Chat with us, powered by LiveChat

Lista ostrzeżeń SII pęka w szwach

Skomentuj artykuł

W ostatnich dniach Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało wielu zmian na Liście ostrzeżeń SII. Obecnie znajduje się na niej aż 90 spółek z warszawskiej giełdy, w tym 28 z rynku regulowanego i 62 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

 

 

Największa liczba zmian związana jest z brakiem publikacji raportu okresowego za 2016 rok. Spółki notowane na rynku NewConnect miały na to czas do 31 maja. Z tego obowiązku nie wywiązały się jednak firmy: Art New Media, B2B Partner, Carlson Gaudi Investments, Ecotech, ELQ, GC Investment, Global Trade, GPPI, Grupa Jaguar, Internet Union, Jantar Development, Kupiec, Loyd, LuximaMATRX Pharmaceuticals, MegaSonic, Midven, MobiMedia Solution, Open-Net, Patent Fund, Perma-Fix Medical, Polska Grupa Przemysłowa PolonitProperty Lease Fund, Verte, XPlus. Ponadto niektórzy emitenci nie przekazali do publicznej wiadomości opinii biegłego rewidenta do raportu okresowego za 2016 rok, a konkretnie: Aedes, Assetus, BGE, GLG Pharma, Invico, MGM Systems, Nanotel, PPB Prefabet-Białe Błota, SFD, Wealth Bay. W związku z powyższym przy tych spółkach na Liście ostrzeżeń SII pojawiły się nowe wpisy, tj. odpowiednio "Brak raportu rocznego" i "Brak raportu biegłego rewidenta". W ostatnich dniach swoje raporty okresowe zdążyły uzupełnić firmy Internet Union, Patent Fund i GLG Pharma, więc aktualnie nie ma ich już w zestawieniu publikowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Część nowych wpisów na Liście ostrzeżeń SII przy emitentach z rynku NewConnect to także konsekwencja odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta (Admiral Boats, Fiten, Genesis Energy, Imagis) lub wydania negatywnej opinii przez biegłego rewidenta (Aton-HT) do raportów okresowych za 2016 rok. Nowy wpis dotyczący odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta znalazł się także przy spółce Mediatel z rynku regulowanego, która to wcześniej widniała na Liście ostrzeżeń SII ze względu na brak publikacji raportu okresowego za 2016 rok, a następnie ze względu na brak publikacji opinii biegłego rewidenta do raportu okresowego za 2016 rok. Jednocześnie przy spółce Mediatel pojawił się nowy wpis dotyczący braku publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku. Tego samego raportu do tej pory nie opublikowały także trzy inne spółki z rynku regulowanego: B3SystemBudopol Wrocław Hawe.

 

Wśród pozostałych zmian na Liście ostrzeżeń SII wymienić można nowe wpisy dotyczące złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości przy firmach Dase i Fota. Z zestawienia wykreślona została natomiast spółka Graviton Capital, która w tym tygodniu przekazała do publicznej wiadomości zaległy raport okresowy za 2016 rok.

 

Obecnie w zestawieniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych znajduje się aż 90 spółek, w tym 28  z rynku regulowanego i 62 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Niechlubnym rekordzistą jest firma Cash Flow, przy której znajduje się aż 14 wpisów będących podstawą kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz wszystkie aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen

 

Lista ostrzeżeń SII

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie