Chat with us, powered by LiveChat

Pfleiderer osiągnął rekordową marżę oczyszczonej EBITDA w 2016 roku

Skomentuj artykuł
© borozentsev - Fotolia.com

Rok 2016 stał w Pfleiderer Group (wcześniej Pfleiderer Grajewo) pod znakiem integracji Segmentu Wschodniego z Zachodnim po przeprowadzeniu tak zwanego przejęcia odwrotnego. Od dnia 16 stycznia 2016 roku wyniki obu segmentów są konsolidowane, co przekłada się na brak porównywalności wyników finansowych. Dodatkowo wyniki za 2016 rok zostały mocno obciążone kosztami wspomnianej integracji.

 

Szeroko na temat zmian oraz strategii spółki pisaliśmy w specjalnie przygotowanym raporcie analitycznym: Pfleiderer Grajewo reorganizuje strukturę i koncentruje się na bardziej rentownych produktach. Z pełną treścią raportu można zapoznać się w tym miejscu.

 

Wybrane dane finansowe (tys. euro)

2016 rok

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

929 588

374 160

Wynik brutto ze sprzedaży

218 061

74 990

Wynik operacyjny

37 383

35 704

Wynik netto

14 748

26 810

Źródło: Pfleiderer Group S.A.

 

Jak zostało już wspomniane wyniki finansowe są ze sobą nieporównywalne ponieważ w 2015 roku spółka wykazywała tylko wyniki Segmentu Wschodniego. W 2016 roku przychody spółki w Segmencie Wschodnim spadły o 9,4% rok do roku, na co wpływ miały presja na ceny sprzedaży i obniżenie popytu na płyty HDF ze strony Ikei. Jednak dzięki koncentracji na produktach o wysokiej wartości dodanej (o wyższej rentowności) spółce udało się poprawić marżę zysku brutto na sprzedaży z 20% do 23%. W Segmencie Zachodnim przychody wzrosły o 1,2% rdr, na co wpływ miał głównie zwiększony wolumen sprzedaży.

 

Zysk operacyjny Pfleiderer Group wyniósł w 2016 roku 37,4 mln euro wobec 35,7 mln euro przed rokiem. Zyski spółki zostały obciążone dodatkowymi kosztami w wysokości 39,1 mln euro, z czego 35 mln euro dotyczyło między innymi restrukturyzacji Grupy, integracji segmentów. Nie bez znaczenia były także różnice kursowe, które obniżyły wynik Segmentu Wschodniego. Z kolei rok wcześniej dodatkowe koszty były mniejsze i wyniosły 13,1 mln euro.

 

Zważywszy na powyższe do porównania wyników finansowych może posłużyć EBITDA oczyszczona o zdarzenia jednorazowe (uwzględniająca zyski obu segmentów). W 2016 roku wyniosła ona 148,9 mln euro, co było wynikiem o 12,5% lepszym niż przed rokiem. Marża oczyszczonej EBITDA wyniosła 15,5% co było najwyższą wartością od 20 lat. Do poprawy marży przyczynił się głównie Segment Zachodni dzięki oszczędnościom po stronie kosztowej i poprawie wskaźników operacyjnych. W 2017 roku spółka spodziewa się dalszego wzrostu wyniku EBITDA, którego dynamika może przybrać niski, dwucyfrowy poziom.

 

Pfleiderer Group - EBITDA
Źródło: opracowanie własne

 

W 2016 roku Pfleiderer dokonał refinansowania zadłużenia. Zgodnie z szacunkami spółki, operacja ta może dać oszczędności w wysokości około 6,5 mln euro od 2018 roku. Wskaźnik długu netto do oczyszczonej EBITDA wyniósł na koniec 2016 roku 1,6x wobec 1,8x rok wcześniej i 5,9x na koniec 2013 roku. W 2016 roku nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group wyniosły 52 mln euro, a w 2017 roku mają przekroczyć 60 mln euro.

 

Pfleiderer Group podtrzymała politykę dywidendową, zgodnie z którą na dywidendę ma być przeznaczane do 70% zysku netto. Zgodnie z rekomendacją zarządu dywidenda w 2017 roku może wynieść 1,1 zł, co przy obecnej cenie akcji da stopę dywidendy w okolicach 2,6%.

 

Po publikacji raportu za 2016 rok kurs akcji Pfleiderer zniżkuje o około 3,2% do godziny 12:30. W szerszej perspektywie znajduje się w trendzie wzrostowym, a na wykresie widać kanał trendowy. Najbliższe wsparcia można wyznaczyć na okrągłym poziomie 40 zł, a poniżej na poziomie wcześniejszego lokalnego szczytu w okolicach 38,30 zł.

 

Pfleiderer Group - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Pfleiderer Group S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie