Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Publiczna oferta akcji TXM S.A.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Publiczna oferta akcji TXM S.A.

12 grudnia
godzina 10:00

IMS SA

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google  

 

Na pytania inwestorów odpowiedział 

 

Lech Przemieniecki

Lech Przemieniecki – Prezes Zarządu TXM S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W spółce TXM S.A. pełni funkcje Prezesa Zarządu od 2012 r. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w międzynarodowych organizacjach. Wcześniej pracował w Philips Lighting Poland SA.


Opis spółki
Grupa TXM jest właścicielem wiodącej polskiej odzieżowej sieci dyskontowej TXM textilmarket. Sieć handlowa licząca już ponad 380 marketów, rozwijana jest również na rynkach zagranicznych w tym w Słowacji, Czechach oraz Rumunii. Grupa dąży do zdobycia wiodącej pozycji w sektorze sklepów dyskontowych z odzieżą w Europie Środkowo-Wschodniej.


Prognoza Zarządu zakłada, że w 2016 r. Grupa osiągnie 381,4 mln zł przychodów, 22,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA), 17,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej (EBIT) oraz 13,1 mln zł zysku netto.


Celem strategicznym Grupy TXM jest umocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost wyników finansowych. W latach 2016-2018 planowane jest powiększenie posiadanej sieci sprzedaży do poziomu około 480 placówek, z czego około 100 będzie działało za granicą.


Środki pozyskane w ramach publicznej emisji akcji TXM S.A. przeznaczy na:

  • Rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju
  • Ekspansję zagraniczną
  • Dynamiczny rozwój kanału e-commerce
  • Dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży

 

Przeczytaj również Pigułę informacyjną autorstwa analityków SII 

oraz

Prezentację TXM w drodze na GPW


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z TXM S.A., który odbędzie się 12 grudnia (poniedziałek) o godz. 10:00. Na pytania inwestorów odpowie Lech Przemieniecki, Prezes Zarządu TMX S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witamy na czacie. Zapraszamy do zadawania pytań

 

trewor: Czy może Pan w skrócie opisać profil działalności spółki?

 

Lech Przemieniecki: TXM jest firmą prowadzącą sprzedaż detaliczną w sklepach naziemnych oraz w kanale internetowym.

 

Długoterminowy: Jakie czynniki makroekonomiczne mają na spółkę największy wpływ?

 

Lech Przemieniecki: W zasadzie nie ma specyficznych czynników innych niż ogólne dla gospodarki.

 

Makler: Jak uzasadniają Państwo wybór strategii opierającej się na ciągłych dostawach od importerów, zamiast tej opartej na kolekcjach sezonowych?

 

Lech Przemieniecki: Główne przewagi to elastyczność oferty, czyli ciągłe dostawy nowego towaru, poza tym ograniczenie ryzyka walutowego oraz nietrafionej kolekcji.

 

Mecenas: Jak uzasadniają Państwo wybór rozmieszczenia sklepów, który różni się od standardowego podejścia?

 

Lech Przemieniecki: Strategią Spółki jest lokowanie sklepów w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców w miejscach o dużym potencjale handlowym.

 

marcin.kowalski812@gmail.com: Jakie są szczegóły dotyczące dalszego rozwoju sieci handlowej?

 

Lech Przemieniecki: Są one dokładnie opisane w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na www.txm.pl, niemniej zakładamy dalszy przynajmniej 20% wzrost sieci w Polsce w skali roku oraz bardzo dynamiczny rozwój zagraniczny, szczególnie w Rumunii.

 

Amator: Kto jest dostawcami spółki ? Czy spółka ma dostawców zagranicznych?

 

Lech Przemieniecki: Spółka ma zdywersyfikowane portfolio dostawców, w większości produkują dla nas duże firmy polskie, np. Gatta, Moraj, Szata. Kupujemy także u importerów pośrednich oraz zlecamy produkcję bezpośrednio za granicą.

 

Specalista: Czy tradycyjne sklepy odzieżowe stanowią zagrożenie dla sklepów dyskontowych?

 

Lech Przemieniecki: Jak pokazuje przykład dyskontów spożywczych to raczej dyskonty są zagrożeniem dla sklepów tradycyjnych. Myślę, że w branży odzieżowej jest dokładnie tak samo.

 

daniel.dominik@outlook.com: Co obecnie jest kluczowe, aby wypracować przewagę nad konkurentami w segmencie sklepów dyskontowych?

 

Lech Przemieniecki: Kluczowa jest oczywiście oferta, utrzymanie najszerszego możliwego asortymentu w kategoriach odzieżowych oraz wprowadzenie atrakcyjnych produktów w kategorii AGD.

 

domi_nika: Czym wasza oferta handlowa wyróżnia się na rynku?

 

Lech Przemieniecki: Przede wszystkim dużą zmiennością, co wynika z modelu biznesowego. Średnio 25% oferty odzieżowej sklepu wymieniana jest co tydzień. Zatem klient zawsze może u nas znaleźć nowe artykuły. Poza tym jako jedyni w Polsce mamy kanał internetowy w segmencie dyskontowym.

 

Stach Kornecki: Czy w planach jest zmiana strategii wraz ze wzrostem rozpoznawalności marki na Polskim rynku i rozmieszczenie sklepów np. w centrach handlowych w dużych miastach?

 

Lech Przemieniecki: Oczywiście od pewnego już czasu jesteśmy obecni dużych miastach (także w Warszawie). Otwieramy tutaj nowoczesne sklepu w dużym formacie o średniej powierzchni ok. 400 mkw.

 

domi_nika: Na co zamierzacie przeznaczyć środki pozyskane w IPO?

 

Lech Przemieniecki: Cele opisane są dokładnie w Prospekcie Emisyjnym, w szczególności na rozwój sieci naziemnej w kraju i za granicą, rozwój kanału internetowego oraz inwestycje w infrastrukturę logistyczną.

 

Perspektywny: Dlaczego Rumunia jest państwem, którego znaczenie podkreślają Państwo w swoich celach ekspansyjnych?

 

Lech Przemieniecki: Jest to aktualnie bardzo chłonny i nienasycony jeszcze rynek, na którym istotne jest dla nas zdobycie jak największego udziału.

 

kris_waw: jak oceniacie Państwo road-show i zainteresowanie funduszy?

 

Lech Przemieniecki: Oceniamy to bardzo pozytywnie, niemniej książka jest jeszcze ciągle budowana.

 

Łukasz Szczepański: Jaką strategię chcą Państwo przyjąć na zagranicznych rynkach ? Czy będzie to podobne podejście, które widzimy na naszym rynku?

 

Lech Przemieniecki: Na wszystkich rynkach otwieramy w tej chwili duże, nowoczesne sklepy o średniej powierzchni powyżej 400 mkw., z tym że za granicą chcemy robić to maksymalnie szybko.

 

aneta_1: Jaka jest koniunktura w handlu, czy rynek wam sprzyja?

 

Lech Przemieniecki: Dyskontom rynek zawsze sprzyja :) Natomiast oczywiści koniunktura jest pozytywna, głównie z uwagi na sporą podaż środków, m.in. 500+

 

kris_waw: jak wygląda logistyka TXM? czy macie własne magazyny czy wynajmujecie? jaka jest ich powierzchnia?

 

Lech Przemieniecki: TXM ma nowoczesny centralny magazyn w Mysłowicach (wynajmowany od operatora).

 

Profesjonalista: Czy mógłby Pan/Pani wyjaśnić strategiczne znaczenie poszczególnych Państw w kontekście ekspansji spółki?

 

Lech Przemieniecki: W tej chwili priorytetem jest rynek rumuński, natomiast wszystkie kraje są dla nas ważne w kontekście budowania kanału internetowego za granicą.

 

kris_waw: ile TXM może mieć docelowo sklepów w Polsce i za granicą?

 

Lech Przemieniecki: Wg badań PMR potencjał rynku polskiego to ok. 2,5 tys. odzieżowych sklepów dyskontowych (łącznie dla wszystkich brandów). Za granicą te liczby są odpowiednio mniejsze w zależności od potencjału danego kraju. TXM ma jeszcze myślę potencjał do otwierania nowych sklepów przez wiele lat.

 

kris_waw: czy debiut Spółki może być jeszcze w tym roku?

 

Lech Przemieniecki: Tak, harmonogram zakłada taką możliwość.

 

waw_1: Czy poza Rumunią, Czechami i Słowacją planujecie ekspansję zagraniczną?

 

Lech Przemieniecki: Nie wykluczamy oczywiście otwarcia nowych rynków, natomiast teraz skupiamy się na tych trzech.

 

waw_1: Czy działalność ma charakter sezonowy? Które okresy są najlepsze dla spółki?

 

Lech Przemieniecki: Branża odzieżowa ma generalnie charakter sezonowy i tradycyjnie najlepszy jest IV kwartał.

 

Wiktor: Jak wygląda segment sklepów dyskontowych w Europie zachodniej?

 

Lech Przemieniecki: W najbliższym sąsiedztwie w Niemczech mamy dwie duże sieci KIK i NKD, poza tym istotnym graczem jest Primark.

 

waw_1: Jak wygląda rentowność waszego biznesu w porównaniu do konkurencji?

 

Lech Przemieniecki: Nie znam dokładnych danych konkurencji, ale rentowność naszego biznesu jest porównywalna do dużych sieci modowych i rośnie.

 

aneta_1: Czym wyróżniacie się od innych dyskontów?

 

Lech Przemieniecki: To pytanie już padło wcześniej, generalnie różnica polega na stopniu kształtowania oferty i oczywiście posiadaniu sklepu internetowego txm24.pl.

 

aneta_1: Czy zamierzacie regularnie wypłacać dywidendę? Czy za 2016 r. można się już spodziewać dywidendy i w jakiej wysokości?

 

Lech Przemieniecki: Spółka od kilku już lat regularnie wypłaca dywidendę, zgodnie z uchwałą Zarządu na poziomie nie mniejszym niż 35% zysku netto. Ostateczną decyzję w zakresie wypłaty dywidendy za 2016 r. podejmie Walne Zgromadzenie.

 

domi_nika: Czy koncentrujecie się na rozwoju organicznym, czy może rozważacie przejmowanie innych podmiotów, żeby skokowo zwiększyć skalę działania?

 

Lech Przemieniecki: Nie wykluczamy przejęć, ale w tej chwili nie prowadzimy żadnych zaawansowanych rozmów w tym zakresie.

 

waw_1: Dlaczego akurat teraz zdecydowaliście się na przeprowadzenie oferty publicznej?

 

Lech Przemieniecki: Żeby dać inwestorom prezent na gwiazdkę :)

 

waw_1: Proszę przekonać mnie, że warto kupić akcje w ofercie.

 

Lech Przemieniecki: Jeśli będę Pana/ Panią zbyt długo przekonywać, to może się Pan/ Pani na te akcje "nie załapać" :)

 

waw_1: Czy mógłby Pan się odnieść do prognozy wyników finansowych jaką podaliście, czy jest realna do zrealizowania?

 

Lech Przemieniecki: Tak, Zarząd podtrzymuje prognozy.

 

Krystian Harędziński: W jaki sposób chcą Państwo wypracować przewagę na rynku e-commerce?

 

Lech Przemieniecki: Przewaga wynika z tego, że jesteśmy jedynym sklepem dyskontowym w Polsce, z ofertą online ponad 15 tys. artykułów, ze stopniem realizacji 99% dostaw w ciągu 24h, bardzo wysoką konwersją jak na sklep odzieżowy i obrotami rosnącymi ponad 60% r./r.

 

Mirek@walczynski.pl: Jakie działania planują Państwo w celu optymalizacji procesu logistycznego?

 

Lech Przemieniecki: Zgodnie z celami emisji będziemy inwestować w mechanizację procesu logistycznego.

 

Stach Kornecki: Jak oceniają Państwo obecny poziom marży sklepów Txm?

 

Lech Przemieniecki: Marża nam pasuje :), ale nadal widzimy istotny potencjał wzrostu.

 

Wojciech W: Jak oceniają Państwo działania marketingowe spółki w 2016 roku?

 

Lech Przemieniecki: Prowadzimy tradycyjny marketing dopasowany do struktury sieci, na który składają się przede wszystkim gazetki promocyjne oraz inne działania o charakterze lokalnym.

 

Łukasz Szczepański: Jakie są najsłabsze punkty łańcucha logistycznego spółki?

 

Lech Przemieniecki: Dostarczamy towar do ponad 400 sklepów w kraju i za granicą w odstępach 24h, zatem ten łańcuch działa dość dobrze.

 

Spekulant: Jaka jest przyczyna zwiększających się kosztów spółki i jaki wpływ na koszty ma wykorzystywany przez Państwa system ajencyjny?

 

Lech Przemieniecki: Koszty poniesione w 2016 r. to w zasadzie wyłącznie tzw. one-off'y, które nie wystąpią w przyszłym roku. System ajencyjny ma cechę wyhamowującą wzrost kosztów wynagrodzeń o ok. 2% w stosunku do podwyżki płacy minimalnej.

 

Filip: Jaka obecnie jest struktura zadłużenia spółki?

 

Lech Przemieniecki: Mamy wielocelowe linie kredytowe wykorzystywane głównie dla finansowania kapitału obrotowego, gwarancji oraz linii akredytywowych w imporcie.

 

Profesjonalista: Jakie wyzwania stoją przed spółką w ramach budowania wizerunku na Polskim rynku?

 

Lech Przemieniecki: Naszym zdaniem ten wizerunek budowany jest naturalnie w wyniku wzrostu sieci oraz rosnącej popularności sklepu internetowego.

 

Makler: Jakie są główne czynniki od których zależy sytuacja finansowa spółki?

 

Lech Przemieniecki: Duże przychody i małe koszty.

 

Zbyszek N: Dlaczego w ogólnej sprzedaży spółki dominują odzież i bielizna ? jest to zgodne z założeniami spółki czy akurat te grupy produktów przyjęły się najlepiej na polskim rynku?

 

Lech Przemieniecki: Tak, zarówno odzież, jak i bielizna od lat stanowią nasze główne kategorie produktowe, poza tym jesteśmy tu istotnie lepsi od konkurencji.

 

Matada: W jakiej walucie rozliczają Państwo wynajem nieruchomości?

 

Lech Przemieniecki: W ponad 70% w złotówkach.

 

Margaret: Dlaczego spółka stawia głównie na lokalizacje w mniejszych miastach?

 

Lech Przemieniecki: Aktualnie nasz nowy format sklepu otwierany jest we wszystkich miastach, nie wyłączając Warszawy.

 

Matada: Ile miejsca pozostało w dotychczasowym magazynie i jakie jest ryzyko jego przepełnienia?

 

Lech Przemieniecki: W przyszłym roku powiększamy powierzchnię magazynową o blisko połowę.

 

K_Kierwiński: Jaka procent sprzedaży jest obecnie realizowana za pośrednictwem kanału internetowego?

 

Lech Przemieniecki: Obecnie prawie 3%. W ciągu najbliższych lat ma się on podwoić.

 

Adriano: Czy są szykowane jakieś promocje w najbliższym czasie w sklepach? :)

 

Lech Przemieniecki: Oczywiście. Promocje są cały czas. Zapraszamy!

 

Buffett: Czy jeśli nie uda się pozyskać oczekiwanych wpływów z emisji to nadal będzie debiut? Czy wówczas rozważany kapitał obcy jako ich finansowanie?

 

Lech Przemieniecki: Ryzyko nieudanej emisji oceniamy jako minimalne.

 

Troll: Czy jakieś one-off\'y wystąpić mogą w 2017 roku?

 

Lech Przemieniecki: Nie przewidujemy takich zdarzeń.

 

123: To AGD to w jakich sklepach chcą Państwo sprzedawać? I od kiedy?

 

Lech Przemieniecki: Wszystkie nowo otwierane sklepy mają nowoczesny, powiększony dział z artykułami dla domu.

 

Moderator: Dziękujemy za uczestnictwo w czacie

 

Lech Przemieniecki: Również bardzo dziękuję i zapraszam do POK-ów mBanku i BOŚ-u jeszcze tylko w dniu dzisiejszym.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie