Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita S.A.

PCC Rokita SA jest jedną z większych spółek chemicznych w Polsce. Jej atutem jest bardzo rozbudowana oferta produktów, krojona na miarę potrzeb z niemal każdej dziedziny życia codziennego. To w skali kraju cecha unikalna w branży chemicznej.

 

Z powodu tak dużej dywersyfikacji odbiorców z różnych segmentów biznesowych (przemysł tworzyw sztucznych, włókiennictwo, chemia gospodarcza, budownictwo, meblarstwo, górnictwo, motoryzacja i wiele innych) spółka jest relatywnie odporna na zmienną koniunkturę na rynku, co wyraźnie widać w jej wynikach finansowych. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole i alkalia oraz jest liczącym się dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.

 

W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:

 

 • poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz systemów poliuretanowych;
 • alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branży tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;
 • produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

 

PCC Rokita od 2011 r. jest emitentem obligacji notowanych na regulowanym rynku Catalyst, a od czerwca 2014 r. jest również spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu, która posiada 84% udziału w kapitale i 90% w głosach na WZA. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.


Po pierwszym półroczu 2017 r. Grupa PCC Rokita osiągnęła bardzo dobre wyniki, uzyskując:

 • zysk netto na poziomie 75,2 mln zł (wzrost o 15,2% h/h)
 • zysk EBITDA na poziomie 119,2 mln zł (wzrost o 11,9% h/h)
 • przychody ze sprzedaży na poziomie 629,0 mln zł (wzrost o 14,6% h/h).

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną prezentacją wynikową Grupy PCC Rokita >> tutaj

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita SA:


 

 • W ramach programu emisji obligacji, PCC Rokita SA oferuje obligacje publiczne serii EC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5%, odsetki wypłacane są w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 6 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 2-10 października 2017 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 11 października 2017 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A.
 • Obligacje spółki PCC Rokita SA będą notowane na rynku Catalyst.

Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita


 

Najważniejszym celem strategicznym PCC Rokita SA jest wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W aspekcie geograficznym PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecna oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki. Obecnie Spółka operuje przede wszystkim na wysoce rozwiniętych rynkach europejskich. W ramach ekspansji na szybko rozwijające się rynki azjatyckie, w pierwszym półroczu tego roku spółka sfinalizowała transakcje zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii. Dodatkowo zostały podpisane umowy ze spółkami Grupy Petronas w celu rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.


Celem krótkoterminowej strategii rozwoju na lata 2017-2019 jest zbudowanie podstaw do dalszego wzrostu sprzedaży oraz poprawy rentowności operacyjnej, jednocześnie Spółka nie może zagwarantować, że działania podjęte w procesie realizacji strategii pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych efektów.


Dzięki opracowanej strategii rozwoju Emitent planuje uzyskanie następujących efektów w poszczególnych segmentach:

 • Segment Poliuretany – dodatkowe linie produkcyjne pozwolą na zwiększenie sprzedaży z uwagi na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat moce produkcyjne były bliskie pełnego wykorzystania. Również planowane jest oferowanie nowych produktów, w tym do segmentu sztywnych pianek poliuretanowych, co będzie stanowić uzupełnienie oferty i doprowadzi do dalszego wzrostu przychodów i zysków. Ponadto Grupa planuje dalsze zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży i do roku 2018 udział specjalistycznych polioli w przychodach powinien wzrosnąć z obecnych ponad 60% do 80%.
 • Segment Chloropochodne – konwersja technologii produkcji chloru na membranową przyniosła korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności. Dzięki inwestycji zwiększone zostały także moce produkcyjne chloru, które przy użyciu 5 elektrolizerów wynoszą obecnie 153 tys. ton chloru rocznie. Spółka konsekwentnie rozbudowuje instalacje, co pozwoli na zwiększenie poziomu zdolności produkcyjnych w 2018 roku do 180 tys. ton chloru. Ponadto rozbudowa instalacji tlenku propylenu z obecnych 45 tys. ton rocznie do 50 tys. ton w 2017 roku pozwoli na dalsze zwiększenie rentowności operacyjnej.
 • Segment Inna działalność chemiczna – poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego. Rozbudowa zdolności produkcyjnych pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej i dalszy wzrost obrotów i rentowności. Ponadto Grupa planuje dalsze zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży z obecnych 25% do 30% w 2018 roku.

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 15 maja 2017 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii EC opublikowane dnia 26 września 2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz Oferującego www.bdm.pl.

 

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

 

Źródło: PCC Rokita SA