Chat with us, powered by LiveChat

Po publikacji raportów rocznych pojawiły się nowe wpisy na Liście ostrzeżeń SII. Sprawdź jakie!

Skomentuj artykuł

Na początku poprzedniego tygodnia dla dużej części giełdowych spółek minął termin przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych. Niektórzy emitenci nie wywiązali się jednak z tego obowiązku. Dodatkowo w przypadku niektórych spółek biegły rewident odmówił wydania opinii do opublikowanego sprawozdania finansowego. W konsekwencji na Liście ostrzeżeń pojawiły się nowe wpisy.

 

 

Choć termin publikacji raportów rocznych minął 21 marca 2016 r., sprawozdań do tej pory nie ujawniły spółki: Hawe, Mediatel i Petrolinvest. Dwie pierwsze z nich wyjaśniły, że powodem zaistniałego opóźnienia są trwające postępowania restrukturyzacyjne w firmach Hawe i Hawe Telekom. Jak zapowiedziano, zaległy raport okresowy spółki Mediatel ma się pojawić nie później niż 15 kwietnia 2016 r., a w przypadku Hawe w chwili obecnej nie jest możliwe określenie terminu publikacji. Petrolinvest poinformował natomiast, że zaległy raport roczny przekazany zostanie 8 kwietnia 2016 r., a opóźnienie jest wynikiem braku możliwości zapewnienia pełnej dokumentacji niezbędnej do publikacji tego raportu. W konsekwencji na Liście ostrzeżeń SII po raz pierwszy pojawiła się spółka Mediatel (kryterium "Brak raportu rocznego"). Hawe i Petrolinvest widniały w wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie już wcześniej, zatem w ich przypadku liczba kryteriów kwalifikacji na Listę wzrosła (odpowiednio do dwóch i trzech).

 

Kolejne zmiany dokonane w ostatnim czasie na Liście ostrzeżeń SII dotyczą opinii i raportów biegłych rewidentów do przekazanych rocznych sprawozdań finansowych. W wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod kryterium "Brak raportu biegłego rewidenta" pojawiła się spółka Kerdos Group, która nie dołączyła opinii i raportu audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jak poinformowano w raporcie rocznym tego emitenta, jest to wynik braku zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostki zależnej Dayli Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji, a pełny raport roczny zawierający opinię i raport biegłego rewidenta ma zostać przekazany niezwłocznie po ich otrzymaniu przez zarząd Kerdos Group. Ponadto na Listę ostrzeżeń SII pod kryterium "Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta" wpisane zostały spółki: B3System, Drewex, Fota, Ideon oraz Platynowe Inwestycje.

 

Lista ostrzeżeń SII została także zaktualizowana w związku z innymi zdarzeniami, niezwiązanymi z publikacją rocznych raportów okresowych, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach. Wśród nich wymienić można między innymi przekazanie zaległych raportów za czwarty kwartał 2015 roku przez spółki: Formuła8, AlejaSamochodowa.pl, Centurion Finance, Euroinvestment, Futuris, LZMO, PCH Venture, Polska Grupa Przemysłowa Polonit. Ponadto z Listy ostrzeżeń SII wykreślone zostały spółki e-Kancelaria i Colomedica w związku z ich wykluczeniem odpowiednio z rynku regulowanego oraz rynku NewConnect. Warto również zwrócić uwagę, że na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z obrotu na rynku regulowanym wykluczona została spółka MSX Resources, dla której ostatnim dniem notowań jest 31 marca 2016 roku. Po wykluczeniu z rynku regulowanego emitent ten zostanie także wykreślony z Listy ostrzeżeń SII.

 

Obecnie w wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych znajduje się 55 spółek, w tym 24 z rynku regulowanego oraz 31 z rynku NewConnect. Wielu emitentów spełnia więcej niż jedno kryterium kwalifikacji. Niechlubnym liderem pozostaje firma Cash Flow, która spełnia tych kryteriów aż 9. Wszystko wskazuje jednak na to, że i ta spółka niedługo zniknie z giełdy - 8 marca Komisja Nadzoru Finansowego bezterminowo wykluczyła akcje Cash Flow z obrotu na rynku regulowanym, co ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Lista ostrzeżeń SII

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie