Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta IPO TXM S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© olly – Fotolia.pl

Ruszyły zapisy inwestorów na akcje Grupy TXM. Właściciel drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych – TXM textilmarket – zamierza zadebiutować na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze przed końcem 2016 roku.


Grupa TXM oferuje swoim klientom szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, tshirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki. Jej produkty sprzedawane są głównie w Polsce, gdzie znajduje się aktualnie 351 placówek Grupy o łącznej powierzchni 80,5 tys. m2 – przede wszystkim w miejscowościach od 12 tys. do 70 tys. mieszkańców, ale TXM rozszerza również działalność o większe aglomeracje (obecnie posiada sklepy m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu). Ponadto Grupa TXM realizuje ekspansję zagraniczną w trzech krajach (Słowacja, Czechy oraz Rumunia), gdzie posiada 34 sklepy własne o łącznej powierzchni 11,3 tys. m2, a w kwietniu 2014 roku, jako pierwsza sieć dyskontowa, uruchomiła sklep internetowy z odzieżą w Polsce.

 

Źródło: TXM S.A.

 

Ponad połowa sklepów Emitenta (212 placówek) funkcjonuje w modelu ajencyjnym, którego celem jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Grupy TXM. Zarówno placówki zlokalizowane w Polsce, jak i za granicą, zaopatrywane są bezpośrednio z centrum magazynowo-logistycznego w Mysłowicach, z którego korzysta Grupa Emitenta na podstawie umowy najmu.


Grupa TXM działa na szeroko rozumianym rynku odzieżowym, jednak jak informuje Emitent, jej strategia działania zdecydowanie różni się od tradycyjnego segmentu modowego, jak również od bezpośrednich konkurentów w segmencie dyskontowym. Podstawową różnicą jest oferowanie towarów nie w oparciu o kolekcje projektowane i zamawiane do produkcji, ale w oparciu o ciągłe, bieżące zakupy, w większości od importerów działających na polskim rynku. Drugą główną różnicą jest lokalizowanie sklepów nie w galeriach handlowych w większych miastach, ale koncentracja działalności przede wszystkim na miastach średnich i lokalizowanie sklepów poza galeriami, często w budynkach wolnostojących czy przy ulicach handlowych.

Prognozowane i historyczne wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe TXM S.A. (tys. zł)  2016 rok (prognoza) 2015 rok 2014 rok 2013 rok
Przychody netto ze sprzedaży 318 414 314 806  275 760 239 167
Wynik EBITDA  22 317  25 249  24 943 16 391
Wynik EBIT  17 126  20 985  21 125 12 552
Wynik netto  13 050  16 135  26 083 11 356

Źródło: TXM S.A.


Zgodnie z prognozą finansową Emitenta, przychody netto ze sprzedaży mają zwiększyć się w 2016 roku do 381,4 mln zł z poziomu 314,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Wynik EBITDA ma wynieść 22,3 mln zł, a wynik EBIT 17,1 mln zł w porównaniu do odpowiednio 25,2 mln zł i 21 mln zł wypracowanych w 2015 roku. Prognozowany wynik netto na 2016 rok to natomiast 13,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 16,1 mln zł.

 

Realizacja opublikowanej prognozy finansowej na bieżący rok oznaczałaby zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży w trzyletnim okresie przypadającym na lata 2013-2016 o 33 proc., wyniku EBITDA o 36 proc., wyniku EBIT o 36 proc., a zysku netto o 15 proc.  Szacowane wyniki EBITDA, EBIT i netto na 2016 rok są jednak niższe w porównaniu do tych, jakie wykazane zostały za lata 2014-2015, co tłumaczone jest przede wszystkim dużą dynamiką rozwoju sieci za granicą, kosztami wejścia do Rumunii, nieosiągnięciem przez nowe sklepy docelowej rentowności, a także poniesionymi kosztami w związku z kampanią marketingową w 2016 roku. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że w 2014 roku, na skutek nabycia znaku handlowego "TextilMarket", zysk netto Spółki został zniekształcony o jednorazowe ujęcie w rachunku wyników podatku odroczonego w kwocie 9,8 mln zł.

Cele emisyjne

Celem przeprowadzenia emisji akcji serii E jest pozyskanie środków finansowych na rozwój sieci sprzedaży TXM textilmarket. Na jego osiągnięcie składa się osiągnięcie następujących celów cząstkowych:

  • rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju (10-12 mln zł) – do końca roku 2017 sieć sklepów stacjonarnych w Polsce ma zostać zwiększona do około 371 placówek, a łączna ich powierzchnia sprzedaży do około 91,9 tys. m2;
  • ekspansja zagraniczna, rozwój sieci sklepów za granicą (4-5 mln zł) – otwarcia kolejnych sklepów w krajach, w których Grupa TXM już funkcjonuje (w szczególności w Rumunii), na koniec 2017 roku ich liczba ma wynosić około 66;
  • dynamiczny rozwój kanału e-commerce (2-3 mln zł) – umacnianie pozycji rynkowej w segmencie sprzedaży internetowej, w tym planowany stopniowy wzrost rozpoznawalności sklepu internetowego, jak również stopniowe przekształcenie jego modelu działania na zasadach modelu omnichannel;
  • dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży (2-3 mln zł) – realizacja powyższych celów wymaga zwiększenia obecnie dostępnej powierzchni magazynowej.

 

Wszystkie pozyskane przez Emitenta środki pochodzące z emisji akcji serii E mają zostać wykorzystane do końca 2017 roku.


Warto przy tym zaznaczyć, że pomimo zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, Emitent zapowiedział wypłatę dywidendy począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016. Jak przewiduje strategia Grupy TXM, do akcjonariuszy ma trafiać kwota nie mniejsza niż 35 proc. wypracowanego zysku netto. Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, że zgodnie z umową kredytową z PKO BP, do momentu całkowitej spłaty kredytu udzielonego przez PKO BP bank ten musi wyrazić zgodę na wypłatę przez TXM dywidendy przekraczającej 50 proc. zysku netto.

Akcjonariat przed i po przeprowadzeniu oferty

Strukturę akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej, przy założeniu pełnego objęcia oferowanych akcji przez nowych akcjonariuszy, przedstawia poniższa grafika.

 

Źródło: TXM S.A.

 

Ofertą publiczną objętych jest 4 mln akcji zwykłych serii E. Obecnie kapitał zakładowy Spółki TXM składa się natomiast z 29,44 mln akcji.


Aktualnie wszystkie istniejące akcje są uprzywilejowane co do prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu dematerializacji akcji, a przed emisją nowych akcji serii E, stracą one jednak to uprzywilejowanie. Wyjątkiem będą należące do spółki Redan akcje serii C1, które nie zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liczba akcji serii C1 to 12 mln, a dają one prawo do łącznie 24 mln głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TXM (2 głosy przypadające na jedną akcję).


Wszystkie osoby będące aktualnie akcjonariuszami Spółki, w tym Redan oraz 21 Concordia, zawarły umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta typu „lock-up” obowiązujące przez 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przydziału oferowanych akcji (z zastrzeżeniem wymienionych w prospekcie emisyjnym wyjątków).
Ponadto Spółka TXM zobowiązała się, że w okresie 12 miesięcy nie wyemituje nowych akcji (za wyjątkiem emisji papierów wartościowych w związku z programem motywacyjnym).

Harmonogram oferty

Harmonogram oferty przedstawia tabela poniżej.

 

5 grudnia 2016 roku

Otwarcie oferty publicznej (publikacja prospektu)

7-12 grudnia 2016 roku

Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych

9-13 grudnia 2016 roku

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

14 grudnia 2016 roku

Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

14-19 grudnia 2016 roku

Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych

około 19 grudnia 2016 roku

Planowana data przydziału akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych poprzez system informatyczny GPW oraz zwrotu nadpłat

około 19 grudnia 2016 roku

Planowana data przydziału akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych

29 grudnia 2016 roku lub w zbliżonym terminie

Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW

 

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 7 do 12 grudnia 2016 roku. Przewiduje się, że pierwszym dniem notowania praw do akcji na rynku regulowanym GPW będzie 29 grudnia 2016 roku. Cena maksymalna w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 6,2 zł za jedną akcję.

 

Źródło: TXM S.A. 

 

--

Więcej informacji na temat Grupy TXM oraz trwającej oferty publicznej znaleźć można w opublikowanym prospekcie emisyjnym Emitenta.

 

Wszystkich zainteresowanych spółką TXM inwestorów zapraszamy także do udziału w czacie inwestorskim z Prezesem Zarządu TXM S.A., Lechem Przemienieckim, który odbędzie się 12 grudnia o godzinie 10:00.

 

Weź udział w czacie

--

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie