Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 6 listopada do 1 grudnia 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Ostatnich czterech tygodni na rynku NewConnect z pewnością nie można zaliczyć do udanych. Wartość NCIndex spadła o 2,82%, a kurs zamknięcia sesji w dniu 1 grudnia 2017 r. zatrzymał się na poziomie 282,88 pkt., tak więc kontynuowany jest obserwowany już od dłuższego czasu trend spadkowy NCIndex. Podobnie jak na małym parkiecie, również główny rynek giełdowy w ostatnim czasie nie przyniósł polskim inwestorom powodów do optymizmu. Wartość indeksu sWIG80 w opisywanym okresie spadła o 0,39% do 14.139,82 pkt, był to jednak najmniejszy procentowy spadek wśród najważniejszych indeksów, bowiem mWIG40 na przestrzeni ostatnich czterech tygodni obniżył kurs notowań do 4.724,00 pkt (spadek o 2,57%), a największy spadek odnotował WIG20, który w opisywanym okresie stracił na wartości aż 4,19% i jego notowań obniżył się do poziomu 2.389,92 pkt. Niepewna sytuacja na polskim rynku sprawia, że inwestorzy jedynie z zazdrością mogą obserwować to, co dzieje się za oceanem, ponieważ indeks Dow Jones Industrial Average nie tylko nie stracił na wartości, ale zanotował relatywnie wysoki wzrost o 2,94%.

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 6 listopada do 1 grudnia 2017 r. osiągnęła poziom 79,17 mln zł, co świadczy o wyższej o 6,90% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 74,06 mln zł. Warto jednak wskazać, iż w opisywanym okresie miała miejsca o jedna więcej sesja giełdowa, intensywność handlu na rynku NewConnect była więc bardzo zbliżona.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 3 października 2016 r. – 1 grudnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 3 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 97 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 84 spółek pozostały bez zmian, natomiast 223 spółki zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Hotblok S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o zawarciu przez Emitenta istotnej umowy, informacja o zmianie stanu posiadania znaczącego akcjonariusza Emitenta oraz publikacja raportu okresowego za III kw. 2017 r.;
  • Edison S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za III kw. 2017 r.;
  • Silesia One S.A.- na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za III kw. 2017 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 3 listopada – 1 grudnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

HOTBLOK

500,00

EDISON

280,90

SILESIA

181,25

BOA

146,67

STOPPOINT

71,43

PREMFOOD

47,37

TELEHORSE

45,95

INWESTPL

44,44

ATONHT

40,00

HOLLYWOOD

36,36

FACHOWCY

33,33

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Minox S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz Bloober Team S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 11 września – 6 października 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

MINOX

14 843,20

FARM51

5 144,98

BLOOBER

4 406,25

INFOSCAN

3 445,22

CHERRY

2 645,85

BITEVIL

2 592,89

NESTMEDIC

1 665,47

UNIFIED

1 571,98

PLATIGE

1 494,86

TERMO2PWR

1 481,52

CLOUD

1 472,36

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Ekokogeneracja S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o zmianie stanu posiadania istotnego akcjonariusza Emitenta oraz informacja o otrzymaniu przez Emitenta wypowiedzenia umów kredytowych ;
  • I3D S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta oraz publikacja raportu okresowego za III kw. 2017 r.
  • Star Fitness S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o przesunięciu przekazania raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2016/2017 oraz raportu okresowego za III kw. 2017 r., a także informacje opublikowane w ww. raportach okresowych.


Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 8 września – 6 października 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

EKOKOGEN

-87,50

I3D

-70,27

STARFIT

-68,00

MINOX

-60,42

EBC

-56,25

DEVORAN

-48,28

AUXILIA

-48,12

EFIXDM

-47,66

MBPARTNER

-47,06

GLGPHARMA

-44,47

BITEVIL

-43,37

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie