Chat with us, powered by LiveChat

Kilkadziesiąt świeżych wpisów na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł

Największa część nowych naruszeń dotyczy niezwołania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, a także braku publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami prawa terminie. Pojawiły się także wpisy dotyczące złożonego wniosku o upadłość czy o otwarcie postępowania układowego. Obecnie na Liście ostrzeżeń SII znajduje się 87 emitentów, w tym 27 z rynku regulowanego oraz 60 z rynku NewConnect.

 

 

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki (którego przedmiotem

jest zatwierdzenie sprawozdań za ubiegły rok obrotowy, podjęcie uchwały o podziale zysku czy udzielenie członkom organów spółki absolutorium) powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rok obrotowy większości emitentów notowanych na warszawskiej giełdzie kończy się 31 grudnia, zatem w ich przypadku zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do końca czerwca. Niestety, jak co roku, wiele firm z takiego obowiązku się nie wywiązało. W konsekwencji na Liście ostrzeżeń SII pojawiło się aż 41 nowych wpisów pod nazwą "Brak ZWZ", a konkretnie przy spółkach: B3System, B.A.C.D., Hawe, Cash Flow, iAlbatros GroupMediatel, Property Lease Fund, Optizen Labs, Nanotel, Novina, Agroma, Art New Media, BDF, BGE, Carlson Gaudi Investments, Dase, EBC SolicitorsEcotech, Ekokogeneracja, ELQ, Equitier, Euroinvestment, Futuris, Global Trade, Grupa Jaguar, HFT Group, Jantar Development, Loyd, MadkomMATRX Pharmaceuticals, MGM Systems, MobiMedia Solution, Assetian, Open-Net, Polscy Inwestorzy, Polska Grupa Przemysłowa Polonit, Provecta IT, Runicom, Vedia, Verte, XPlus. Szczególnie ciekawe wydają się przy tym przypadki firm EBC Solicitors i iAlbatros Group, które choć zwołały ZWZ na 30 czerwca 2017 roku, zdecydowały się obrady odwołać. Pierwsza z nich wyjaśniła bowiem, że zarejestrowanych zostało zbyt mało akcji i zabrakło wymaganego przez statut emitenta kworum niezbędnego do podejmowania uchwał (25% kapitału zakładowego). Druga poinformowała natomiast, że walne zgromadzenie nie może się odbyć ze względu na... cofnięcie zgody przez bezpośredniego najemcę powierzchni biurowych.

 

Lista ostrzeżeń SII uzupełniona została również o kolejne wpisy dotyczące braku publikacji raportu rocznego. Poza spółkami wymienionymi ostatnim razem, z tego obowiązku nie wywiązały się firmy: Cash Flow, Agroma, DaseEkokogeneracja, Equitier, Futuris, Assetian, Polscy Inwestorzy, Runicom, Vedia.

 

Ponadto nowe wpisy, dotyczące braku środków na upadłość, pojawiły się przy spółkach Cash Flow i Petrolinvest. Z kolei przy firmach Prefabet Białe-Błota i Eurocent dodano wpisy "Wniosek restrukturyzacyjny", a przy spółce Nanotel wpis "Wniosek o ogłoszenie upadłości".

 

Obecnie na Liście ostrzeżeń SII znajduje się 87 emitentów, w tym 27 z rynku regulowanego oraz 60 z rynku NewConnect.

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz wszystkie aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen

 

Lista ostrzeżeń SII

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie