Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 14 sierpnia do 8 września 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Podobnie jak w poprzednich trzech 4-tygodniowych okresach NCIndex traci na wartości. Z poziomu 314,16 pkt, jaki osiągnął 11 sierpnia 2017 r., spadł do 312,9 pkt na zamknięciu w dniu 8 września 2017 r., co oznacza, że jego wartość obniżyła się o 0,40%. Podobną tendencję utrzymuje indeks sWIG80, który w opisywanym okresie spadł z poziomu 15.402,94 pkt. do 15.279,68 pkt., czyli 0,80%. Odwrotnie zachowały się natomiast większe indeksy: mWIG40 oraz WIG20, które odnotowały wzrosty odpowiednio o 1,20% i 4,72%.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 14 sierpnia do 8 września 2017 r. osiągnęła poziom 93,86 mln zł, co świadczy o wyższej o 10,00% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 85,33 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 14 sierpnia – 8 września 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 14 sierpnia – 8 września 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 114 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 95 spółek pozostały bez zmian, natomiast 192 spółki zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Hetan Technologies S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o zmianach osobowych w organach Spółki, publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 r., informacje o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta, publikacja wyników głosowań nad uchwałami podjętymi na NWZA z dnia 21 sierpnia 2017 r. oraz inne przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości informacje;
  • GC Investment S.A. w upadłości układowej - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 r., publikacja wyników głosowań nad uchwałami podjętymi na NWZA z dnia 17 sierpnia 2017 r. oraz komunikat o wznowieniu obrotu akcjami Spółki;
  • RSY S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 11 sierpnia – 8 września 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

HETAN

100,00

LIBERTY

80,95

RSY

75,82

SURFLAND

74,00

KME

68,27

BOOMERANG

62,22

PIK

60,00

DEVORAN

57,75

LUXIMA

50,00

ADMIRAL

50,00

INFOSCAN

46,76

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Bloober Team S.A., Fachowcy.pl Ventures S.A. oraz BizTech Konsulting S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 14 sierpnia – 8 września 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

BLOOBER

19 496,21

FACHOWCY

6 706,11

BIZTECH

6 663,77

STARFIT

5 758,82

UNIFIED

3 370,19

FARM51

3 022,90

TERMO2PWR

2 591,82

ONICO

2 178,46

TOWERINV

2 171,12

FOREVEREN

1 804,89

NEXTBIKE

1 728,68

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Fachowcy.pl Ventures S.A.– na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ: publikacja wyników głosowań nad uchwałami podjętymi na NWZA z dnia 29 sierpnia 2017 r., rezygnacja członka Rady Nadzorczej, informacje na temat działalności handlowej Emitenta  oraz inne przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości informacje; 
  • Silesia One S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za II kw. 2017 r. oraz informacja o zmianach w składzie organów Spółki;
  • LZMO S.A. w restrukturyzacji - a spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za II kw. 2017 r. oraz informacja o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 11 sierpnia – 8 września 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

FACHOWCY

-90,74

SILESIA

-79,22

LZMO

-75,00

MOMO

-50,00

NANOTEL

-50,00

EASYCALL

-38,10

BLOOBER

-33,70

PLANETINN

-33,33

OPTIZENLB

-33,33

KKHERBAL

-31,82

MILKPOL

-30,99

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie