Chat with us, powered by LiveChat

Spółki z listy alertów GPW. Sprawdzamy, które są na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł
adam121 - fotolia.com

21 spośród 38 spółek, które zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów GPW, znajdują się również na Liście ostrzeżeń SII. Powodem wpisania ich na listę prowadzoną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych są kryteria związane m.in. z upadłością, restrukturyzacją czy brakiem publikacji raportów okresowych. W przypadku Listy Alertów GPW zastosowano jeszcze stare zasady. Od przyszłego roku w życie wejdzie bowiem obniżony poziom średniego kursu akcji spółki, na podstawie którego firmy są kwalifikowane do Listy Alertów. Skutkiem tego będzie zmniejszenie liczby spółek na niej obecnych.

 

Decyzję w sprawie kwalifikacji spółek do segmentu Lista Alertów warszawska giełda opublikowała w komunikacie datowanym na 26 września 2019 roku. We wrześniu tego roku do Listy Alertów GPW kwalifikowane były spółki, których średni kurs akcji był niższy niż 50 groszy. Jest on liczony, jak podaje GPW, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca).

 

Okresowej weryfikacji giełda dokonuje na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Na jej podstawie akcje spółek są kwalifikowane lub wykreślane z tej listy. 

 

Trzeba jednak pamiętać, że była to przedostatnia zmiana na starych zasadach.  Zarząd giełdy zmodyfikował bowiem główne kryterium kwalifikacji spółek do listy. Według nowych regulacji giełdy (Uchwała Nr 1069/2019), na Liście Alertów znajdą się spółki, których średni kurs (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca) będzie niższy niż 10 groszy. 

 

Konsekwencją obniżenia progu kwalifikacji przez giełdę będzie zmniejszenie liczby firm, które się na niej znajdują. Giełda tłumaczy taki krok wprowadzeniem nowych kroków notowań - notowania akcji mogą się teraz zmieniać nawet o wartość znajdującą się na czwartym miejscu po przecinku, czyli jedną setną grosza. Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, a zatem pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji na podstawie nowych przepisów zostanie przeprowadzona 27 marca 2020 roku.

Lista Alertów GPW

Z komunikatu opublikowanego przez GPW wynika, że na Liście Alertów znajduje się 38 spółek. Wśród nich znajdziemy m.in. Budopol Wrocław, Chemoservis-Dwory, Czerwoną Torebkę, Getin Noble Bank, Ideon, PBG, Redan, Resbud czy Wilbo. Gdyby jednak zastosować do tej listy nowe kryterium (średni kurs niższy niż 10 groszy), wówczas obejmowałaby ona jedynie 9 spółek w tym: Budopol Wrocław, Celan & Carbon Energy, Fast Finance, Ideon, New World Resources, PBG, Redwood Holding, Sco-Pak czy Baltic Bridge.

Lista ostrzeżeń SII

Wśród spółek znajdujących się na Liście Alertów GPW znajdziemy 21 firm, które znajdują się również na Liście ostrzeżeń SII. Wśród nich są takie firmy jak CUBE.ITG, Drewex, Fast Finance, Ideon, Interbud-Lublin, ZM Henryk Kania, Lark czy TXM. Pełna lista znajduje się poniżej.

 

Spółki znajdujące się jednocześnie na Liście Alertów GPW oraz Liście ostrzeżeń SII wraz z liczbą kryteriów kwalifikacji do Listy ostrzeżeń SII

Nazwa spółki Liczba kryteriów kwalifikacji
Ampli 1
Baltic Bridge 1
Budopol Wrocław 15
Calatrava Capital 7
Chemoservis-Dwory 7
Cube.ITG 3
Drewex 11
Drop 7
Fast Finance 1
Ideon 7
IndygoTech Minerals 3
Interbud-Lublin 1
Lark.pl 6
PBG 4
Redan 1
Redwood Holding 9
Regnon
Sco-Pak 4
TXM 2
Wilbo 9
ZM Henryk Kania 4

Źródło: SII, GPW

 

Każda ze spółek ma przypisane kryteria, które kwalifikują ją do obecności na Liście ostrzeżeń SII. Może to być np. złożenie przez spółkę wniosku restrukturyzacyjnego, postępowanie upadłościowe, brak publikacji któregoś z raportów okresowych czy brak publikacji raportu biegłego rewidenta. Wymienione spółki mają przypisane od 1 aż do 15 kryteriów.

 

Sprawdź aktualny skład listy ostrzeżeń SII

 

Lista ostrzeżeń jest to autorski projekt Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Publikowana od 19 lutego 2015 roku lista opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Adresatem projektu są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie