inicjatyw. We współpracy ze światowej renomy firmą doradztwa strategicznego przeprowadziliśmy szczegółową analizę opartą o przegląd wszystkich naszych linii biznesowych oraz wspólnie przeanalizowaliśmy nasze otoczenie biznesowe i konkurencyjne.


Dzięki tej analizie zidentyfikowaliśmy obszary, w których potencjał wzrostu i rozwoju biznesu jest najbardziej perspektywiczny. Podejmowane inicjatywy obejmują m.in. Wejście w nowe, niszowe segmenty rynku, a także wejście na nowe rynki w ujęciu geograficznym.


W pierwszej kolejności chcemy sprzedawać nasze produkty do branż, w których dotychczas Pfleiderer nie był jeszcze obecny lub ta obecność nie była znacząca. Mam na myśli m.in. rynek statków wycieczkowych czy hotele. Są to przykłady branż generujących popyt na produkty o wysokiej wartości dodanej, ze sprzyjającym otoczeniem konkurencyjnym.


Jeśli natomiast chodzi o ekspansję geograficzną, chcemy skupić się na rynkach, na których możemy sprzedawać produkty o wysokiej wartości dodanej, ale tylko tych, gdzie koszt logistyki jest sensowny. Innymi słowy, każdy nowy rynek, na który zdecydujemy się wejść, musi mieć pozytywny wpływ na przyrost EBITDA.


Aby zrealizować te cele, zamierzamy przeorganizować nasze siły sprzedażowe. Chcemy wprowadzić nowy system premiowy dla naszych przedstawicieli handlowych i zintensyfikować działania marketingowe.

 

Nowa linia lakiernicza w zakładzie Pfleiderer w Leutkirch (Niemcy),
materiały prasowe Pfleiderer

Działalność spółki podzielona jest na Segment Wschodni i Segment Zachodni. Jaki jest powód takiej segmentacji działalności i czym się charakteryzują poszczególne segmenty?

 

Segment Wschodni i Segment Zachodni to nasze główne segmenty produkcyjne i sprzedażowe. Segment Zachodni, obejmujący region DACH, czyli Niemcy, Austrię i Szwajcarię, a także inne rynki Europy Zachodniej, odpowiada za prawie 70% naszej łącznej sprzedaży, dwie trzecie aktywów grupy (środki trwałe, aktywa niematerialne i zapasy) oraz jest tradycyjnym obszarem działalności Grupy Pfleiderer. Ten segment obejmuje nasze niemieckie zakłady produkcyjne w Neumarkt, Leutkirch, Baruth, Guetersloh i Arnsberg. Produkty wytwarzane w naszych niemieckich zakładach są sprzedawane w regionie DACH, jak również w innych krajach Europy Zachodniej, w tym we Francji i Wielkiej Brytanii. Segment Zachodni charakteryzuje się wyższym udziałem sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, co jest wynikiem silniejszego rynku konsumenckiego.


Segment Wschodni obejmuje działalność grupy w Polsce, tj. zakłady produkcyjne w Grajewie, Wieruszowie i Kędzierzynie-Koźlu (Silekol) oraz naszą siedzibę we Wrocławiu. Segment ten odpowiada za sprzedaż na rynku krajowym, a także na licznych rynkach eksportowych, w tym w Europie Wschodniej i Zachodniej.


Segmentacja naszej działalności została ustanowiona ze względów praktycznych i biznesowych, w tym w zakresie walut i rynku eksportowych, ale nasze zakłady produkcyjne współpracują ze sobą i wymieniają się know-how niezależnie od alokacji segmentowej, z korzyścią dla całej grupy.

 

Kiedy spółka spodziewa się rozstrzygnięcia sprawy odwołania od decyzji UOKiK dotyczącej postępowania antymonopolowego wszczętego w 2012 roku?

 

Nie spodziewamy się ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie w najbliższym czasie. Warto natomiast podkreślić, że zgodnie z naszą konserwatywną polityką, utworzyliśmy rezerwę na całą sumę potencjalnych kar, pomimo tego, że uważamy zarzuty formułowane przez UOKiK za bezpodstawne. W przypadku wydania korzystnej dla nas decyzji, moglibyśmy rozwiązać tę rezerwę, co znacznie wzmocniłoby nasze raportowane wyniki finansowe.

 

Stanowisko Pfleiderer na Międzynarodowych Targach Komponentów i Akcesoriów dla Przemysłu Meblarskiego SICAM – Pordenone (Włochy), materiały prasowe Pfleiderer

Jakie są najważniejsze rynki zbytu produktów wytwarzanych przez Pfleiderer Group?


Nasze główne rynki pod względem przychodów ze sprzedaży to: region DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), Polska, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Włochy, Szwecja, Litwa, a także Czechy i Belgia.

 

Czy w najbliższym czasie spółka planuje ekspansję na nowych rynkach?

 

Tak. Zgodnie z naszą strategią, będziemy dążyć do wzrostu zarówno w nowych niszach rynkowych (takich jak wspomniane już hotele czy statki wycieczkowe), które oferują potencjał wzrostu i popyt na produkty o wysokiej wartości dodanej, jak i w nowych obszarach geograficznych. Potencjalne wejście na nowe rynki geograficzne musi przy tym zagwarantować nie tylko wzrost sprzedaży, ale i pozytywny wpływ na wynik EBITDA. Będziemy zatem starać się wejść na takie rynki, gdzie możemy sprzedawać produkty o wysokiej wartości dodanej i nie będzie się to wiązać z nadmiernymi kosztami logistyki i sprzedaży.

 

Jakie projekty inwestycyjne spółka obecnie realizuje oraz jaki będą miały one wpływ na jej wyniki?

 

Niedawno uruchomiliśmy nową linię lakierniczą w Leutkirch, która jest największym i najnowocześniejszym zakładem tego typu na świecie. Jest to przykład inwestycji o pozytywnym wpływie na EBITDA – daje nam unikalną przewagę konkurencyjną w segmencie produktów o wysokiej wartości dodanej, co jest dla nas priorytetem. Linia ta ma pozytywny wpływ na nasze wyniki od samego początku działalności, a docelowo, po zakończeniu rozruchu, ma przynieść około 9,6 mln euro zysku EBITDA rocznie. Oznacza to, że inwestycja o wartości około 13,9 mln euro szybko osiągnie zwrot.


Nowy zakład recyklingu drewna w Neumarkt to inny przykład inwestycji zrealizowanej w tym roku. Obniży ona nasze koszty zakupu dzięki zwiększeniu możliwości wykorzystania drewna z recyklingu w procesie produkcji. Zakładamy, że ta inwestycja, o wartości ponad 10 mln euro, przyniesie nam około 5 mln euro dodatniego wyniku EBITDA każdego roku. Chcemy zrealizować podobne inwestycje w innych naszych zakładach produkcyjnych, aby osiągnąć dodatkowe oszczędności, a także mieć pozytywny wpływ na środowisko.


Inne inwestycje, które realizujemy, to stosunkowo niewielkie, ukierunkowane inicjatywy, które pomagają nam poprawić efektywność procesu produkcyjnego bez większych nakładów inwestycyjnych. Co ważne, zdecydowana większość naszych inwestycji ma okres zwrotu krótszy niż trzy lata, w wielu przypadkach okres ten jest znacznie krótszy.


Musimy ponadto stale inwestować w nasze istniejące instalacje – nakłady na konserwację i utrzymanie są znaczące w przypadku przedsiębiorstwa o takiej wielkości.

 

Jaka jest obecna polityka dywidendowa spółki i czy planowane jest jej utrzymanie w kolejnych latach?

 

Zamierzamy kontynuować naszą długoterminową politykę dzielenia się zyskami z naszymi właścicielami i podtrzymujemy politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie do 70% skonsolidowanego zysku netto na wypłatę dla akcjonariuszy. Pfleiderer jest spółką o dużych zdolnościach generowania gotówki, która pozwala nam realizować program rozwoju organicznego i dzielić się zyskami z inwestorami, zachowując jednocześnie doskonałą kondycję finansową.


W nadchodzących latach zamierzamy utrzymać nasze podejście do dzielenia się zyskami z inwestorami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie