Chat with us, powered by LiveChat

W związku z upływem terminu publikacji raportów okresowych za 2017 rok dla spółek notowanych na rynku NewConnect, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało aktualizacji Listy ostrzeżeń. Kryterium “Brak raportu rocznego” w dniu 5 czerwca zostało przypisane 25 spółkom. W przypadku niektórych z nich, wpis ten uzupełnił listę kryteriów przypisanych firmie. W innym przypadku stanowiło ono przyczynek do debiutu lub pojawienia się po raz kolejny na liście.

 

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, spółki notowane na rynku NewConnect mają obowiązek publikacji sprawozdania rocznego w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin opublikowania dokumentu przypada w dniu 31 maja. W 2018 roku, ze względu na fakt, iż na ostatni dzień maja przypadł dzień wolny od pracy, okres w którym spółki mogły podać do publicznej wiadomości raport roczny został wydłużony o jeden dzień, do 1 czerwca 2018 roku. Mimo tego duża część firm notowanych na NewConnect nie dopełniła tego obowiązku.

 

Brak publikacji raportu za 2017 rok kwalifikuje spółki do wpisania na Listę ostrzeżeń SII. W takim przypadku firmie przypisywane jest kryterium “Brak raportu rocznego”. Aktualizacje listy są dokonywane w sposób ciągły, po powzięciu przez stowarzyszenie stosownych informacji. W związku z tym po publikacji raportu rocznego danej spółki, kryterium “Brak raportu rocznego” znajdujące się przy jej nazwie na liście ostrzeżeń SII, jest wykreślane.

Kolejne kryterium

Z dniem 5 czerwca, na Liście ostrzeżeń SII przy 25 spółkach notowanych na rynku NewConnect znalazł się wpis “Brak raportu rocznego”. W przypadku części spółek, nie było to pierwsze przypisane kryterium. Przypadek ten dotyczy takich firm jak Admiral Boats, Assetus, Ekokogeneracja, Eurocent, Hefal Serwis, I3D, Luxima, Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap, Verte, Wealth Bay i XSystem. W przypadku większości z wymienionych spółek, brak publikacji raportu rocznego za 2017 rok jest drugim kryterium znajdującym się obecnie na liście. Trzy kryteria są przypisane spółce Admiral Boats, a cztery takim firmom jak Ekokogeneracja oraz Verte.

Ponowne wejście na listę

Spośród 25 spółek z NewConnect, które nie opublikowały raportów za 2017 rok, sześć trafiło z tego powodu na Listę ostrzeżeń SII ponownie. Wśród nich są takie firmy jak AlejaSamochodowa.pl, Call Center Tools, Concept Liberty Group, EBC Solicitors, Geotrekk oraz Taxus Fund.

Debiutanci

Część firm z powodu nieopublikowania w terminie raportu rocznego za ubiegły rok zadebiutowała na liście ostrzeżeń SII. Tak jest w przypadku spółek BOA, Centrum Wspierania Projektów Europejskich, Efix Dom Maklerski, Hydropress, Langloo.com, Polska Meat, Prima Park oraz StanDrew.

Wpis na Listę ostrzeżeń SII to nie wszystko

Oprócz wpisu na listę, spółki które nie dopełniają obowiązków informacyjnych muszą liczyć się również z innymi konsekwencjami. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Obrotu, giełda może zastosować wobec nich środki dyscyplinujące w postaci zawieszenia obrotu akcjami do czasu publikacji raportu, upomnienia lub kary finansowej w wysokości do 50 tysięcy złotych.

 

W przypadku 25 spółek o których mowa w powyższym tekście, giełda jak dotąd postanowiła zawiesić obrót ich akcjami. Uchwała GPW numer 563/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku weszła w życie dzień później.

 

Więcej na temat Listy ostrzeżeń prowadzonej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych można znaleźć w zakładce Ochrona praw.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie