Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 1 do 26 stycznia 2018 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Jeśli początek roku miałby być prognozą na całą jego resztę, to zdecydowanie moglibyśmy patrzeć na przyszłość z optymizmem. Pierwsze cztery tygodnie roku sprawiły, że poprawiły się nastroje zarówno wśród inwestorów preferujących mały, jaki i duży parkiet warszawskiej giełdy. Doskonale widać to po wskaźnikach NCIndex, WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, wszystkie z nich w analizowanym okresie zaliczyły wzrosty - NCIndex o 1,11% (z poziomu 278,22 pkt do 281,30 pkt), WIG20 o 5,66% (z poziomu 2461,22 pkt do 2600,48 pkt), mWIG40 3,53% (z poziomu 4847,27 pkt do 5018,59 pkt), a sWIG20 o 2,94% (z poziomu 14595,76 pkt do 15024,80 pkt). Wzrosty na rynkach krajowych są jednak i tak relatywnie niewielkie, ponieważ jeszcze lepsze nastroje panują za oceanem, gdzie wartość indeksu Dow Jones Industrial Average w omawianym okresie wzrosła aż o 7,68%.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 1 do 26 stycznia 2018 r. osiągnęła poziom 52,74 mln zł, co świadczy o niższej o 23,14% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 68,61 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2017 r. – 26 stycznia 2018 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 29 grudnia 2017 r. – 26 stycznia 2018 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 179 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 75 spółek pozostały bez zmian, natomiast 152 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Ekokogeneracja S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2017 r. oraz Uchwała nr 37/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r/ Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2017 z 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych Emitenta,
  • Venture Capital Poland S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji Spółki przekazana w RB ESPI nr 01/2018 oraz skorygowana raportem ESPI 02/2018,
  • Devoran S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wiadomości o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.02.2018 r. oraz planowanym rozszerzeniu przedmiotu działalności o realizację projektów związanych z technologią blockchain, a także informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 29 grudnia 2017 r. – 26 stycznia 2018 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

EKOKOGEN

800,00

VCP

272,73

DEVORAN

161,36

CCTOOLS

100,00

ARTNEWMED

100,00

STARFIT

100,00

BROADGATE

92,31

DOMENOMAN

84,62

NOVINA

83,33

IFM

76,92

CORELENS

69,57

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Bloober Team S.A., Minox S.A. oraz The Jujubee S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 3 – 26 stycznia 2018 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

BLOOBER

5 508,83

MINOX

2 724,72

JUJUBEE

2 665,21

UNIFIED

2 548,25

INFOSCAN

2 335,77

DEVORAN

2 179,25

FARM51

2 085,98

BITEVIL

1 964,05

BIOMAXIMA

1 123,53

PILAB

994,28

CLOUD

974,73

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • LZMO S.A. w upadłości - na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta oraz publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2017 r., a także Uchwała Nr 66/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LZMO S.A. w upadłości,
  • Agromep S.A. - na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje raportowane przez Emitenta do wiadomości publicznej w omawianym okresie;
  • XSystem S.A. - na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja, iż inwestor z którym doszło do zawarcia Listu Intencyjnego, przekazał Spółce swoje negatywne stanowisko co do dalszej współpracy kapitałowej i gospodarczej, a także informacja o opóźnieniu w wypłacie odsetek obligacji serii F, FA i FB.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 29 grudnia 2017 r. – 26 stycznia 2018 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

LZMO

-66,67

AGROMEP

-48,02

XSYSTEM

-46,15

MOTORICUS

-45,45

VERTE

-44,44

MEGASONIC

-42,16

GREENENER

-33,33

PRESTO

-33,33

SYNERGA

-33,33

EUROCENT

-32,35

CWPE

-32,00

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie