Chat with us, powered by LiveChat

Kurs Pfleiderer zniżkuje pomimo potrojenia zysku netto w II kwartale

Skomentuj artykuł
© NorGal – fotolia.pl

Pfleiderer opublikował raport zawierający wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku. Choć nastąpiła poprawa, to jej skala okazała się mniejsza od oczekiwań. W II kwartale spodziewano się zysku z działalności operacyjnej rzędu 19,7 mln euro. Ostatecznie wyniósł on 16,9 mln euro, co okazało się być wynikiem o blisko 15% gorszym od konsensusu PAP.

 

Wybrane dane finansowe (mln euro) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 253,6 242,9 4,4%
Wynik na sprzedaży 60,1 58,2 3,3%
EBITDA 35,3 31,4 12,4%
EBIT 16,9 13,5 25,2%
Wynik netto 8,3 2,8 196,4%

Źródło: Pfleiderer S.A.

 

Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2017 roku wyniosły 253,6 mln euro wobec 242,9 mln euro z analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 4,4%. To skutek silnego wzrostu organicznego wspartego mocnym rynkiem. W większości linii biznesowych zanotowano zwiększenie wolumenu sprzedaży. Sprzedaż produktów o wysokiej wartości dodanej, na których spółka planowała się skoncentrować wzrosła odpowiednio o 2,02% w przypadku płyt wiórowych laminowanych oraz 1,41% jeśli chodzi o HPL. Zwiększył się również wolumen sprzedaży pozostałych produktów bazowych, poza laminowanymi płytami MDF/HDF, gdzie zanotowano spadek o 1,32% w porównaniu z II kwartałem 2016 roku.

 

Zysk ze sprzedaży osiągnął wartość 60,1 mln euro, rosnąc o 3,3%, zatem wolniej niż przychody. Wpływ na to miała zwiększona produktywność, a także wzrost kosztów surowców, w tym metanolu, elektryczności i mocznika. 

 

Zdecydowaną większość wyniku EBITDA wypracował Segment Zachodni, który wygenerował w ostatnim kwartale 27,6 mln euro, co stanowi wzrost o 63,3%. Z kolei Segment Wschodni w pozycji EBITDA zanotował blisko 39-procentowy spadek w porównaniu z II kwartałem 2016 roku. Te rozbieżności wynikały z wymiany rynków w ramach procesu reorganizacji sprzedaży pomiędzy Segmentem Wschodnim i Zachodnim. Nie zmieniło to łącznego wyniku skonsolidowanego, choć miało wpływ na rezultaty poszczególnych segmentów. Na tej pozycji zaważyły również zdarzenia jednorazowe w postaci rozwiązania rezerwy na zwrot dotacji rządowych w kwocie 4,4 mln euro, a także koszt podatku od nieruchomości w wysokości 5,1 mln euro w Segmencie Wschodnim.

 

Pozytywne zmiany zaszły w pozycji przychodów finansowych. Zostały one wsparte aktualizacją wyceny kosztu zamortyzowanego, wynikającego z szybszej spłaty obligacji. Saldo pozycji finansowych pozostało, podobnie jak w II kwartale 2016 roku, ujemne. Była to jednak strata w wysokości 5,4 mln euro, czyli o ponad 8,5 mln euro mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ostateczny wynik netto ukształtował się na poziomie 8,3 mln euro wobec 2,8 mln euro z II kwartału 2016 roku.

 

W pierwszej połowie 2017 r. Pfleiderer koncentrował swoje wysiłki na wzroście efektywności operacyjnej, wykorzystaniu nowych mocy produkcyjnych i sprzedaży produktów z wartością dodaną na najważniejszych dla nas rynkach. Skupienie się na segmentach premium zapewnia obiecujące wyniki, co jest widoczne we wzroście marż. Mamy silne podstawy do dalszych wzrostów w następnych kwartałach – poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, prezes spółki Tom K. Schäbiner.

 

Spółka poinformowała także o wysokości nakładów inwestycyjnych w pierwszej połowie 2017 roku, które wyniosły 20,6 mln euro, w porównaniu z 15,8 mln euro rok temu. W całym 2017 r. Pfleiderer planuje przeznaczyć na działalność inwestycyjną ponad 60 mln euro.

 

Po publikacji raportu za pierwsze półrocze 2017 roku kurs akcji Pfleiderer zniżkuje o około 6,4% do godziny 12:00, zatrzymując się na cenie 44,22 zł. Dzisiejsze poczynania inwestorów spowodowały przebicie linii trendu wzrostowego, co jest negatywnym sygnałem klasycznej analizy technicznej.

 

Pfleiderer – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Pfleiderer S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie